Korona sai osinkovirran voimistumaan

02/11/2020

Itselleni keskeistä sijoittamisessa on pidempään ollut osinkovirran tasainen kasvattaminen. Tavoitteenani on lisäksi saada kohtalaista osinkotuottoa kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Nyt jos koskaan koen, että tämä tavoite on enemmän omissa käsissä. Omalla analyysityöllä ja oikealla hajauttamiselle pystyn itse vaikuttamaan lopputulokseen. Salkun arvokehitys on ollut viime aikoina enenevässä määrin markkinoiden (tai muiden toimijoiden) armoilla, mihin en itse pysty vaikuttamaan.

Keväällä koettu korona ja sen aiheuttama sulkeutuminen oli hyvä happotesti sen suhteen, miten salkun osinkovirta reagoi vaikeassa taloudellisessa ympäristössä. Pääosin salkkuyhtiöitteni osinko kesti hyvin koronan aiheuttaman shokin. Toisaalta pandemia oli osinkosijoittajalle myös mahdollisuus. Osakkeiden laaja-alainen ja voimakas halpeneminen keväällä sai osinkotuotto-% näyttämään ainakin hetkellisesti houkuttelevalta usean yhtiön kohdalla. Itse tulikin oltua keväällä voimakkaasti ostolaidalla. Kiitos keskuspankkien osinkosijoittajan onni kesti vain hetken ja osakkeiden arvostukset palautuivat kesään mennessä jo ennätyskorkeiksi.

Päivitin osinkotaulua ensimmäisen kerran joulukuussa 2017. Tällöin pro formattuna osinko oli noin 477 euroa vuodessa. Seuraavana vuonna osinkokertymä oli kasvanut 1035 euroon.  Nyt osinkotauluni näyttää 1645 euroa. Tässä vaiheessa osinkovirran kasvua selittää pääosin salkun koon kasvattaminen, joskin noin puolessa yhtiöissä osinkoa on nostettu.  Eteenpäin pääseminen rohkaisee jatkamaan, vaikka välillä vähän ketutti koko touhu.

Osakkeiden lukumäärästä

Lähde: Investopedia

Tällä hetkellä salkussani on 30 osaketta. Osakkeiden optimaalinen lukumäärä on mietityttänyt, kun hallinnointityö sekä usean osakkeen seuraaminen alkaa käydä työlääksi. 30 osakkeen jälkeen hajautuksesta ei ainakaan teorian mukaan pitäisi olla niin paljon hyötyä. Järkevintä olisi, että tulevaisuudessa panostan enemmän olemassa olevan position kasvattamiseen. Jatkossa toteutan vähemmän teen uusia ostoja (ja valikoituja myyntejä). Salkun rakentamisessa olen taiteillut korkeaa osinkoa maksavien ja laadukkaasti osinkoa kasvattavien yhtiöiden välillä. Salkku on nyt jakautunut karkeasti noin puolet ja puolet jaolla. Paremman ymmärryksen puutteessa tämä tuntuu järkevältä.

Osinkovirran hajautus

Osinkovirran toimialahajautus on kohtuullisella tasolle, sillä kaipaisin salkkuuni myös teknologiaa. Rahoituspalveluiden suurta osuutta pidän hyväksyttävänä. Olen viime aikoina ostanut toimialan etuoikeutettuja osakkeita, joiden riski osinkovirran menetyksen suhteen on selvästi alhaisempi kuin normaalin osingon.

Valuutoittain tarkasteltuna salkun kassavirta muodostuu pääasiassa CAD ja USD. Näiden valuuttojen suurta osuutta olen pitänyt hyväksyttävänä siitä syystä, että maista nyt vaan löytyy eniten järkevää ostettavaa. Euron melko alhaista osuutta olen pitänyt hyväksyttävänä, koska se on oma palkkavaluutta. Alkuperäinen suunnitelma oli toimia useammassa valuutassa. Euron lisäksi viisi valuuttaa tuntuu nyt kuitenkin järkevältä määrältä, ettei osinkovirta yksittäisessä valuutassa jää liian pieneksi. Valitut valuutat toimivat myös verotuksen näkökulmasta, sillä niissä ei osinkotuloista rankaista samalla tavalla kuin esimerkiksi Norjassa tai Tankassa

Osingon tuleva kehitys

Kasvu = osinko kasvanut, Laskeva = osinko laskee, Vakaa = osinko pysynyt samalla tasolla, Kiinteä = etuoikeusosakkeen osinko

Olin laskevinani, että salkun keskimääräinen osinkotuotto-% lähdevero huomioituna olisi noin 4,1% (keskimääräisellä ostohinnalla laskettuna). Tämä on mielestäni korkea taso, jos sen suhteuttaa mihin tahansa yleisindeksiin. Osinkosalkun rakentamisessa olen tasapainoillut korkean tuoton ja kasvun kanssa. Laadukkaasti osinkoaan kasvattavassa osakkeessa joutuu väistämättä tinkimään osinkotuotossa. Toisaalta mielekkään osinkovirran saavuttaminen pelkästään näillä vaatisi suuria pääomia. Haluan kuitenkin saada osinkovirtaa, minkä vuoksi salkku vaatii myös korkeaa osinko-% maksavia yhtiöitä. Tuottoa olen pyrkinyt haalimaan etuoikeutetuilla osakkeilla, joiden riski-tuotto suhde on tuntunut huokuttelevalta.

Osinkotaulu

Laskenta on toteutettu sillä oletuksella, että nykyinen salkkuni olisi ollut hankittuna 1.1. ja osinkovirta on laskettu yhtiön viimeisimmän saadun osingon perusteella. Osingoista on vähennetty lähdeverot mutta ei Suomen maksettavaa veroa, jonka olen halunnut pitää erillään. Valuutat on käännettynä 30.10. valuuttakurssein.

 

VASTAA