Kindle&Evernote – lukeminen uudelle tasolle

13/10/2019

Kirjoitin jokin aika sitten investoinnista lukemiseen. Pääasia ei ole lukea niin ja niin monta kirjaa vuodessa, vaan kasvattaa tasaisesti viisautta ymmärtämällä ja vielä muistamalla myöhemmin luettu. En ainakaan itse muista kenenkään opastaneen, miten tässä voisi kehittyä. Tähän liittyen Twitterissä moni on mainostanut Kindle&Evernote -kombinaatiota, joten päätin myös itse kokeilla menetelmää ja herätin vanhan Evernote-tilini henkiin.   

Kesällä tehdyn Kindle-hankinnan jälkeen onkin tullut luettua tavallista enemmän. Olen kokenut Kindle hyväksi, sillä lukemisen aloittamisen kynnys on madaltunut ja lukeminen on vaivattomampaa verrattuna paperiseen kirjaan (Kindle istuu kirjaa paremmin käteen, sivuja on nopeampi vaihtaa, laite avaa automaattisesti viimeisimmin kohdan jne.). Ilokseni olen huomannut, että e-kirjojen tarjonta on kasvanut myös suomenkielisissä teoksissa. Tältä osin uusia tapa lukea on vastannut odotuksia.

Sen sijaan lukutahdin kasvattaminen ei ole vastannut odotuksia. Kokeilin pikalukua jonkin aikaa mutta itselläni tietokirjojen osalta tekstin ymmärtäminen vaatii syvällisempää lukua. Tältä osin alkuperäinen ajatus teoksen pääsanoman nopeasta ”haltuun ottamisesta” pikaluvulla ei ole toteutunut. Toinen haaste on ollut luetun unohtaminen lukumäärän kasvettua. Monesti teoksesta muistaa muutaman avain asian mutta helposti unohtaa, missä kohdin siitä on mainittu.

Törmäsin Evernoteen Lauri Järvilehdon kirjassa Tee itsestäsi mestariajattelija. Hän mainitsee palvelun työkaluna, jolla ihmisen muistia pystyy laajentamaan. Ajattelun kannalta on yhdentekevää se, sijaitseeko tieto aivojen verkostoissa vai pilvipalvelussa. Tietomassan tallennuksessa erotuksena näillä on se, että aivojen kapasiteetti on rajallinen mutta pilvipalvelussa tallennustila käytännössä rajaton. Muihin vastaaviin palveluihin verrattuna Evernoten etuna on kehittynyt tiedon haku ja mahdollisuus jäsennellä tietoa.

Lauri Järvilehdon kirja oli ensimmäisiä kirjoja, joita hankin Kindleeni. Samaan aikaan Twitter-virtaan alkoi ilmestyä mielenkiintoisia tviittejä, jotka hehkuttivat Kindle&Evernoten hyödyllisyyttä.  Kindle liittyy tarinaan siksi, että siihen saa tehtyä kirjan muistiinpanot digitaalisesti.  Tiivistelmät on mahdollista säilyttää ja muokata myöhemmin Evernotessa.

Miksi Kindle&Evernote – kombinaatio?

Aivojen voi ajatella olevan kuin talvinen lumihanki. Siellä voit rämpien hiihtää umpihangen vapaudessa paikasta A paikkaan B. Kun seuraavan kerran menet saman reitin, voit hyödyntää aiemmasta hiihdostasi syntynyttä latua. Jos hiihdät parin viikon ajan muutaman kerran päivässä saman reitin, saat aikaan niin hyvän ladun, että perille pääsee tätä reittiä pitkin melkein kuin itsestään – Huotilainen, Minna. Näin aivot oppivat.

Kindle&Evernote –kombinaatiosta on useita luetun ymmärtämisen ja muistamisen kannalta hyödyllisiä elementtejä.

Kindle.

  • Luetun digitaalisen tekstin työstäminen alleviivaamalla siitä keskeiset asiat ja miettimällä avainsanoja tehostaa ymmärtämisestä. Kun ottaa heti lähtökohdaksi muistiinpanojen siirtymisen Evernoteen, tulee tekstin keskeistä sanomaa mietittyä paljon tarkemmin. Mitä todella haluan kirjasta muistaa? Toki muistiinpanoja on voinut tehdä paperisiin kirjoihinkin mutta niiden uudelleenluku vaatii kirjan nostamista kirjahyllyltä. Paperikirjoissa ei myöskään ole hakumahdollisuutta.

Evernote.

  • Kindlen kautta kirjan keskeiset muistiinpanot avainsanojen kera saa siirrettyä Evernoteen. Ensinnäkin Evernoteen siirrettyä kirjan tekstiä pystyy helposti muokkaamaan. Tämä tekstin työstä palauttaa luetun mieleen ja tehostaa osaltaan muistamista. Toiseksi Evernoten siirrettyä kirjamuistiinpanoja on helppo jälkikäteen nopeasti vilkaista ja palauttaa mieliin. Tästä on varmasti hyötyä muistiinpanokannan kasvaessa. Kolmanneksi Evernote mahdollistaa keskeisten sanomien etsinnän, mistä varmasti hyöty muistiinpano kokoelman kasvaessa. Neljänneksi Evernoten sovelluksen kautta muistiinpanot kulkevat puhelimen mukana kaikkialla ja niihin voi palata tarpeen tullen missä tahansa (tosin tätä ominaisuutta en ole vielä tarvinnut).       

Evernote&Kindle käytännössä

Kindlen muistiinpanoja voisi toki katsoa suoraan https://read.amazon.com/notebook mutta Evernotessa on mahdollista työstää muistiinpanoja eteenpäin, minkä vuoksi suosin sitä.  Verkosta näytti löytyvän erinäisiä lisäpaloja siihen, miten Kindlen muistiinpanot saa siirrettyä suoraan Evernoteen. Itse kuitenkin luotan perinteiseen copy-pasteen. Yksinkertaisuudessaan perustan Evernoteen luomaani Book notes kansioon uuden muistiinpanon ja kopion tiedot kirjasta https://read.amazon.com/notebook.  Tämä onnistuu ainoastaan Amazonista ostetuista kirjoista.

Kindleen siirrettyjen suomalaisten kirjojen muistiinpanotietoja ei näy yllä olevalla sivulla. Muistiinpanot saa kuitenkin siirrettyä siten, että puhelimessa Kindlen sovelluksen kautta lähettää tiedot omaan sähköpostiin. Muistiinpanot löytyvät html-tiedostona, jonka pystyy vastaavasti copy-pasteamaan Evernoteen.    

Yllä on oma näkymä muutaman kirjan muistiinpanoista, joita olen tehnyt.  Lyhyen käyttökokemuksen perusteella Kindle&Evernote –kombinaatio tuntuu järkevältä tavalla toimia. Menetelmä on hieman työläämpi kuin pelkkä kirjan lukeminen erityisesti muistiinpanojen kertyessä liian suureksi. Toisaalta kirjan keskeiseen sanomaan tulee palattua ja samalla rakennettua itselle hyvää tietokantaa mielenkiintoisista kirjoista. Mikä olisikaan tietokannan arvo itselleni, jos olisin aikaisemmin ladannut kaikki lukemani kirjat jo Evernoteen?

Lähteet

Järvilehto, Lauri. (2019). Tee itsestäsi mestariajattelija

Huotilainen, Minna (2019). Näin aivot oppivat.

VASTAA