Pelikirja vuodelle 2018

10/02/2018

Alkuvuoden kehityksen perusteella voi sanoa, että onpa jännittävä sijoitusvuosi 2018 tulossa. Pelkistettynä näyttää siltä, että kaksi vastakkaista voimaa vetää osakekursseja eri suuntiin. Keskuspankkien kiristyvä rahapolitiikka yhdistettynä ennätystasolle kohonneisiin arvostustasoihin synnyttää voimakasta laskupainetta osakkeille. Toisaalta globaalitalous kehittyy erittäin suotuisasti, mikä parantanee (keskimäärin) yrityksien tuloksia 2018 aikana. Tämän pitäisi vaikuttaa positiivisesti osakkeiden arvostukseen.

Bull case

Makronäkymästä 2017 alussa kirjoitin, että

J.P. Morganin markkinaopasta tutkimalla saa varsin positiivisen kuvan globaalin talouden tilasta. Jos yhteen tunnuslukuun kiteyttää, niin globaali ostopäälliköiden indeksi saavutti korkeimman arvon 52,7 (54,5 12/2017) nyt joulukuussa ajanjaksolla 1/2015 – 12/2016. Yhdysvalloissa on tällä hetkellä täystyöllisyys, Kiinan talouden lasku taittui kesän jälkeen orastavaksi kasvuksi ja Euroopassa Saksan talouden luvut ovat juuri nyt vahvat. Keskuspankin rahapainolla, velkarahalla ja negatiivisella korolla on paljon merkitystä.       

Makrokuvassa ei mielestäni ole tapahtunut muutosta, että tätä tekstiä tarvitsisi suuresti muuttaa. Positiivinen kehitys on ollut jopa ennakoitua parempaa tukien yritysten kannattavuuden paranemista. Ei ole mitään syytä miksei kasvu jatkuisi ainakin vielä 2018. Keskeisempi kysymys on se, mitä tapahtuu 2019? Nyt kun löysän rahan aika vaikuttaisi loppuvan, voiko kasvutukeva velaksi kuluttaminen vaan jatkua? No tämän ei pitäisi olla ainakaan alkuvuoden murheita.   

Bear case

Keskuspankkien toiminnasta 2017 alussa tein seuraavat odotukset

  • Inflaatio tekee paluuta.
  • Koronnosto pienentää osakkeiden tuottoa suhteessa muihin sijoitusinstrumentteihin. Osakkeet olivat absoluuttisilla mittareilla kalliitta mutta suhteutettuna bondien (tai ylipäätänsä muiden omaisuusluokkien) hintoihin ne ovat edelleen halpoja.
  • Tämä johtaa siihen, että …FEDin koron nostojen alkavan näkyä negatiivisesti arvostuksissa kuluvan vuoden aikana. Indeksit palaavat lähemmäksi fundamenttejä eli yhtiöiden todellisia tuloksia. Yliarvostuksen purkautuminen laskee kursseja. Todelliset ostopaikat tulevat vasta keväällä…

Ajatukset sinänsä olivat oikean suuntaisia jo alkuvuodesta 2017. Harmi että näyttää menneen vuodella pieleen, kun nyt helmikuussa 2018 markkinoilla hermoillaan pääosin koronnoston takia. Inflaatiopeikkokin nousi lopulta esiin Yhdysvalloissa 2018 alussa, kun talouden kasvu ja täystyöllisyys vääjäämättä nostavat yleistä hintatasoa. Tämä siis USAssa. Euroopassa inflaatiokehitys on edelleen vaisua ja vahvistunut euro pidättelee osaltaan kustannusten nousua.

Löysän rahapolitiikan jatkuminen on saanut osakkeiden arvostuskertoimet nousemaan ennätyskorkealle, kun vaihtoehtoiset sijoituskohteita ei ole juuri ollut tarjolla. Nyt valtion lainojen korot ovat kääntyneet vihdoin nousuun, mikä ei ainakaan tue osakkeiden arvostuskertoimien nousua. Pitää muistaa, että pienen laskunkin jälkeen arvostukset ovat mielestäni edelleen korkealla tasolla. Laskuvaraa siis on edelleen.

Mitä pitäisi tehdä?

Kahden vastakkaisen voiman vaikutukset viittaavat siihen, että heilunta osakemarkkinoilla lisääntyy tänä vuonna. Tällä viikolla hermoillaan koronnoston takia. Mutta ensi viikolla voidaan taas nousta, kun muistetaan, että taloushan kasvaa. Ollaanko vuoden lopussa sitten  +-0? Taustalla mielessäni on Wahlross lausahdus Mandatumin haastattelussa 24.1.2018 juuri ennen helmikuun isoa dippia

Samalla tunnen kuitenkin huolta siitä, että tuleva osakemarkkinoiden heikompi kehitysjakso on vähän lähempänä kuin vuosi sitten.

Jos makrokehitys kääntyisi negatiiviseksi 2019 aikana, ei keskuspankeilla ole enää suuria ammuksia pelastaa tilannetta. Kuten Jim Rogers totesi   

When we have a bear market again, and we are going to have a bear market again, it will be the worst in our lifetime, 

Erittäin voimakkaan pörssikurssien räjähdyksen tapahtuminen jo 2018 aikana on worst case -skenaario, joka ei ehkä ole niin todennäköinen mutta siihen on kuitenkin syytä jossain määrin myös varautua.

Strategiani on syytä ehkä tarkentaa siltä osin, että pyrin huomioimaan kurssiheilahtelun

  • tekemällä enemmän pieniä lisätankkauksia laskupäivinä, joita pitäisi tänä vuonna tulla enemmän
  • uuden position perustamisessa pyrin ajoittamaan sen voimakkaalle laskupäivälle.

Mahdolliseen laajan markkinaromahduksen pyrin varautumaan

  • ostamalla pääasiassa defensiivisellä toimialla olevia yhtiöitä
  • ostamalla turvallista osinkoa maksavia yhtiöitä
  • ostamalla alhaisen betan (selvästi alle 1) omaavia yhtiöitä
  • hajauttamalla salkkua ajallisesti ja globaalisti
  • pitämällä käteispositiota edelleen merkittävänä. Bensaa pitää olla tankissa pidemmälle (ainakin kolmen vuoden ajaksi), jos laskumarkkina nyt alkaisi. Tämä on ehkä tärkein kohta.

Serious long-term wealth and passive income can be built during these crashes. – Jason  Fieber / mrfreeat33.com.

VASTAA