KUUKAUSITTAISET ARKISTOT: August 2018

Myin Omega Healthcaren omistukseni

31/08/2018

31.8.2018 Myin kaikki 45 OHIn osakettani hintaan $33,09. Oman salkun sisältöä on ajoittain syytä tarkastella kriittisesti. Olen pitkään miettinyt Omega Healthcaren myymistä siitäkin huolimatta, että yhtiö on salkkuni paras osingonmaksaja. Lisäksi yhtiön myyminen pienentää selkeästi salkkuni osinkovirtaa. Myyntiin löytyy mielestäni ihan hyvät perustelut:

 • Viimeisin OHI sijoitukseni perustui muiden muassa yhtiön kannattavuuden hyvään momentumiin sekä verrokkeihin nähden alhaiseen velkavipuun. Nämä teesit näyttävät rikkoutuneen. Tällöin en ymmärtänyt riittävän hyvin muutaman keskeisen vuokralaisen (ainakin Orianna) ongelmia, jotka kärjistyivät 2017 lopulla. Lisäksi toimialaa on sanottu vaivaavan (tällä hetkellä) ylikapasiteettitilanne, kun hoivakoteja rakennetaan liikaa kysyntään nähden.

Lopputuloksena operaattoriongelmista sekä ylikapasiteetistä on ollut OHIn kannattavuuden lasku ensimmäistä kertaa 10 vuoteen vaarantaen nykysosinkotason. 2018 ennusteella yhtiön FFO per share $2,91-2,94 on lähellä osinkoa per osake $2,64 indikoiden noin 91% osingonjakosuhdetta, kun se on historiallisesti ollut keskimäärin 80% hujakoilla.  Itseäni huolestuttaa vielä enemmän se, että velkakerroin on kasvanut trendinomaisesti ja on Q2 selvästi yli 5x. Eli kohta yhtiö ei voi enää ottaa lisävelkaa uusiin kasvuinvestointeihin ja samalla maksaa nykytasoista osinkoa. Mielestäni riski osingon leikkaamiseen on ihan todellinen, mikä johtaisi todennäköisesti kurssin romahtamiseen.

 • Toisaalta yhtiö vaikuttaisi saaneen vuokralaisongelman jotenkin hallintaansa, mikä on näkynyt Q2-raportin jälkeen voimakkaana kurssinousuna. ”Markkinat” tuntuvat uskovan ongelmien korjaantuneen, mistä itse en ole ihan vakuuttunut. Joka tapauksessa teknisen analyysin perusteella OHI näyttää yliostetulta, joten nyt on hyvä hetki myydä. Samalla saan lukittua pienen voiton noin $82.

Voisinko palata vielä OHIn omistajaksi?

OHI löytyy monen osinkosijoittajan salkussa juuri korkean osinkotuotto-% takia. Sijoituscasena yhtiö vaikuttaa periaatteessa ihan hyvältä. Ennen viime vuotta yhtiö näytti kasvavan ja velkakerroinkin oli kohtuullinen. Toimiala on myös defensiivinen ja OHIn kiinteistösalkku on hyvin hajautunut. Lisäksi kysyntää varmasti riittää hoivakodeilla pitkällä tähtäimellä, vaikka nyt alalla olisikin ylikapasiteettia. Voisin ajatella palaavani OHIn omistajaksi, jos tilanne vuokralaisten suhteen selkeytyy ja/tai yhtiön kurssi putoaa taas selvästi alle $30 tason.

Olen myös harkinnut hevosen vaihtamista toimialan sisällä Ventakseen (VTR). Sinänsä molemmissa yhtiöissä otetaan kiinteistöriskiä hoivakodeista. OHIn ja VTRn välinen korrelaatio olikin salkkutyökalulla laskettuna 0,68. Ventaksen etuna on selvästi suurempi koko (markkina-arvo yli 3x OHIin verratuna) sekä kiinteistösalkun hajautuminen myös sairaaloihin sekä tiedelaitoksiin, minkä vuoksi Ventaksen riskiprofiili on mielestäni selvästi alhaisempi. Lopulliseen sijoituspäätökseen teen vielä tarkemman analyysin. Kiire ei ole näillä hinnoilla ostaa.

Syksyä ja markkinaromahdusta odotellessa.

Tekninen analyysi

Portfolion seurantatyökalu v2.0

26/08/2018

Viime vuoden lopussa asetin itselleni 2018 tavoitteeksi, että laitan salkkutyökaluohjelmani toimintakuntoon. Ohjelmahan lakkasi viime vuonna toimimasta, kun Yahoo muutti käytäntöjään ilmaisen osakekurssitietojen jakamisesta. Nyt onneksi verkosta löytyi korvaava koodinpätkä, jonka ansiosta kurssitiedot ovat taas ladattavissa.  Kiitos sen olen pystynyt työstämään salkkuohjelmaani ja viimein se näyttää jotenkin toimivalta. Ehkä joku saa siitä inspiraatiota oman ohjelman tekemiseen, kun sen nyt jaan. Joka tapauksessa salkkuohjelman kehitystyö on jatkuvaa ja pyrin korjaamaan sitä puutteita löytäessäni.

Salkkutyökalua en ole päivittänyt tavoitetta varten, vaan olen kokenut ohjelman hyödylliseksi useasta syystä:

 • Työkalun ansiosta salkun hajautumisen onnistumista pystyy visuaalisesti helpommin hahmottamaan. Lisäksi oman sijoitusstrategian etenemistä pystyy salkkutyökalulla helposti mittaamaan.
 • Salkkutyökalun kuvaajat paljastavat melko armottomasti ne salkun yhtiöt, jotka eivät oikein näyttäisi kuuluvan joukkoon. Vastaavasti uuden yhtiön sopivuutta salkkuun pystyy näppärästi tarkastelemaan salkkutyökalun avulla.
 • Visuaalisen hahmottamisen lisäksi korrelaatiomatriisi paljastaa osakkeiden keskinäiset riippuvuussuhteet, jotta hajautus olisi mahdollisimman tehokasta. Mitä vähemmän osakkeet korreloivat keskenään, sitä paremmin salkkuni on hajautunut.
 • Sijoitusharrastus on paljon mukavampaa, kun sijoittamista tarkastelee koko portfolion näkökulmasta (eikä vain yksittäisten osakkeiden ostamista). Myös VBA-koodailu on ihan mukavaa ajanvietettä varsinkin, jos sen yhdistää sijoittamiseen.

Päivitykset vanhaan versioon nähden

 • Input-sheet: Viime vuoden kesästä lähtien olen tasaisesti tehnyt pieniä lisäostoja omistamiini yhtiöihin. Entinen versio ei oikein tukenut tällaista lisäostojen mahdollisuutta. Nyt lisäsin Input-sheetille yhden uuden sarakkeen, jonka kautta kunkin osakkeen keskihinnan voi manuaalisesti käydä syöttämässä. Tämän tiedon saa kätevästi ainakin Interactive Brokersilta.    
 • Input-sheet: Päivitin analyysimalliani jokin aika sitten. Keskeiset muutokset vanhaan olivat dividend payout (osingon turvallisuus) sekä betan (liiketoiminnan riskisyys) huomioiminen analyysissä. Halusin ottaa nämä mukaan myös salkkutarkasteluuni. Muutoksen jälkeen viisi tärkeintä muuttujaa ovat osinko-%, osingonjakosuhde, beta, nettovelka / käyttökate sekä liiketoiminnan kasvu.
 • Output-sheet: tein pieniä muutoksia. Esimerkiksi salkun kokonaisarvon näkee nyt selkeämmin.
 • Statistics-sheet: Annualisoin tilastolliset muuttujat. Viikkokohtaisten osaketietojen haku ei oikein tahtonut toimia uudella VBA-koodilla, minkä vuoksi käytin päiväkohtaista dataa. Päiväkohtaisella datalla laskettuna tulokset eivät oikein tahtoneet kertoa mitään. Annualisoimalla (kerroin 252 tai keskihajonnan osalta neliöjuuri 252) tuloksista tuli mielestäni järkevämmän näköisiä.

Koodin toimivuudesta

Koneen asetusten muuttaminen

Koodailen VBA:ta ihan harrastusmielessä, minkä vuoksi ohjelman laatu on Nokian vanhojen puhelinten ohjelmien tasoa. Monista puutteistaan huolimatta ohjelma toimii pääosin ainakin kotikoneillani (Win7&Win10). Jotta osaketiedot saa haettu oikeassa formaatissa päivämäärän ja pilkun osalta, piti seuraavat asetukset laittaa voimaan:   

 • Singalsolverin koodin sisällä on ohje, joka piti asettaa voimaan. VBA DEVELOPER – > Tools -> References… MENU AND CHECK OFF “Microsoft WinHTTP Services”
 • Windowsin Control Panel -> Region and Language piti laittaa niin, että Format -> English (UK) / Additional Settings -> Decimal Symbol “,”
 • Excelin asetuksia pitu muuttaa niin, että Options -> Advanced -> Use System Sepator pitää ruksata pois päältä ja Decimal Separator pitää olla “,”.

Ohjelman manuaalisesti syötettävät arvot

Osaketiedot macro hakee Yahoo Financesta, joten ticker-tiedot joutuu kerämään yahoo.finance.com -sivustolta. Salkun arvot päivittyvät kiintein valuuttakurssein eli osto- ja myyntipäivät on kurssattu samalla kurssilla eli valuutan heilahtelulla ei pitäisi olla vaikutusta tuottoihin.

Työkalussa on kaksi keskeistä sheettiä Input sekä Currency. Currency sheetille pitää kirjata manuaalisesti kunkin euromääräisen vastin valuutan päivän kurssi.

Input-sheetille syötetään kaikki tiedot ja VBA-koodi tekee kaiken työn Output- sekä Statistics -sheetille. Alla on kerännyt Input-sheetin ”käyttöohjeita”. Näitä pitää noudattaa täsmällisesti, sillä muussa tapauksessa VBA-koodi ei toimi oikein. En jaksanut itseäni varten koodata error-käsittelyä.

Ohjelman lataaminen ja vastuurajoitus

Ohjelman voi ladata tästä Portfolio-Manager_BETAv23082018

Netistä ladattavissa makroissa voi aina olla viruksia. Itse en luonnollisesti ole mitään haitallista koodia kirjoittanut (en edes osaa). Ohjelmassa käytetään kuitenkin Signalsolverin koodin pätkää, joka ei parhaan ymmärrykseni mukaan sisällä mitään haitallista. Tämä koodi on kuitenkin monimutkaista, joten haitallisen koodin olemassa oloa ei voi täysin sulkea pois. Ohjelman voi ladata ja käyttää omalla vastuulla.    

Ideointi – sijoita kuin ruotsalaiset Investor ja Industrivärden

10/08/2018

Sijoitusideoiden keksiminen on haastavaa erityisesti juuri nyt, kun osakemarkkinoiden nousuputki on kestänyt useita vuosia ja arvostuskertoimet ovat nousseet erittäin korkealle tasolle. Yksi ajatus on suunnata katseet Ruotsiin, kun historiallisesti tarkasteltuna vahva EUR/SEK mahdollistaa ruotsalaisten osakkeiden hankinnan alennusmyynnillä. Lisäksi heikko SEK tekee ruotsalaisista vientiyrityksistä kilpailukykyisempiä.

Ruotsin pörssissä tavaraa onkin tarjolla ihan eri tavalla verrattuna siihen, mitä Suomessa on totuttu. Valinnan vaikeutta helpottaakseni potentiaalisia ostokohteita voi lähteä rajaamaan tutkimalla kahden ruotsalaisen sijoitussuvun Investorin ja Industrivärdenin salkkuja. Tässä on ajatus keskittyä näiden sijoitussalkkujen listattuihin yhtiöihin (molemmilla on myös ei-listattuja sijoituksia). Investor on Wallenbergien teollisuussuvun sijoitusyhtiö, jota on rakennettu viimeiset sata vuotta. Industrivärden on rakennettu alun perin Handelsbankenin osakesijoitusten ympärille mutta nykyään sen suuromistaja on yksi Ruotsin rikkaimmista henkilöistä Fredrik Lundberg. Tiivistettynä voi todeta, että molemmilla sijoitusyhtiöillä on huomattavasti vaikutusvaltaa Ruotsissa. Rajausvalintaa Investorin ja Industrivärdenin salkkuihin tukee pari keskeistä seikkaa:

 • Investorin ja Industrivärdenin ajattelu vastaa omaa strategiaani, jossa sijoitukset tehdään pitkän aikavälin näkökulmasta. Molempien yhtiöiden sijoituspäätöksen eteen on tehty varmasti työtä ja selvitystä, minkä takia niiden salkut sisältävä pääosin laatuyhtiöitä (ainakin omasta mielestäni).

“A long-term investment perspective means that major emphasis is put on evaluating interesting investment alternatives based on Industrivärden’s view of important developments in the business environment.”  Industrivärdenin verkkosivut

“We are a long-term owner, focusing on doing what we deem best for each company. ” Investorin verkkosivut

 • Sijoittamalla Investorin ja Industrivärdenin vaikutusvallassa oleviin yhtiöihin saa hyvin johdetun liiketoiminnan. Molempien sijoitusyhtiöiden ajatuksena on hallituksesta käsin aktiivisesti vaikuttaa kohdeyhtiöiden toimintaan. Lisäksi molemmilla yhtiöillä on kattavat verkostot, jotka mahdollistavat huippuosaajien löytämisen kohdeyhtiöiden johtoon.

“Industrivärden’s influence in its portfolio companies is based on sizable ownership stakes and a strong position of trust. From this foundation Industrivärden takes an active ownership role in collaboration with other major owners to build value in the shareholdings.” Industrivärdenin verkkosivut

“Through our international network, strong brand name and active ownership, we create significant value.” Investorin verkkosivut

Sijoitusideointia Investorin ja Industrivärdenin salkuista

Potentiaalisten sijoituskohteiden löytämiseksi kokosin Industrivärdenin ja Investorin sijoitukset yhteen taulukkoon toimialoittain ryhmiteltynä. Keräsin kunkin yhtiön kohdalla soveltuvin osin tiedot osinkotuotto-% sekä eteenpäin katsova P/E:stä Morningstarin verkkosivuilta ja joidenkin yhtiöiden kohdalla itse laskemana.

Mitä en harkitse ostavani

Taulukosta lähden valitsemaan potentiaalisia sijoituksiani poissulku tekniikalla. Alla olevia yhtiöitä en harkitse ostavani ja lyhyt perustelu.

 • SCA ja SSAB – liiketoiminta liikaa sidoksissa materiaalin hintaan
 • Ericsson – pyrin välttämään käänneyhtiöihin sijoittamista. Mieluummin ostaisin Nokiaa.
 • AstraZeneca – kalliin tuntuinen lääkeyhtiö. Moni muu alan yhtiö on mielestäni mielenkiintoisempi (esimerkiksi salkkuyhtiöni Merck).
 • Sobi – liian riskinen sijoitus
 • Skanska – pyrin välttämään rakennusyhtiöitä.
 • Saab – kertoimet ja toimiala eivät houkuttele
 • Wärtsilä – kalliin oloinen aina
 • Sandvik – viime aikoina yhtiön kehitys on ollut vahvaa ja osakekurssi on noussut voimakkaasti.  Minulla ei ole uskallusta hypätä tässä vaiheessa mukaan, sillä yhtiön koneiden ja laitteiden myynti vaikuttaisi olevan riippuvaista kaivosteollisuuden syklistä.
 • Nasdaq – ei ole ruotsalainen, minkä vuoksi tämän harjoituksen idea vähän katoaa.  Flashboys-kirjan luettua ei vaikuta kovin houkuttelevalta toimialalta, vaikka yhtiön luvut ovat olleet kiistatta vahvat viime vuosina.
 • Volvo – vähän sama tarina kuin Sandvikissa. Busseja ja rekkoja käy kaupan noususuhdanteessa. Osakekurssi kehitys on ollut vahvaa. Itse miellän tämän sykliseksi toimialaksi ja tässä vaiheessa sykliä ja historiallisen korkealla hintatasolla en uskalla ostaa.
 • Electrolux – kannattavuus näytti puolittuneen H2/2018. Pyykinpesukonetoimiala vaikuttaa erittäin kilpailulta. Ei kiitos.
 • Husqvarna – yhtiö valmistaa moottorisahoja, nurmikonleikkureita ja muuta puutarhavälineistöä. Itse miellän tuotteet laadukkaiksi. Paras kasvuvaihe vaikuttaisi olevan takanapäin, minkä takia osakekurssi laskenut tänä vuonna. Pitää seurata. Lukujen puolesta voisi olla potentiaalinen ostokohde.

Kolme potentiaalista sijoituskohdetta

Tiukan karsinnan jälkeen Industrivärdenin ja Investorin salkuista löytyi kolme mielenkiintoista sijoitusidea, jotka tuntuvat sopivan sijoitusstrategiaani sekä liiketoimintalogiikan että lukumaailman puolesta. Näitä yhtiöitä ajattelin ruveta tutkimaan tarkemmin. Jos analyysi miellyttää ja tekninen analyysi näyttää hyvältä, niin ostohalukkuus on korkea. Ryhmittelin ideat tarkemmin toimialan mukaan

 • Teolliset laitetoimittajat: ABB – yhtiötä on heikentänyt pitkään sähköinfraan tehtävien investointien puute, minkä vuoksi yhtiön tämän segmentin tuotteet eivät ole oikein käyneet kaupan. Kuitenkin 2018 lähtien muut segmentit (lähinnä robotit ja teollisen automaation tuotteet) ovat myyneet hyvin, mikä on nostanut yhtiön tilauskirjat ennätystasolle. Itse pidän siitä, että ABBn tuoteperheet vaikuttavat olevan tulevaisuudessa tarpeellisia (sähköverkko, robotit, teollinen automaatio). Pitkän kurssilaskun jälkeen yhtiön lukumaailma vaikuttaa myös houkuttelevalta. Tosin ABBta sanotaan jälkisykliseksi, mikä vähän arveluttaa.     
 • Pankit: Handelsbanken, SEB tai Nordea (listan ulkopuolelta) – olen mielestäni turhaan karttanut pankkiosakkeita uuden finanssikriisin sekä Ruotsin asuntomarkkinoiden romahtamisen pelossa. Ruotsalaiset pankit ovat hyvin johdettuja ja niiden riskiprofiili on selvästi alhaisempi suhteessa muiden maiden pankkeihin. Handelsbanken, SEB ja Nordea vaikuttavat halvoilta (syiksi mainittu matala korko, sääntelykustannukset, uudet digipelurit) mutta kääntäen osinkotuotto-% on niissä erittäin korkea. Alustavan analyysin perusteella oma suosikkini on Nordea (kuuluu samaan kategoriaan tähän listan ulkopuolelta), joka tuntuu keskittyvän Pohjoismaihin ja vaikuttaa olevan pisimmällä toimintojensa digitalisoimisessa.  Vastaavasti Handelsbanken pyrkii kasvamaan UK:ssa, mikä tuntuu vähän ihmeelliseltä strategialta ja SEBillä enemmän riskiä Baltiassa.
 • Ruokakauppa: ICA Gruppen – on Ruotsin johtava ruokakauppa- sekä apteekkiketju. Lisäksi sillä on ruokakauppoja Baltiassa. Puhutaan siis defensiivisestä toimialasta. Markkinajohtajuus tarjoaa yhtiöllä huomattavia mittakaavaetuja ainakin ostoissa ja logistiikassa. Kuluvana vuonna yhtiö on kärsinyt kustannusinflaatiosta heikentäen tulosta mutta liikevaihto on pysynyt hienoisessa kasvussa. Tylsä yhtiö, maltillinen valuaatio, ok osinkotuotto ja kurssiliikkeet maltillisia, joten sopii mainioista omaan salkkuuni.