Canadian Utilities etuoikeusosake – turvasijoitus markkinamyllerryksessä

17/05/2019

30.4.2019 ostin 60 kappaletta Canadian Utilitiesin etuoikeutettua EE-sarjan osaketta hintaan 24,80 CAD. Kokonaiskustannus oli noin 1488 CAD (992 euroa 1,5 kurssilla). Tavoitteena on kasvattaa omistusta tasaisesti, jahka osingot lähtevät juoksemaan.

Canadian Utilities on Kanadan suurimpia sähköyhtiöitä, jonka kannattavuudesta noin 77 % muodostui reguloiduista liiketoiminnoista vuonna 2018. Sen toiminta käsittää kaksi segmenttiä. Ensinnäkin yhtiö omistaa sähkön siirto- ja jakeluverkkoja lähinnä Kanadassa (reguloitu liiketoiminta) sekä sähkön tuotantolaitoksia Kanadassa, Australiassa sekä Meksikossa (ei-reguloitua). Sähköliiketoiminta vastaa noin 64 % kannattavuudesta. Toiseksi omistaa kaasun siirto- ja jakeluverkkoja Kanadassa ja Australiassa (reguloitu liiketoiminta) sekä kaasun sekä veden varastointilaitoksia (ei-reguloitu liiketoiminta). Kaasuliiketoiminta vastaa noin 36 % kannattavuudesta. Koska yhtiön toiminta on pääasiassa säänneltyä, sen kehitys on ollut pitkään vakaata mutta hienoisesti kasvavaa.

Yhtiön EE-sarjan etuoikeutetun osakkeen arvossa ei ole tapahtunut suurta muutosta mutta se tarjoaa mukavaa osinkotuottoa mielestäni melko maltillisella riskillä. Tosin likviditeetti ei ole paras mahdollinen. Tällaisen pääomaturvallisen osakkeen ostaminen tuntuu oikealta toimenpiteeltä, koska alkuvuonna osakekurssit ovat yleisesti nousseet niin voimakkaasti. Valuuttamielessä EUR/CAD on ollut 1,5 hujakoilla pidempään, mikä on 10 vuoden perspektiivissä ihan hyvä taso ostaa kanadalaisia osakkeita.

Investment thesis

Vakaa osinko: EE-sarjan etuoikeutetulle osakkeelle maksetaan kiinteää noin 5,3 % osinkotuotto-% (ostohinnalla laskettu).

“solid financial performance at CU’s sizable and diversified regulated subsidiaries, stable regulations in Alberta and Australia and modest and manageable exposure in the higher-risk non-regulated business.” DBRS

Turvallinen osinkosijoitus: (1) Liiketoiminta pitäisi olla stabiilia, sillä noin 77 % yhtiön kannattavuudesta syntyy säädellystä liiketoiminnasta; (2) yhtiö näkee hyviä investointimahdollisuuksia omistamissaan verkoissa sekä kansainvälilissä energiahankkeissa, minkä pitäisi tulevaisuudessa mahdollistaa orgaanisen kasvun; (3) yhtiö on pystynyt rahoittamaan kasvua merkittävän osin omalla tulorahoituksella. Operatiivinen kassavirta on riittänyt hyvin korkojen sekä osinkojen maksuun ja tulorahoitus on muodostanut merkittävän osan investointien rahoituksesta; (4) reguloiduksi liiketoiminnaksi tase on mielestäni melko matillisesti vivutettu. Omassa laskelmassani nettovelat per käyttökate olisi ollut noin 5,0x tasoa 2018 lopussa.

Pääoma turvattu: etuoikeutetun osakkeen pääoman pitäisi olla turvassa. Toisaalta sillä ei ole juuri arvon nousupotentiaalia. Yhtiöllä on oikeus lunastaa EE-sarjan osake 26 CADin hintaan 9/2020 alkaen ja lunastushinta laskee joka vuosi tasaisesti kuitenkin niin, että 9/2023 lunastushinta on 25 CAD. Lunastuksen ei siten pitäisi aiheuttaa tappiota hankintahintani jäädessä alle 25 CADin. Canadian Utilities on saanut investointitason luottoluokituksen S&P:ltä ja DBRS:ltä, minkä perusteella maksukyvyttömyyden riski pitäisi olla pieni. Lisäksi korkojen nousuodotusten ei pitäisi enää voimistua. Etuoikeusosakkeen beta oli 0,11 (Marketwatch).

Portfolion näkökulma

Hajautuksen kannalta yhtiö sopii kohtalaisesti salkkuuni. Salkussani on tällä hetkellä sähkönsiirtoon erikoistunut kanadalainen Fortis, jonka liiketoiminta on pääosin Yhdysvalloissa. Samalta sektorilta salkussani on jo National Grid sekä NextEra Energy, joten riski samalta sektorilta kasvaa. Itse pidän infrayhtiöistä, sillä niissä omistan jotain fyysistä omaisuutta ja sähkön kysynnän tulevaisuuden pitäisi olla turvatta jos ei kasvava. Lisäksi suuri Kanada/CAD paino salkussani kasvaa entisestään. Etuoikeusosakkeelle maksetaan hyvää osinkoa, mikä parantaa osaltaan salkkuni suhteellista osinkotuottoa.

Keskeiset riskitekijät

Liiketoiminta

  • Regulaatio. Yhtiön omistamasta infrastruktuurista 77 % on säädeltyä. Riskinä on lainsäädännön dramaattinen negatiivinen muutos, mikä johtaisi kannattavuuden romahtamiseen. En löytänyt viitteitä siitä, että regulaatiomallia oltaisiin muuttamassa. Ainakin sähkön jakelun osalta malli on voimassa seuraavien vuosien ajan. Albertan alueen viranomaisten pitäisi vahvistaa malli kuluvan vuoden aikana myös sähkönsiirron osalta.
  • Energian tuotantoon liittyvät riski. Canadian Utilities omistaa energian tuotantolaitoksia Kanadassa, Australiassa sekä Meksikossa. Tämän ei-reguloidun liiketoiminnan kannattavuus on huomattavasti ailahtelevampaa (energian kysyntä ja hinta sekä Meksikoon liittyvät maariskit jne.). Toisaalta riski on varsin rajattu, sillä ei-reguloitu liiketoiminta muodostaa noin 23 % kannattavuudesta.

Rahoitus

  • Laskin, että nettovelat per käyttökate olisi noin 5,0x 2018 (5,5x 2017). Jos etuoikeusosakkeet lasketaan mukaan tunnusluku, nousisi noin 5,7x (6,4x) tasolle. Pidän tätä vielä turvallisena tasona ottaen huomion reguloidun liiketoiminnan merkittävän osuuden kannattavuudesta. DBRS sekä S&P ovat antaneet etuoikeutetulle osakkeelle PFD-2/P2 ratingin, joka on 2/6 paras mahdollinen ja yhtiöratingiksi vahvan A/A-.

Kvalitatiiviset tekijät

Liiketoiminnan ymmärrettävyys

Canadian Utilities on osa laajempaa ATCO-konsernia, joka omistaa yhtiöstä 52,2 %. Tätä en kuitenkaan nähnyt ongelmana, vaikka teoriassa emoyhtiön vaikeudet voisivat heijastua Canadian Utilitiesiin.

Canadian Utilities on Canadan suurimpia sähköyhtiöitä, jonka kannattavuudesta noin 77 % muodostuu reguloidusta toiminnoista vuonna 2018.

  • Electricity. Yhtiö omistaa sähkön siirto- ja jakeluverkkoja lähinnä Kanadan Albertan provinssin alueella (reguloitu liiketoiminta) sekä sähkön tuotantolaitoksia Kanadassa, Australiassa sekä Meksikossa (ei-reguloitua). Sähköliiketoiminta vastaa noin 64 % kannattavuudesta.
  • Pipelines & Liquids. omistaa kaasun siirto- ja jakeluverkkoja Kanadassa ja Australiassa (reguloitu liiketoiminta) sekä kaasun sekä veden varastointilaitoksia (ei-reguloitu liiketoiminta. Kaasuliiketoiminta vastaa noin 36 % kannattavuudesta.

Markkina-asema ja kilpailutilanne

Tämä ei niin relevantti. Yhtiön toimintaa reguloidaan sen paikallisen monopoliaseman takia.

Kvantitatiiviset tekijät

Liikevaihdon kasvu ja stabiliteetti

Yhtiö on investoinnit tasaisesti toimintaansa, mikä on kasvattanut liikevaihtoa tasaisesti viimeisen kolmen vuoden aikana. Liikevaihto on kasvanut 3399 MCAD:sta 2016 4377 MCAD:iin  2018.  Kasvun voi olettaa jatkuvan ainakin lähivuodet, sillä yhtiö on ohjeistanut pitävänänsä investointiohjelmansa 2019 – 2020 aikana aikaisempien vuosien tasolla noin 1,2 miljardissa CADissa. Tosin liikevaihto ei ole säännellyssä toiminnassa kovin relevantti mittari.

Yhtiön velkaisuus ja sen kehitys

Laskin, että nettovelat per käyttökate olisi noin 5,0x 2018 (5,5x 2017). Jos etuoikeusosakkeet lasketaan mukaan tunnusluku nousisi noin 5,7x (6,4x) tasolle.

Vertailun vuoksi salkkuyhtiöni Fortiksen nettovelat per käyttökate oli noin 5,7x ja NextEra Energyn 4,3x 2017 luvuilla laskettuna, joten Canadian Utilitiesin asettuu verrokkeihinsa nähden keskivaiheille. Reguloiduksi toimijaksi en pidä velkakerrointa kovin korkeana.     

Osinko suhteessa kassavirran generointikykyyn

2018 operatiivinen kassavirta noin 1782 miljoonaa CAD on riittänyt hyvin korkojen 477 MCAD, normaalien osinkojen 365 MCAD sekä etuoikeusosakkeiden osinkojen 67 MCAD maksuun. Näiden jälkeen investointien omarahoitusosuudeksi jäisi näin 873 CAD eli karkeasti puolet operatiivisesta kassavirrasta. Pidän tätä ihan riittävänä turvamarginaalina etuoikeusosakkeiden osinkoihin nähden.

VASTAA