KUUKAUSITTAISET ARKISTOT: January 2016

Ahlstrom

22/01/2016

Alhstrom_logo21.1.2016 ostin 144 kappaletta hintaan 6,94 euroa. Kokonaiskustannus oli noin 999€. Yhtiö julkaisee tuloksensa 29.1.2016, joten vähän riskillä ostin ennen tulosjulkaisua markkinapaniikin hieman hellitettyä (VIX ylitti 30 edellisenä päivänä). Lisäksi yhtiö tiedotti ostopäivänäni Building & Wind –yksikkönsä myynnistä, minkä kauppahinta indikoi mielestäni yhtiön arvoksi selvästi nykytasoa korkeammaksi. Nykyisellä arvostustasolla yhtiö tarjoaa houkuttelevaa osinkotuottoa, hyvää kassavirtaa sekä arvon nousua perustuen velkataakan selkeään keventymiseen ja hybridin pois maksuun. Ahlstrom on kuitumateriaaleja valmistava yritys, jonka tuotteiden keskeiset markkinat ovat elintarvikkeet, terveydenhuolto, kuljetus, ympäristösovellukset sekä rakentaminen/sisustus.      

Investment thesis

 • Osakkeen hintakehitys ei vastaa yhtiön parantunutta kannattavuuskehitystä: osakkeen hinta jatkaa laskua, vaikka yhtiö parantaa kvartaali kvartaalilla kannattavuuttaan.   

 • Moni seikka puoltaa hyvän vireen jatkumista. Liiketoiminta syntyy useasta toimialasta ja eri maantieteelliseltä alueelta, minkä teoriassa pitäisi muodostaa luontaisen hajautuksen sekä tasata liikevaihtoa. Johto (vaikuttaa kyvykkäältä) on virtaviivaistanut yhtiön toimintaa, tehostanut tuotevalikoimaa sekä karsinut kustannuksia, mikä on parantanut yhtiön kate-% tasaisesti. Yhtiön kulurakenteesta energia ja sellu muodostavat suuren osuuden. Niiden hinnoissa on näkemykseni mukaan selvää laskupainetta. Dollarin vahvistumisella on selvä positiivinen vaikutus.
 • Osinkotuotto 0,3 euroa per osakkeelta eli dividend yield noin 4%. Kunhan yhtiö saa hybridin maksettua ja velkalastia pienennettyä, osingon pitäisi noista nykyisestä 30 sentistä takaisin noin 45 – 63 sentin tasolle, jonka jo nyt yhtiön vapaa kassavirta mahdollistaisi. Parantunut osinkotuotto olisi hyvä draiveri myös osakkeen hinnan nousulle.
 • Multippelimielessä edullinen EV / 2015E EBITDA 5,9x. Multippelin nousu on selvä osakkeen arvoajuri. 21.1.2016 Yhtiö möi Building & Wind -yksikkönsä Owens Corningille. EV/Sales kauppahintakerroin oli  ~0,95x. Jos yhtiön muut liiketoiminnat myytäisiin samalla hinnalla, niin kalkyylissäni Ahlstromin osakkeen arvoksi saataisiin 2015E arvoilla noin 15,8 €, mikä on noin 2,3x nykyinen kurssi.
 • Catalyst:  Yhtiön omistaja-arvon on pakko alkaa kasvaa jossain vaiheessa (jos kannattavuus ei totaalisesti sakkaa), kun lainat lyhenevät ja hybridi saadaan maksettua lokakuussa 2017 eli osakkeeseen on sitouduttava vähintään pariksi vuodeksi.

Keskeiset riskitekijät

Liiketoiminta

 • Myyntivolyymien lasku alkaa näkyä myös liikevaihdossa ja lopulta kannattavuudessa. Liiketoiminta on osittain riippuvaista syklisiltä aloilta. Taantumalla voi olla ikäviä vaikutuksia. Toisaalta liikevaihto laski vain 11%:lla 2008 ja 2009 välillä.
 • Yhtiön kilpailukenttä on hyvin hajanainen. Ahlstromin asemaa on vaikea arvioida kussakin segmentissä. Osittain isojakin nimiä kilpailijoina. Toisaalta kuitupohjaiset materiaalit eivät ole näiden ydin segmenttiä. Hintoja on toistaiseksi pystytty nostamaan mutta ei välttämättä jatkossa.

Rahoitus

 • Yhtiön arvosta nettovelka muodostaa nykyisin noin kolmanneksen. Nettovelka on laskenut 350 M€:sta Q1/2013 noin 203 M€:oon, mikä vastaa kohtuullista noin 2x nettovelka per käyttökate tasoa. Windin myynnin (+73 M€ kassaa) seurauksena nettovelka todennäköisesti Q1/2016 laskee edelleen merkittävästi.

Checklist

Kvalitatiiviset tekijät

Ahlstrom_liiketoiminta

 • Liiketoiminnan ymmärrettävyys: Ahlstrom valmistaa kuitupohjaisia materiaaleja. Tuotekirjo on melko laaja.  Liikevaihdosta Eurooppa muodostaa noin 48% ja Amerikat 34%. Yhtiöllä pitkät perinteet, sillä se on perustettu vuonna 1851.  Toiminta on globaalia, sillä yhtiöllä 29 tehdasta eri puolilla maailmaa. Yhtiö raportoi jatkossa kaksi segmenttiä: Filtration & Performance ja Specialities. Filtration & Performance -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat moottorien ja teollisuuden suodatinmateriaalit, teolliset erikoiskuitukankaat, tapettimateriaalit sekä rakentamisen ja tuulivoimateollisuuden materiaalit. Specialities -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat elintarvikepakkaukset, teippimateriaalit, terveydenhuollon materiaalit ja erikoissuodatinmateriaalit.

 • Markkinoiden ennustettu kehitys: Yhtiön mukaan globaalit megatrendit kuten resurssien niukkuus, kehittyvä terveydenhuolto sekä väestölliset muutokset tukevat markkinoiden kasvua jatkossa. Mielestäni liikevaihdossa ei pitäisi tapahtua suuria muutoksia. Valuuttakurssit sekä keskittyminen korkeampi katteisiin tuotteisiin tukevat kasvua. Huolestuttavaa on volyymien lasku. Building ja Energy –segmentillä ei ole mennyt viime aikoina hyvin, vaikka tappiota on saatu pienennettyä.  Tuulivoimaliiketoiminnan myynti indikoi, että muistakin segmentin tuoteryhmiä oltaisiin divestoimassa.
 • Markkina-asema ja kilpailutilanne: Tietyissä segmenteissä Ahlstrom on alan johtava toimija. Kokonais kuvaa on vaikea hahmottaa. Ainakin yhtiöllä on pitkä kokemus ja nettisivujen perusteella uusia tuotteita tulee jatkuvasti.
 • Ennuste yhtiön toiminnan kehittymisestä: yhtiö ohjeistaa noin 7% liikevaihdon kasvua ja 4,4% EBIT-% 2015. Omassa kalkyylissä tämä olisi noin 105 M€ käyttökate vuodelle 2015. Taisi olla liian optimistinen 29.1. nähdään.
 • Johdon toiminta: Kauppalehden tietojen mukaan 2014 aloittanut toimitusjohtaja Marco Levi on tehnyt pitkän uran Dow Chemicalilla ja Styronilla. Kuulostaa myös hyvältä, että hän vaatii itseltään paljon. Ainakin tulosten puolesta meno vaikuttaa vahvalta.    

Kvantitatiiviset tekijät

 • Liikevaihdon kasvu ja stabiliteetti: Jatkuvien toimintojen liikevaihto on ollut yllättäen stabiilia viimeiset kuusi vuotta. Liiketoiminta syntyy useasta toimialasta ja eri maantieteelliseltä alueelta, minkä teoriassa pitäisi muodostaa luontaisen hajautuksen sekä tasata liikevaihtoa.
 • Yhtiön kannattavuus: Yhtiön kannattavuus on parantunut kahdeksan viime kvartaalin ajan. Johto (vaikuttaa kyvykkäältä) on virtaviivaistanut yhtiön toimintaa, tehostanut tuotevalikoimaa sekä karsinut kustannuksia, mikä on parantanut yhtiön kate-% tasaisesti. Yhtiön kulurakenteesta energia ja sellu muodostavat suuren osuuden. Niiden hinnoissa on näkemykseni mukaan selvää laskupainetta. Myös dollarin vahvistumisella on selvä positiivinen vaikutus.   
 • Yhtiön velkaisuus ja sen kehitys: Nettovelka on laskenut 350 M€:sta Q1/2013 noin 203 M€:oon osittain omaisuuden (esim. Muksjö osakkeet) myynnin vuoksi. Nettovelat per 2015E käyttökate olisi vielä kohtuullinen 2,0x. Rahoituskustannukset ovat edelleen korkeat mutta nettovelan lasku tulee niitä jatkossa pienentämään. (yhtiö lyhensi rahoituskustannuksiltaan kalliin 100 M€ marraskuussa 2015).
 • Kassavirran generointikyky: Ei aivan optimaalinen, sillä toiminta vaatii investointeja. Arvioni mukaan EBITDA per FCFF olisi noin 50% luokkaa.
 • Osinkopolitiikka: Yhtiö on joutunut velkalastin pienentämiseksi leikkaamaan osinkoa 30 senttiin, mikä vastaa noin 4,3% dividend yieldiä. Nykykassavirralla 14 M€ osinkojen maksu pitäisi onnistua myös jatkossa. Oma investment case perustuu siihen, että hybridin poismaksun jälkeen osinkotaso tulee kasvamaan reippaasti.   
 • Yhtiön valuaatio: Mielestäni yhtiö oli hyvin halpa. Yhtiön EV / EBITDA oli ostohetken kurssilla arvioni mukaan noin 6,7x ja 2015E käyttökatteella 5,9x .

Avainluvut

Alhstrom_backup

Tekninen analyysi

Ahlstrom_TA

Romahtavatko markkinat ensi maanantaina 11.1.? – osakesäästäjän toiveuni toteutuu!

07/01/2016

3.1.2016 markkinanäkemykseni markkinalaskusta näyttää toteutuvan yllättävänkin nopeasti.    2016 tammikuun alun kehitys muistuttaa hyvin paljon 2015 elokuussa nähtyä kurssiromahdusta. Kaikki alkaa Kiinan devalvaatiosta ja heikoista makroluvuista. Kurssit laskevat maailmanlaajuisesti tasaisesti koko viikon, kunnes kunnon romahdus tapahtuu maanantaina 24.8. Kuulostaako tutulta, kun katsoo tämän viikon S&P:n kehitystä?  Muistan silloin lukeneeni, että juuri maanantai on tyypillinen romahduspäivä. Tämä perustuu siihen, että viikon tappioputken jälkeen sijoittajilla on viikonloppuna enemmän aikaa miettiä, mitä positiota lähteä realisoimaan. Kun kaikki tekevät samaa, niin heti maanantaina kaupankäynnin alussa on pelkkää myyntiä. 

Luonnollisesti tämän otsikon jälkeen osakkeet raketoivat voimakkaasti heti maanantaina. Eli kaikki on pelkkää arvailua ja vuodet eivät ole veljiä. Itse olen kuitenkin valmistautunut seuraavaan laskupäivään ostoslistan avulla 🙂

Kurssilasku positiivinen asia osakesäästäjälle

Itse olen ottanut ilolla vastaan tällä viikolla tapahtuneen osakekurssien alamäen. Koen, että paniikinomainen kurssilasku hyödyttää juuri osakesäästäjää. Alla hieman perusteluja:

 • Sijoittamisen ”kultainen” yhtälö: osakesäästäjänä pyrin ostamaan mahdollisimman isoa, mieluiten kasvavaa ja taattua kassavirtaa mahdollisimman halvasti. Paniikinomaisessa myynnissä on tietty aina perusteensa (Kiinan kasvun heikentyminen) mutta osakekurssien jyrkkä lasku ei ole missään suhteessa yksittäisen yhtiön tuloksentekokykyyn. Yllä olevassa yhtälössä yhtiön omistajille tulevat kassavirrat eivät juuri muutu (olettaen että yhtiöstä ei tule uutta negatiivista tietoa) mutta saan ostettua osakkeen halvemmalla.

Vesikielellä katson, kuinka seuraamieni osakkeiden dividend yield paranee päivä päivältä. Kun muiden sanotaan kokevan laskupäivinä pelkoa, itse koen ahneutta (odottaako vielä päivä ja saada vielä vähän halvemmalla hyvää yhtiötä).  Jossain vaiheessa pitää myös toimia ennen kuin juna menee ohi ja kurssit lähtevät taas nousuun.

 • Sijoittamisen aikaulottuvuus: osakesäästäjänä pyrin termin mukaisesti säästämään tietyn osan palkastani osakesijoituksia varten. Säästän siten myös seuraavien kymmenien vuosien aikana (olettaen että on mitä säästää eli työ säilyy). Tästä syystä koen, että kassa muodostaa oman salkkuni allokaatiosta merkittävän osan. Salkkuun kertyy kassaa joka kuukausi ja sitä pitäisi pyrkiä sijoittamaan. Mikä olisikaan parempi hetki ajoittaa sijoitusten teko, kun niitä saa mahdollisimman halvalla (muutoin antaa olla kassana)? Kurssien laskiessa tuntuu kuin olisin joulukuun alennusmyynneissä! Ei todellakaan tee mieli itse lähteä myymään. Vastaavasti kurssien noustessa harmittaa, kun saman tuotteen sai vielä pari päivää sitten selvästi halvemmalta.

Osakesäästäjänä minun ei tarvitse myydä paniikissa osakkeita millä hinnalla hyvänsä. Tämä ehkä suurin ero rahastoihin, jotka joutuvat realisoimaan rahaston sijoituksia, kun niihin sijoittaneet tahot haluavat lunastaa omistuksen pois markkinapaniikin aikana. Lisäksi rahastot ovat tyypillisesti koko ajan fully invested (ei juuri ylimääräistä kassaa) eli niiden pitää myydä jotain osaketta, jotta voivat ostaa toista. Tämä ei niin iso ongelma osakesäästäjällä, joka voi rauhassa säästää kassaa oikean sijoitushetken valitsemiseksi.    

 Ostohetken ajoittaminen VIX-käyrällä

VIX näyttää markkinoiden odotuksia 30 päivän volatiteesta, jotka lasketaan investopedian mukaan useista S&P500 indeksioptioista. VIXiä käytetään markkinariskin mittaamiseen. Alla olevassa kolmen vuoden kuvaajassa näkee selvästi, miten markkinoiden vola on lisääntynyt viimeisen kuuden kuukauden aikana. 

7.1.2016 VIXin lukema oli päivän päätteksi 24,99 eli vielä on vähän matkaa viime elokuun romahduksen luvuille. Ajattelin sopivan ostohetken trikkeröityvän, kun VIX puhkaisee 30 pisteen rajan.  Jälkikäteen tarkasteltuna VIXin kohoaminen on merkinnyt hyvää ostopaikkaa.

VIX

Markkinanäkemys Q1/2016

03/01/2016

Vuosi 2015 päättyi Helsingin pörssissä jälleen kerran nousutunnelmissa. Jotenkin nyt on sellainen tunne mahassa, että 2016 on laskuvuosi. Useat seikat puhuvat tämän puolesta: 1) osakkeiden arvostuskertoimet ovat jo valmiiksi historiaan nähden erittäin korkealla tasolla – onko enää nousuvaraa paljon jäljelle? 2) Kiinan talouden alamäki syvenee 2016 alkaen näkyä usean yhtiön luvuissa 2016 aikana – Kiinan heikkouden leviämistä (lähialueet / yhtiöt) on mahdoton arvioida muuten kuin, että se tulee olemaan merkittävä 3) Yhdysvalloissa korot nousevat, mikä pienentää suhteellista eroa osakkeiden ja muiden sijoituskohteiden välillä, kasvattaa yhtiöiden lainojen / osakkeiden oston vivutuksen kustannuksia sekä ainakin teorian mukaan kasvattaa pääomankustannuksia pienentäen tulevien kassavirtojen arvoa (DCF:llä määritettynä siten osakkeen arvoa).

Yllä mainituista negatiivisista teemoista ainakin hermoillaan 2016 aikana mutta paljon on myös positiivista. J. P. Morgan Q4/2015 markkinakatsauksen perusteella monessa suuressa maassa (ainakin USA, UK ja Saksa) kasvu näyttää jatkuvan vielä 2016 aikana (ts. nousutrendin kääntymisestä ei merkkejä).

Volatiteetin lisääntyminen näyttää lähes varmalta. Oma strategia vuodelle 2016 on odottaa kärsivällisesti hyviä ostomahdollisuuksia tarkkaan valituista yhtiöistä, joita voi hetkellisesti saada halvalla. Itsellä on mielessä monta ostokohdetta, joiden tuotteiden kysyntä ei pitäisi olla niin riippuvaista makrokehityksestä (joitain nimiä mainitakseni defensiiviset kuluttajatuotteet esim. P&G, infra-assetit esim. Brookfield Infrastructure Partners ja terveydenhuolto / lääkeyhtiöt esim. Extendicare Kanadassa).

Arvostus – Koronnosto pienentää osakkeiden tuotto suhteessa muihin sijoitusinstrumentteihin

 • P/E-tasot historiallisesti erittäin korkealla tasolla – tämä on ehkä itselle keskeinen vaaran merkki, joka kehottaisi myymään. Buffet suhteuttaa BKT- ja markkinakehitykseen, mikä kertoo markkinoiden olevan selvästi yliarvostettu (http://www.gurufocus.com/stock-market-valuations.php).
 • Suhteellinen vastaan absoluuttinen arvostus – kuitenkin sisäinen härkäni voittaa sisäisen karhuni ja tällä kertaa kaikki on toisin. Osakkeet ovat absoluuttisilla mittareilla kalliitta mutta suhteutettuna bondien (tai ylipäätänsä muiden omaisuusluokkien) hintoihin ne ovat edelleen halpoja. Kesällä 2015 olin vielä sitä mieltä, että osakkeiden suhteellinen halpuus tukee kurssinousua jatkossa.

Politiikka – UK:n ja USA:n äänestykset voivat tarjota ikäviä yllätyksiä

 • 1/2016 Economistassa oli mainittu pari poliittista teema, jotka voivat toistua 2016 aikana
  • Iso-Britannia järjestää kansanäänestyksen EU-jäsenyydestä. Vaalit on kai tarkoitus pitää vasta 2017 aikana. Markkinoille olisi myrkkyä jo 2016 aikana, jos erinäiset vaalikyselyt alkavat pitää eroa todennäköisempänä vaihtoehtona.
  • Sama kuvio Yhdysvalloissa eli vaalit vasta 2017. Kuitenkin markkinoiden epävarmuus kasvaa, jos Donald Trumpin vaalivoitto alkaa näyttää todennäköiseltä.
 • Jotenkin en olisi edes yllättynyt, jos Kreikka ei taaskaan täytä lainaehtojaan. Olisi taas vastaava vääntö edessä kuin nähtiin kesällä 2015.
 • Positiivisia tapahtumia ainakin Suomen kannalta voisivat olla Ukrainan selkkauksen päättyminen sekä ISIS-kukistaminen, mikä lähentää Venäjän ja lännen välejä. Ei ehkä suurta vaikutusta sijoitusten arvoon. Osakkeiden hinnat lähtökohtaisesti nousevat, jos mitään negatiivista ei tapahdu.

Rahapolitiikka – Samat teemat kuin 2015

 • FEDin koronnoston syklin alkaminen – kesällä 2015 näytti vielä siltä, että FED tekisi kaksi koronnostoa 2015 aikana. Lopulta päädyttiin vain yhteen nostoon joulukuussa. Ilmeisesti nyt todennäköistä on kaksi tai kolme korotusta 2016 aikana, siten että vuoden lopussa korko olisi 1,5% (FEDin oma arvioa) tai 1,0% (markkinoiden arvio). Epäsuhta todennäköisesti saa aikaan voimakkaita reaktioita osakekursseissa erityisesti kiristystahdin ollessa liian nopeaa. Ylilyönnit voivat tarjota hyvä ostopaikkoja.  
 • Määrämuotoisen elvytyksen jatkuminen Euroopassa vähintään syyskuulle 2016 saakka – tällä on ehdottomasti positiivinen vaikutus. Elvytyksen suuruuden poikkeaminen odotuksista saattaa aiheuttaa negatiivisia yllätyksiä markkinassa.      

Muut tekijät – Trendin muutos 2016 aikana?

  • Öljyn hinta alkaa kallistua 2016? – lyhyellä tähtäimellä ylitarjonta jatkuu johtuen OPECin käyttäytymisestä sekä Iranin kauppapakotteiden perustu, mikä estää öljyn hinnan merkittävän nousun. Ali-investoinnit uuteen tuotantokapasiteettiin sekä Yhdysvaltojen liuskeöljytuotannon lasku pienentävät ylitarjontaa loppu vuonna 2016. Lopulta öljyntuottajamaiden intresseissä on nostaa hintaa supistamalla myös omaa tuotantoaan, kunhan riittävästi muiden toimijoiden kapasiteettiä on hävinnyt. Jos näin kävisi, öljyn hinta raketoisi. Jokerina on Saudi-Arabian ja Iranin välien kiristyminen, mikä saattaa heilautella hintaa. Toisaalta kysyntäpuolelta saattaa tulla negatiivisia yllätyksiä esim. Kiinan osalta. Veikkauksena on, että iso teema 2016 aikana.
  • Euro / dollari heikentymisessä nähty jo pohja? – Vaikka euro suhteessa dollariin on pysytellyt 1,1 tuntumassa maaliskuun rajun laskun jälkeen. Dollarin vahvuus perustui yllä kuvattuun rahapolitiikan eriytymiseen Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä. 2015 aikana Euro heikentyminen tuki niitä eurooppalaisia yrityksiä, joiden kannattavuudesta dollarimääräinen kauppa muodostaa merkittävän osan. Economistissa 1/2016 spekuloitiin, että nykyiseen valuuttatasoon olisi laskettu mukaan FEDin tulevat koronnostot sekä määrämuotoinen elvytys, minkä vuoksi odotettua hitaampi tai maltillisempi tahti nostosyklissä saisi aikaan euron vahvistumisen. Halpa euro ei siten enää välttämättä tue eurooppalaisten yritysten kysyntää kuten viime vuonna.

Eurooppa – taloudelliset indikaattorit tukevat kasvun jatkumista

+ Q2/2015 tilanteeseen nähden ei ole tapahtunut paljon muutosta. J. P. Morganin keräämistä keskeisistä taloudellisista indikaattoreista selvästi useampi on positiiviseen kuin negatiiviseen suuntaan kehittyviä.  Positiivisia signaaleja ovat ainakin kuluttajien luottamus, vienti, PMI, autojen rekisteröinti, vähittäiskaupan kasvu, rahoituskustannus sekä lainakysynnän kasvu. Talouden kasvu tukee myös yhtiöiden kehitystä.

– FEDin koronnosto ei voi olla vaikuttamatta negatiivisesti myös eurooppalaisiin osakkeisiin. Toisaalta EKP toimilla on vastakkainen vaikutus.

Q2/ 2015 johtopäätökseni oli seuraava: EKP määrämuotoisen elvytyksen jatkuminen, romahtanut öljyn hinta sekä euron heikentyminen tukevat eurooppalaisia osakkeita. Uskon että indeksit nousevat vielä uusiin ennätystasoihin. Pyrin ostamaan osakkeita, joilla dollarimääräistä kauppaa.

Puolessa vuodessa ei mielestäni ole tapahtunut merkittävää muutosta tämän johtopäätöksen suhteen. Eurooppalaisissa osakkeissa on vielä nousupotentiaalia.

Yhdysvallat ja muu Amerikka – osakkeilla nousuvaraa enää hyvin vähän 2016 vahvasta kuluttajasta huolimatta 

USA:

+ Yksityisen kulutuksen osuus Yhdysvaltojen BKT:stä on noin 2/3, minkä vuoksi yksityisen kuluttajan asemalla on merkitystä. Moni indikaattori tukee yksityisen kuluttajan aseman vahvistumista. Ainakin seuraavat indikaattorit ovat vahvistuneet: työttömyys laskenut, palkat nousussa, asuntorakentaminen sekä kauppa kasvussa ja nettovarallisuus noussut.

– Toisaalta koronnosto ja dollarin vahvistumisen heikentävät yhdysvaltalaisten yhtiön kilpailuasemaa. Lisäksi osakkeiden arvostuskertoimet ovat valmiiksi erittäin korkealla.

Brasilialla: näyttää menevän heikosti eli pyrin välittämään yhtiöitä, joilla merkittävästi liiketoimintaa maassa.              

Johtopäätökseni: Ostan erittäin valikoiden yhdysvaltalaisia yhtiöitä (tuloksesta merkittävän osan tultava dollarimääräisestä kaupasta).

Aasia – useat indikaattorit viittaavat Kiinan talouskasvun hyytymiseen, mikä todennäköisesti alkaa vaikuttaa negatiivisesti yritysten tuloksiin vuonna 2016

Kiina: Moni J. P. Morganin keräämä indikaattori osoittaa Kiinan osalta laskutrendiä maan siirtyessä valmistuksesta kuluttajavetoiseen talouteen. PMI selvästi alle 50. Oma fiilis on, että Kiina tarjoaa elokuussa 2015 nähtyjä negatiivisia yllätyksiä myös 2016 aikana. En uskalla sijoittaa maan osakkeisiin.

Japani: osakeindeksit ovat ennätyskorkealla mutta silti suhteellisesti selvästi muita maita alhaisemmat, minkä vuoksi osakkeet näyttävät erittäin halvoilta. Keskuspankki aloittanut määrämuotoisen elvytyksen, mikä osaltaan tukee osakkeita ja halventaa valuuttaa. Lisäksi japanilaiset yhtiöt ovat alkaneet toimia omistajan etujen mukaisesti, mikä näkyy osingonmaksun parantumisena.  Toisaalta katsomani yhtiöiden sijoittajasivut ovat olleet melko eksoottisen näköisiä.

Q2/2015 kirjoitin ottavani salkkuuni hajautuksen vuoksi ehkä yksi tai kaksi japanilaista, joilla toimintaa myös muussa kuin jenissä. Tämä tavoite on hyvä myös vuodelle 2016.

Lähteet

http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21684807-five-potential-surprises-2016-tales-unexpected

http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21684797-fed-has-last-raised-rates-what-happens-next-exit-pursued-bear

http://www.jpmorganassetmanagement.fi/dms/Guide%20to%20the%20Markets%20Quarterly%20[MKR]%20[LU_EN].pdf