Fortum

22/07/2015

Fortum_logoOstin Fortumia yhteensä 100 kappaletta hintaan 15,5 €. Kokonaiskustannus oli noin 1550 €. Fortum on suomalainen sähkön sekä lämmön tuottaja. Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Suomi, Ruotsi ja Venäjä. Sijoituskohteena Fortum tarjoaa mielestäni hyvää ja vakaata osinkotuottoa, mikä oli pääsyyni ostaa yhtiötä.

Lisää tietoa yhtiön omilta sivuilta

http://www.fortum.com/fi/sijoittajat/pages/default.aspx

 

Investment thesis

 • Yhtiö maksaa hyvää osinkoa ja uskon osingonmaksukyvyn säilyvän hyvänä (omassa kalkyylissäni dividend yield yli 5%) myös jatkossa olettaen jatkuvien liiketoimintojen stabiloituvan. Lisäksi yhtiöllä on erittäin vahva Ruotsin sähkönsiirtoverkkoliiketoiminnan myynnin jälkeen.      
 • Liikevaihtoa tukee se, että pitkällä aikavälillä sähkön kulutus kasvaa Pohjoismaissa yhtiön arvion mukaan 0,5%:lla. Pitkällä aikavälillä ympäröivä maailma sähköistyy olettaen esimerkiksi sähköautojen yleistymisen.  Toisaalta sähkön hinta on ollut viime vuosina vahvalla lasku-uralla. Jossain vaiheessa sähkön hinnankin on kallistuttava.
 • Yhtiön osake halventunut on huomattavasti viimeisen neljän kuukauden aikana tosin osin syystä. Omassa kalkyylissä vertailukelpoinen EV /EBITDA-kerroin olisi alle viime vuosien tason. Kurssi on samassa tasossa kuin finanssikriisin aikana 2009. Herkullinen tilaisuus ostaa juuri nyt, jos uskoo yhtiön heikon Q2/2015 selittyvän kovilla sateilla. Toisaalta osaketta voi saada vielä halvemmalla…
 • Catalyst: Sähkön hinnan kallistuminen johtuen talouden / kulutuksen kasvusta tai hyvistä sääolosuhteista.  Jos Fortum osallistuu Fennovoimaan, niin todennäköisesti hyvillä ehdoilla. Käsitykseni mukaan Fortum hyötyy EU:n päästökauppajärjestelmän uudistamisesta, sillä yhtiö tuottaa puhdasta energiaa.  Nykyisen nettokassan käyttäminen omistaja-arvoa kasvattamalla.

Riskit

Liiketoiminta

 • Venäjän poliittinen kehitys on arvaamatonta. Sähköverkkojen myynnin jälkeen Venäjän suhteellinen osuus liikevoitosta kasvoi huomattavasti ollen noin 27 % H1/2015.
 • Sähkön kulutuksen ja hinnan äkillinen heikentyminen näkyy suoraan Fortumin kannattavuudessa. Syitä voi olla useita.

Rahoitus

 • Tällä hetkellä yhtiöllä on erittäin vahva tase, minkä vuoksi ei rahoitusriskiä. Energiantuotanto yhtiötä ei tarvi ajaa nettokassalla.

Checklist

Kvalitatiiviset tekijät

 • Liiketoiminnan ymmärrettävyys: Sinänsä yhtiön liiketoiminta on helppo ymmärtää:  sähkön ja lämmön tuotanto lähinnä Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Toisaalta sähkön hinnan sekä kulutukseen ajurit on vaikeampi hahmottaa, sillä niihin vaikuttaa yleinen taloudellinen toimeliaisuus sekä sääolosuhteet.

Fortum_markkina

 • Markkinoiden ennustettu kehitys: Kulutus ja hinta vaihtelevat markkina-alueittain, johon vaikuttavat taloudellinen tilanne sekä sääolosuhteet, mikä tekee ennustamisesta vaikeaa.  Viime aikoina kulutus näyttäisi olevan laskussa Pohjoismaissa mutta kasvussa Venäjällä. Q2/2015 Fortumin markkinakatsauksessa sähkön kulutus on tasaantunut.
 • Markkina-asema ja kilpailutilanne: Käsitykseni mukaan Pohjoismaiden suurimmat toimijat ovat valtio-omisteiset Fortum sekä Vattenfall. Alalle tulokynnys johtuen korkeista investointivaateista on erittäin korkea.
 • Ennuste yhtiön toiminnan kehittymisestä: Ainakin 2015 kehitys on laskussa johtuen epäsuotuisista sääoloista sekä Venäjän talouden heikentymisestä. Omassa analyysissä talouden pitäisi lähteä kasvuun ja jossain vaiheessa sääolosuhteet ovat myös Fortumin kannalta positiivisia. Venäjä on edelleen kysymysmerkki. Sähkömarkkinoiden vapautuminen tulisi hyödyttää Fortumia mutta maan talouskehitys negatiivinen viime aikoina.   
 • Johdon toiminta: Kuulan siirtyessä eläkkeelle mutta tilalle tulee Konecranesin ent. tj Pekka Lundmark. En osaa arvioida, sillä Konecranes ei ole minulle tuttu yhtiö.   

Kvantitatiiviset tekijät

 • Liikevaihdon kasvu ja stabiliteetti: Vertailukelpoisia lukuja on vaikea laskea sähköverkkojen myynnin vuoksi. Omassa kalkyylissä vertailukelpoinen liikevaihto ja käyttökate ovat olleet lasku-uralla johtuen heikentyneestä sähkön hinnasta ja huonosta talouskehityksestä.   
 • Yhtiön kannattavuus: Fortumin toiminta erittäin kannattavaa, sillä käyttökateprosentti on ollut keskimäärin yli 30%.
 • Yhtiön velkaisuus ja sen kehitys: Ruotsin verkkojen myynnin jälkeen yhtiön nettokassa on noin 1,8 miljardia euroa.  Yhtiön tavoitteena on vertailukelpoinen nettovelka / EBITDA noin 3,0x ,kun se nyt on -1,4x eli Fortumilla on paukkuja tehdä suuria investointeja.
 • Kassavirran generointikyky: Omassa kalkyylissani yhtiön nykyinen (Ruotsin verkkomyynnistä puhdistettu) vapaa kassavirta olisi noin 700 M€ luokkaa olettaen noin 500 M€ investointitason.
 • Osinkopolitiikka: Aika näyttää mihin Ruotsin verkkojen myynnistä saadut varat käytetään. Lisäosinko on mahdollinen vielä tämän vuoden puolella. Kassavirta mahdollistaa hyvän osinkovirran jatkumisen.

Backup

Fortum_Backup

VASTAA