Salkkukatsaus – paras nousu saavuttamatta

04/12/2019

From my earlier failures, I knew that no matter how confident I was in making any one bet I could still be wrong—and that proper diversification was the key to reducing risks without reducing returns. If I could build a portfolio filled with high-quality return streams that were properly diversified (they zigged and zagged in ways that balanced each other out), I could offer clients an overall portfolio return much more consistent and reliable than what they could get elsewhere.

Ray Dalio – Principles: Life and Work

Kerran vuoteen on mielenkiintoista tehdä katsaus oman salkun kehitykseen ja sen koostumukseen. Näin saa paremmin tuntumaa siitä, etenenkö sijoittamisessa suunnitelmani mukaisesti.

Vaikka globaalitalous ei ajautunut viime vuoden lopussa pelättyyn taantumaan, ainakin omiin silmiin talouskehitys on näyttänyt vaisulta kuluvan vuoden aikana. Osakekurssien kehityksen perusteella markkinat tuntuvat uskovan taantuman olevan nyt ohitettu ja kasvun jatkuvan taas ensi vuonna. Kursseja nostavissa otsikoissa ovat pyörineet maininnat kauppasodan lieventyvistä ja keskuspankkien elvyttävästä politiikasta. Lokakuun jälkeen ralli tuntuu olleen erityisen voimakas, että riski sanana tuntuu unohtuneen. Toteutunut kehitys vahvistaa vain käsitystäni siitä, että (1) markkinoiden ennustaminen on turhaa ja (2) omaa sijoitustoiminta pitää säätää kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.   

Omassa pelikirjassani vuodelle 2019 annoin Bull caselle 35 % todennäköisyyden, kun viime vuoden loppu näytti sen verran karmivalta. Bull case -pelikirjani mukaisesti olen jatkanut kuukausittaista osto-ohjelmaani. Kurssien noustaessa olen ostanut etuoikeutettuja osakkeita ja alhaisen betan defensiivisiä osakkeitta teknistä analyysiä hyödyntäen. Kassan paino on pysynyt suurena.

IB:n salkkulaskenta ottaa huomioon valuuttakurssien vaikutuksen, osingonjaon, kaupankäyntikulut ja non-euro käteisen valuuttavaikutuksen.  

Kuluvan vuoden aikana varoivaisuutta ei ole samaan tapaan palkittu kuin viime vuonna, vaan vertailuindeksit ovat porhaltaneet oman salkkuni ohi oikealta ja vasemmalta. Jos vertaisin itseäni muihin, niin salkkuni noin 15 % YTD tuotto voisi tuntua karmealta pettymykseltä. Onneksi blogin nimin on stoalainen sijoittaja, mihin perusten vertaaminen muihin on ajan hukkaa. Enemmän minua kiinnostaa kehityksen laatu. Tässä oma ajatusmaailmani kohtaa Ray Dalion kanssa. Tavoitteena on rakentaa salkku, joka sisältää laadukasta tulovirtaa riittävän hyvin hajautuneena. Mielestäni tässä tavoitteeni olen onnistunut paremmin, sillä oma salkkuni on kehittynyt melko lineaarisesti ilman suurempaa ailahtelua punaisen trendiviivan ympärillä (indeksit menneet ylös ja alas).        

Vaikka osakemarkkinat tuntuvat heittäneen riskillä vesilintuja, itselleni riskienhallinnasta on tullut sijoittamisen kovinta ydintä. Interactive Brokers tarjoaa melko hyvän riskianalyysin verrattuna vertailuindekseihin. Raportista teen kaksi huomiota. Ensinnäkin riskiin suhteutettuna (Sharpe / Sortino Ratio) salkkuni pärjää paremmin vertailuindekseihin nähden. Toisekseen salkkuni korrelaatio merkittäviin vertailuindekseihin on noin 0,6. Alhaista korrelaatio pidän positiivisena seikkana, sillä markkinaromahduksen vaikutus salkkuuni pitäisi olla huomattavasti muuta markkinaa maltillisempi.

Salkkutapahtumia 2019 aikana

Viimeisimmästä salkkukatsauksesta on kulunut reilu vuosi.  Tänä aikana salkkuni omistamieni osakkeiden määrä on kasvanut melkein yhdellä osakkeella per kuukausi ollen nykyisin yhteensä 25 (viime vuonna 14). Asetin vuoden alussa tavoitteekseni kasvattaa salkkua 7 – 9 uudella osakkeella, joten tavoitevauhtia olen hieman edellä. Sijoittaminen on itselleni enemmän ultrajuoksu kuin sprintti. Osakkeita on varmasti kaupan myös ensi vuonna, eikä näköpiirissä ole tarvetta osakkeiden realisaatiolle. Vuoden kuluessa olen innostunut ostamaan etuoikeusosakkeita enemmän kuin alun perin oli ajatus. Miellän ne enemmän bondeiksi, jota myös yksityissijoittajalla on mahdollista hankkia.     

Myynnit

  • Tänä vuonna en ole tehnyt juuri myyntejä. Pieniä leikkauksia Merckin ja Extendicaren positioon voimakkaan kurssinousun jälkeen. Lisäksi jouduin myymään australialaisen sähkömyyntiyhtiön ERM Powerin ostotarjouksen vuoksi.

Ostot

  • Kuluvan vuoden aikana on ollut mielestäni hyviä ostokohteita vaikea löytää voimakkaan kurssinousun takia. Elokuun pienessä dipissä hankin defensiivistä Reckitt Benckiseriä. ERM Powerin aukkoa pyrin paikkaamaan australialaisilla joustopakkausyhtiö Amcorilla. Viimeisimpänä ostoksenani oli terveyskiinteistörahasto Ventas. Muuten olen pyrkinyt kasvattamaan salkkuani etuoikeusosakkeilla, joiden markkinahinta on pysynyt melko stabiilina.   

Lisäykset

  • Pienten lisäysten tekeminen on jäänyt kuluvana vuonna vähän vähemmälle, koska lähes kaikkien osakkeiden arvo on ollut nousussa ja hyvät dippihetket ovat olleet lyhytkestoisia. Vuoden aikana tein kuitenkin pieniä lisäyksiä Aholdiin ja BCE:hen.

Salkun sisältö 29.11.2019

Salkkulaskenta ei ota huomioon valuuttakurssien vaikutusta, osingonjakoa ja kaupankäyntikuluja  

Nykyinen salkku on selkeästi jo voitolla tämän vuoden positiivisen kehityksen ansiosta. Lisäksi aikaisemmat osakkeiden myynnit (Leifheit, Omega Healthcare kahdesti, Servizi Italia, Fortum ja Ahlström) pitävät salkun tuoton tukevasti positiivisena. Salkkuohjelman laskenta ei ota huomioon osinkoja ja valuuttakurssimuutoksia, jotka muodostavat merkittävän osuuden salkun vuosituotossa.

Jos huomioi myös osingot salkussani, on ainoastaan yksi selvästi tappiollinen yhtiö australialainen virtuaalioperaattori Amaysim. Nykykriteereilläni en enää yhtiötä salkkuuni huolisi mutta olen antanut yhtiölle mahdollisuuden käänteelle tai yrityskaupalle.    

Hajauttaminen

Tässä vaiheessa sykliä on pyrkinyt sijoittamaan defensiivisen luonteisiin sektoreihin. Consumer Defensive –sektorilta on löytynyt monta mielenkiintoista nimeä, minkä vuoksi olen suosinut sitä sijoitustyylissäni. Toistaiseksi salkku on melko hyvin jakautunut vastasyklisiin sektoreihin. Jostain syystä Morningstar luokittelee Amcorin Consumer Cyclical -sektorille, mitä se mielestäni ei ole.

    

Blogin idean mukaisesti pyrin tekemään arvosijoituksia. Morningstarin tyylikartan perusteella noin 50 % salkusta osuu tähän segmenttiin. Toisaalta blogin toinen teema on osinkosijoittaminen, minkä vuoksi kasvavan osingon tavoitteleminen vaatii sijoituksia myös Core ja Growth -tyylisiin osakkeisiin.

Blogin otsikossa lukee ”small cap value” mutta sektorissa minulla ei ole yhtään sijoitusta. Viime aikoina hyviä yhtiöitä tässä sektorissa on ollut vaikea löytää. Toisaalta segmentti on ollut yksi osakemarkkinoiden heikoiten tuottavimmista, joten nolla paino ei ole harmittanut. Muutenkin pienten yhtiöiden riskiprofiili on korkeampi kuin isompien yhtiöiden. Pieneen arvoyhtiöihin sijoittamista en kuitenkaan haluaisi unohtaa, sillä niiden korrelaatio muihin osakkeisiin ei ole niin voimakasta.       

Maantieteellisesti salkkuni on keskittynyt Kanadaan ja USAan. Viime vuonna painotus johtui euron vahvuudesta ja tänä vuonna siitä, että Pohjois-Amerikan talous on kasvanut vahvasti suhteessa muihin alueisiin. Lisäksi alueen pääomamarkkinat ovat paljon mielenkiintoisemmat ja sieltä on löytynyt monta hyvää etuoikeusosaketta. Painoa on kasvattanut myös alueen osakemarkkinoiden selvästi parempi kehitys, mikä on myös kasvattanut monen salkkuyhtiöni arvoa.

Salkun osakkeiden ja etuoikeusosakkeiden välinen painotus   

A fundamental guiding rule that the investor should never have less than 25 % or more than 75 % of his funds in common stocks, with consrquent inverse range of between 75 % and 25 % in bonds. There is an implication here that standard division should be an equal on, or 50-50, between the two major investments mediums …

… sound reason for increasing the percentage in common stocks would be the appearance of the “bargain price” levels created in a protracted bear market. Conversely sound procedure would call for reducing the common-stock component below 50 % when in the judgement of the investor the market level has become dangerously high.

Benjamin Graham – The Intelligent Investor

Koko portfolion riskiprofiilin säätämisen kannalta perinteinen jako on ollut bondin ja osakkeiden suhteellisen osuuden välillä.  Yksityissijoittajalla ei ole oikein mahdollisuutta ostaa pientä osuutta bondista mutta olen korvannut bondin laadukkaalla etuoikeutetulla osakkeella, sillä ajatus molemmissa on sama (maksaa ennalta määrättyä tuottoa ja sijoitettu pääomaturvatumpi mutta siitä puuttuu tavallisen osakkeen nousupotentiaali).

Viimeisen vuoden aikana olenkin pyrkinyt noudattamaan Benjamin Grahamin neuvoa, jonka mukaan tavallisten osakkeiden painoa tulisi laskea markkinatason noustessa vaarallisen korkeaksi. Tätä neuvoa olenkin noudattanut, ja etuoikeutettujen osakkeiden paino salkussani on noussut 29 %:iin.          

Salkkuyhtiöiden välinen korrelaatiomatriisi

Laskenta huomioi ainoastaan tavalliset osakkeet.

Tarkkailen myös salkkuyhtiöiden välistä tilastollista korrelaatiota, jotta salkkuni hajautus toimisi optimaalisesti. En koe järkeväksi ostaa esimerkiksi saman toimialan yhtiöitä, jos niiden osakekurssit liikkuvat samaan suuntaan (korrelaatio lähellä yhtä).  Analyysini perusteella korrelaatio vaikuttaa olevan salkussani voimakkainta, kun yhtiöt ovat samassa indeksissä (esim. Merck, AT&T ja Pepsi). Tämän puutteen olen kuitenkin valmis hyväksymään. Muutoin globaali hajauttaminen vaikuttaa toimivan myös tilastollisessa näkökulmassa hyvin.     

VASTAA