KUUKAUSITTAISET ARKISTOT: August 2016

Extendicare – vanhustenpalvelua Kanadasta

12/08/2016

Extendicare tarjoaa vanhusten hoivapalveluita Kanadassa. Markkina kasvaa väestön ikäännyttyä ja yhtiö toimii defensiivisellä alalla. Yritysjärjestelyt tuovat kasvua. Osake tarjoaa hyvää noin 5 – 5,5 prosentin osinkotuottoa ja osinko maksetaan kuukausittain. Pitkän seurannan jälkeen ostin osaketta 12.8.2016 heti hyvän Q2-osarin julkaisun jälkeen. Ostos oli 200 kappaletta hintaan 8,4 CAD. Kokonaiskustannus oli 1 690 CAD (noin 1 168 €).

Investment thesis

 • Hoivapalveluita tarvitsevien vanhusten (asiakkaiden) määrä jatkaa kasvuaan Kanadassa   
 • Ei pitäisi olla kovin syklinen tuote, mutta yhtiö on pystynyt kasvattamaan toimintaansa yritysjärjestelyiden ja yksiköiden uusperustannan avulla. Oman ilmoituksensa mukaan yhtiö on Kanadan johtava hoivapalveluiden tuottaja.
 • Yhtiön generoima kassavirta mahdollistaa toiminnan kasvattamisen orgaanisesti (uudet yksiköt) ja yritysjärjestelyin. Samalla kuitenkin yhtiö maksaa hyvää noin 5 – 5,5 prosentin osinkotuottoa.  H1/2016 dividend payout ratio parani 67 % (76 %), mikä mahdollistaa kassavirran käytön toiminnan kasvattamiseen. Osinko maksetaan kuukausittain.
 • Multippelimielessä ei mikään arvosijoitus EV / Adj. LTM EBITDA  noin 12x. Seeking Alphan artikkelin mukaan Extendicaren arvostus suhteessa kilpailijoihin on selvästi alhaisempi (Sienna ja Chartwell  17x 2015E EBITDA).  
 • Catalyst:  Kasvu pitää kurssin nousu-uralla.

Keskeiset riskitekijät

Liiketoiminta

 • Kilpailutilanteen kiristyminen vaikuttaa negatiivisesti marginaaleihin.
 • Regulaation muuttuminen tai muu valtiollinen puuttuminen markkinaan. Käsittääkseni tämä riski materialisoitui USA:ssa, minkä vuoksi Extendicare myi pääosan liiketoiminnastaan maassa vuonna 2014. Yhtiö ilmoittanut myyvänsä VCPI:n, joka tarjoaa IT-palveluita vanhustenpalvelusegmentissä pääasiassa USA:ssa.
 • Kustannustason yleinen nousu (esim. henkilöstön) / hoivapaikkojen käyttöasteen yllättävä lasku ylitarjonnan vuoksi rapauttavat katteet.
 • Iso hoitovirhe tai muu vastaava sähläys, mikä tuhoaa yhtiön maineen.

Rahoitus

 • Nettovelat per oikaistu käyttökate oli omissa laskelmissani korkea noin 4,5x. Toisaalta kiinteistöt ovat yhtiön taseessa, mikä nostaa velan määrää.

Checklist

Kvalitatiiviset tekijät

Exe_business

 • Liiketoiminnan ymmärrettävyys: Yhtiön tarjonta käsittää vanhusten kotihoidon, asumispalvelun hyväkuntoisille eläkeläisille sekä avustetun palveluasumisen huonokuntoisemmille Kanadassa. Yhtiö on taserakenteeltaan hybridi eli se omistaa osan asumisyksiköistä (REIT) ja osaa yksiköistä se manageeraa. Tämä vaikuttaa lähinnä velkalukuihin. Pörssiyhtiönä Extendicare on erinomainen platform kasvattaa toimintaansa yritysjärjestelyiden avulla, kuten se on myös tehnyt.  
 • Markkinoiden ennustettu kehitys: Asiakaskunnan voi olettaa vaan kasvavan. Kanadan tilastokeskuksen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä tuplaantuu vuoteen 2038 mennessä. Yhtiöllä on johtava asema myös kotihoidossa, missä kasvua tukee sama trendi kuin Suomessa eli valtion halu pitää vanhukset mahdollisimman kauan kotonaan kustannusten minimoimiseksi.   
 • Markkina-asema ja kilpailutilanne: Tilinpäätöksen mukaan Kanadassa valtio rajoittaa vanhusten asumispalveluita lisensoimalla. Tämä muodostaa alalle tulo esteen. Yhtiö on oman ilmoituksensa mukaan johtava toimija Ontariossa noin 11-13 % markkinaosuudella.  Julkiset / voittoa tavoittelemattomat toimijat muodostavat merkittävän uhan.  Markkina-asemat ja kilpailu ovat Suomen tapaan hyvin paikallista ja Extendicare pyrkii laajentamaan toimintaansa useampiin Kanadan provinsseihin. Yhtiö osti 2015 kilpailijan, joka tukee tätä kasvua. Valtakunnallisena toimijana Extendicare väittää saavansa mittakaavahyötyjä hankinnasta, hallinnosta ja muista prosesseista.     
 • Ennuste yhtiön toiminnan kehittymisestä: Yhtiö ei anna tarkkaa ohjeistusta kehityksestä. Yhtiön kasvua tukee viimeisen vuoden aikana tehdyt lukuisat yritysjärjestelyt, jotka vaikuttavat täysimääräisesti 2016 aikana. Lisäksi yhtiö kehittää tällä hetkellä neljää uutta yksityistä asumisyksikköä.   
 • Johdon toiminta: Vuosissa mitattuna johdolla on keskimäärin 24 vuoden kokemus toimialasta. Mielestäni strategia vaikuttaa toimivalta (toiminnan kasvattaminen yrityskaupoin ja keskittyminen ydinliiketoimintaan). Lisäksi yhtiö ymmärsi vetääntyä USAsta, mikä kertoo jotain johdon pelisilmästä.

Kvantitatiiviset tekijät

 • Yhtiö myi USAn toiminnot 2014 – 2015, minkä vuoksi vertailukelpoisia tietoja ei ole saatavilla pitkältä ajanjaksolta. Tase meni kaupan myötä myös uusiksi. Yhtiö on järjestellyt myöhemmin lisää toimintojaan, mikä heikentää vertailukelpoisuutta.
 • Liikevaihdon kasvu ja stabiliteetti: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3-4 %:lla 2013 ja 2014. Extendicare hankki huhtikuussa 2015 Home Healthin, mikä paransi vuoden 2015 liikevaihtoa huomattavasti.  H1/2016 liikevaihto kasvoi noin 20 %:lla selittyen Home Health -ostolla. Positiivista oli  myös same-store kasvu.  Liikevaihdon pitäisi ainakin teoriassa olla hyvin stabiilia, kunhan Kanadan valtiolla riittää rahaa vanhustenhoitoon ja alalle ei muodostu ylikapasiteettilannetta. Ei siis pitäisi olla riippuvaista maailman talouden kehityksestä.
 • Yhtiön kannattavuus: Vertailukelpoinen käyttökate-% on pysytellyt noin 9 %:n hujakoilla. Kasvun pitäisi tuoda mittakaavaetuja (esim. ostoissa ja hallinnossa) mutta saa nähdä. Q1/2016 oli heikko, mutta marginaali palautui normaalille tasolle Q2 aikana, minkä vuoksi uskaltauduin ostamaan.
 • Yhtiön velkaisuus ja sen kehitys: Yhtiön nettovelka pieneni huomattavasti USA:n toimintojen myynnin jälkeen. Omassa kalkakyylissäni nettovelka per käyttökate olisi noin 4,5x Q2/2016.   
 • Kassavirran generointikyky: Jos olen laskenut ja ymmärtänyt luvut oikein niin kassakonversio pitäisi olla hyvä noin 80 %. Yhtiön toiminta ei sido juuri käyttöpääomaa ja ylläpitoinvestoinnit ovat melko maltillisia. Ilman kasvua yhtiön kassavirta kannattelee hyvin osinkotason.

Exe_dividend

 • Osinkopolitiikka: Yhtiö jakaa kuukausittain noin 4 senttiä osinkoa ja osinkotuotto olisi noin 5,7 %, mikä on mielestäni hyvä kasvavalle yhtiölle. Yhtiö on ilmoittanut myös omien osakkeiden osto-ohjelmasta. Yhtiön oma kassavirta ei mielestäni riitä kasvuun ja omistajien palkitsemiseen ilman lisävelkaantumista.  Seeking Alphan mukaan 6,5x nettovelka / käyttökate -taso on tyypillistä alan yhtiöille Kanadassa. Eli tähän on vielä Extendicarella matkaa. H1/2016 Dividend payout ratio parani selvästi 67 % (76 % H1/2015), minkä vuoksi osinkovirran pitäisi olla melko turvattu.
 • Yhtiön valuaatio: Mielestäni yhtiö ei enää ole kovin halpa, eikä voida puhua varsinaisesta arvosijoituksesta vaan osinkokoneesta.  Yhtiön EV / EBITDA oli ostohetken kurssilla arvioni mukaan noin 12x ja 2016E käyttökatteella. Kilpailijoihin nähden on ilmeisesti vielä halpa. Ostan kuitenkin kasvua, hyvää osinkotuottoa ja melko vakaata liiketoimintaa.

Back-up

Exe_backup

Parhaat (ilmaiset) sovellukset osakemarkkinoiden seuraamiseen

09/08/2016

Urheilun mielekkääseen harrastamiseen tarvitaan lajiin sopivia välineitä. Sama koskee mielestäni myös sijoitusharrastusta. Ammattimainen sijoitustoiminta vaatisi merkittäviä rahallisia panostuksia, sillä käsittääkseni esimerkiksi Bloombergin tai FactSetin lisenssien hinnat liikkuvat useissa kymmenissä tuhansissa. Pidättäydytään siis amatöörisarjassa. Oma lähtökohtani nuukana miehenä on ollut se, että sijoitustoiminnan pitäisi olla mahdollisimman kustannustehokasta. Kaupankäynnin palkkiot pyrin minimoimaan. Nykyään Robinhoodin avulla kaupankäynnin pystyisi toteuttamaan maksutta. Sen käyttöön en ole kuitenkaan vielä uskaltautunut. Kaupankäynnistä olen kirjoittanut erillisen artikkelin.

Järkevien sijoituspäätösten tekeminen vaatii asianmukaisesta informaatiota. En kuitenkaan halua maksaa tiedosta. Ei hätää, sillä erinäisiä ilmaisia sijoitussivustoja on netti pullollaan. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että huomattava osa niiden sisällöstä on roskaa. Tällä tarkoitan sitä, että lukukokemus ei juurikaan edistä omaa ajattelua. Lisäksi ihmisellä on vain rajallinen aika käytettäväksi sijoitusharrastukseen. Tämän vuoksi seuraan mieluummin muutamaa laadukasta sivustoa kuin tuhatta huonoa. Tällekin sivustolle olen pyrkinyt luettelemaan seuraamiani laadukkaita sivustoja sekä blogeja. Näitä tulee luettua enemmän kotikoneelta ja ajan kanssa.

Ajan käytössä olen pyrkinyt samanlaiseen niukkuuteen kuin rahan kanssa. Ajankäytön minimointiin tehokas työkalu on mobillikotikonttori eli puhelimeen asennettavat sijoitusaiheiset sovellukset. Mobiilikotikonttori on siitä erinomainen, että sijoitusharrastukseen voi valjastaa ne hetket päivästä, jolloin elämä käy tyhjäkäynnillä. Kaveri käytti näistä hetkistä osuvasti nimitystä ”overhead slot”, jolla viitataan aikaan, kun odotetaan ystävää tai matkustetaan työpaikalle. Aamun väsynyt työmatka saa aivan uuden merkityksen, kun laittaa Spotifystä hyvää musiikkia ja antautuu mieluisan sijoitusharrastuksen pariin. Matkapuhelimen selaimella pääsee toki parhaisiin nettisivustoihin mutta tiedon saanti on huomattavasti sujuvampaa (ja tehokkaampaa) sovelluksilla.

Pitkän johdannon jälkeen päästään otsikon aiheeseen eli omasta mielestäni parhaisiin sovelluksiin osakemarkkinoiden sekä omassa tarkkailussa olevien yhtiöiden seuraamiseksi. Listan näkökulma on siis tiedon hankkiminen eikä esimerkiksi oman salkun arvon kehitys tai kaupankäynti.

Parhaat (ilmaiset) sovellukset

Bloomberg

Bloomberg – Ilmaisessa sovellukset on tarjolla paljon laadukkaita uutisia ja artikkeleita. Jos ei jaksa lukea, niin sovelluksen kautta pääsee näkemään ohjelmasta nauhoitettuja pätkiä. Ehkä paras tapa saada käsitys siitä, mikä musiikki markkinoilla soi kullakin hetkellä.

­

Marketwatch

MarketWatch – Mielestäni selvästi Bloombergiä viihteellisempi sivusto. Kuuluu samaan konserniin kuin esimerkiksi WSJ ja Barron’s. Seuraa kuitenkin markkinoiden tapahtumia ja toisinaan mielenkiintoisia artikkeleita. Omaan makuuni sisältö on keskittynyt liikaa Yhdysvaltojen markkinaan.    

Kauppalehti

Kauppalehti – Sovellus on nopea tapa päästä kärryille Suomen tapahtumista. Yhtiöiden pörssitiedotteiden otsikossa on yleensä kerrottu oleellinen ja niistä saa riittävän yleiskuvan. Maksumuuri ärsyttää, mutta päivässä pääsee lukemaan muutaman uutisen ilmaiseksi, mikä yleensä riittää vallan mainiosti.   

Scutify

Scutify – on uusi tuttavuus, johon törmäsin etsiessäni sijoitusaiheisia sovelluksia. Scutify yrittää olla osakkeiden some. Sovelluksen avulla pääsee näppärästi lukemaan osakkeesta tehtyjä tweettejä eri lähteistä ja pörssitiedotteita kootusti yhdestä paikasta. Tämä lisää tehokkuutta niin, että ratikkamatkan aikana ehtii selailemaan melkein kaiken oleellisen. En löytänyt vastaava sovellusta ainakaan App Storesta.  Itse loin sovellukseen oman watchlistini, jonne keräilin seuraamiani osakkeita. Valitettavasti tarjolla oli vaan USAn, Kanadan, UKn, Australian ja Intian pörssien yhtiöt ja niitäkin tietyin rajauksin. Lisäksi sovellus ei toimi virheettä. Sovelluksen avulla voisi kai käydä kauppaakin mutta tätä en edes halua yrittää. Yhteenvetona  – puutteistaan huolimatta se ajaa asiansa eli mahdollistaa osakekohtaisten uutisten ja kirjoittelun seuraamisen sekä on ilmainen.     

Yahoo

iPhonen Stocks – on valmiiksi asennettu osakkeiden kurssikehityksen seuraamiseen. Aluksi pidin sovellusta vähän turhana, mutta olin väärässä. Stocks käyttää Yahoon dataa, minkä vuoksi sen kautta saa lähes kaikkien maailman pörssien osakkeet samalle ruudulle. En tiedä onnistuuko vastaava muilla sovelluksilla. Lisäksi ohjelma toimii jouhevasti ja päivittyy itsestään.  Itse sijoitan ja seuraan osakkeita globaalisti, joten Stocks soveltuu erinomaisesti tähän tarkoitukseen. Bonuksena on vielä se, että sovellukseen saa kaikki päävaluutat sekä osakeindeksit, joten näiden seuraaminen onnistuu myös yhdellä silmäyksellä. Tulee avattua ohjelma päivän aikana ehkä liiankin useasti. Toisaalta olen huomannut, että ruudun kehityksen seuraamisella on rauhoittava vaikutus.