Salkkukatsaus – varovaisuus palkittu lokakuussa

25/10/2018

”Greed was the dominant characteristic of that market. Those who weren’t participating were forced to watch everyone else get rich. “Prudent investors” were rewarded with a feeling of stupidity.”

Howard Marks – Mastering the Market Cycle

Howardin Marksin sanat ovat olleet mielessäni jo pidemmän aikaa. Osakemarkkinat ovat pitkään näyttäneet erittäin kalliilta.  Lokakuussa koettu hintojen normalisoituminen on mielestäni ollut pitkään korteissa. Oikeastaan kysymys on ollut vaan milloin? Olenkin pyrkinyt varovaisuuteen omassa sijoitustoiminnassa. Strategiani mukaisesti olen pyrkinyt matalaan riskitasoon

 • ostamalla pääasiassa defensiivisellä toimialla olevia yhtiöitä
 • ostamalla turvallista osinkoa maksavia yhtiöitä
 • ostamalla alhaisen betan (selvästi alle 1) omaavia yhtiöitä
 • hajauttamalla salkkua globaalisti
 • hajauttamalla ostoja ajallisesti
 • pitämällä käteispositiota merkittävänä

IB:n salkkulaskenta ottaa huomioon valuuttakurssien vaikutuksen, osingonjaon, kaupankäyntikulut ja non-euro käteisen valuuttavaikutuksen.  

Valittu strategia on johtanut siihen, että salkun tuottokehitys ei ole ollut alkuvuonna päätähuimaava. Varovaisuutta ei ole juuri palkittu, kun taas momentum-strategialla sijoittaneet ovat saaneet juhlia.  Lokakuussa tilanne näyttää kääntyneen päälaelleen. Varovaisena sijoittajana olen tällä kertaa voinut katsoa vierestä, kun muut menettävät rahojaan. Globaali hajauttaminen on auttanut yhdessä euron heikentymisen kanssa. Defensiiviset yhtiöt ovat taas kelvanneet muillekin. Lisäksi käteinen ei menetä juuri arvoaan (itseasiassa dollareissa olevat käteisvarani ovat vaan kasvaneet euroissa mitattuna).

Nyt mennään pelkotilassa mutta – kuten monta kertaa jo nähty – mieli voi muuttua. Vielä ei olla koettu Lehman Brothers –hetkeä, joka kääntäisi suunnan pysyvästi laskuun. Huomataanko jo kohta, että ei tilanne olekaan niin paha? Italia ei mennytkään konkkaan, vaikka hallitus vähän kiukutteli. Trump peruu kauppasodan ja Kiinassa valtio hoitaa velkaongelman. Ollaanko jouluna taas ATH:ssa? Aika näyttää. Voimakkaan kurssilaskun takia moni laadukkaanoloinen yhtiö näyttää nyt halvalta. Jatkan ajallista hajauttamista valitsemallani strategialla, mikä juuri nyt tuntuu järkevämmältä jos koskaan.

Jossain vaiheessa strategian vaihto aggressiivisempaan suuntaan on paikallaan. Tämä vaatisi globaalin talouden selkeää hyytymistä. Tästä ei ole kuitenkaan vielä varmoja merkkejä nähtävissä…              

Salkun kehitys 2018 aikana

Asetin vuoden alussa tavoitteekseni kasvattaa salkkua 7 – 8 uudella osakkeella, josta 1-3 olisi pieniä arvo-osakkeita. Tähän mennessä salkku on kasvanut nettona 3 osakkeella ja small-value –segmentin paino on 0%. Loppuvuodelle riittää siis vielä tekemistä, jotta pääsen tavoitteeseeni. Vaikka pyrin sijoittamaan buy-and-hold -ajatuksella, tarkastelen säännöllisin väliajoin ansaitseeko yhtiö paikkansa salkussani. Tämä tarkastelutyö johtaa ajoittain myös myynteihin. Jälkikäteen tarkasteltuna oikea-aikaiset myynnit ovat pelastaneet salkkuni tuoton.

Myynnit

 • Tammikuussa myin Servizi Italian osakkeeni, kun yhtiön kurssi oli noussut erittäin voimakkaasti. Yhtiön kurssi on laskenut yli 50 % myyntihetkestä, minkä vuoksi se vaikuttaa taas houkuttelevalta ostokohteelta. Mielestäni yhtiön performanssissa ei ole tapahtunut kovin dramaattista muutosta.
 • Elokuussa myin Omega Healthcaren osakkeeni, kun yhtiön kurssi oli noussut ja riski osingon leikkaimiseen on kasvanut mielestäni selvästi. Nähtäväksi jää realisoituuko osinkoriski.

Ostot

 • Tammikuussa ostin kanadalaista operaattoria BCE:tä. Yhtiön liiketoiminta on mielestäni kehittynyt ihan ok, vaikka kurssi on laskenut. Osinkoa jauhaa taustalla ja en aina edes muista, että tätäkin omistan.
 • Huhtikuussa hankin Essityä, joka on globaali hygienia tuotteiden valmistaja. Kurssi on polkenut paikallaan niin kuin pitkin.
 • Toukokuussa ostin PepsiCo, kun kurssi painui hetkellisesti alle 100 dollarin. Olisi pitänyt ostaa vaan isommin.
 • Heinäkuussa hankin sähkön siirtoverkkoyhtiö Fortista. Yhtiö ilmoitti äskettäin noin 6 % osingon noususta. Case etenee toistaiseksi ennakoidusti.   
 • Syyskuussa ostin ruotsalaista ruokakauppa ICA Gruppenia. Kurssikehitys on ollut tasaista, kuten defensiiviseltä yhtiöltä odottaa. Q3 tarjosi mukavan tulosyllätyksen.

Lisäykset

Lisäyksiä olen pyrkinyt toistaiseksi tekemään kurssidyykkauksien aikana lähinnä USAn ja Kanadan yhtiöille, kun IB:n kautta transaktiokustannus on näissä hyvin pieni verrattuna muihin maihin.

Salkun sisältö 24.10.2018

Salkkulaskenta ei ota huomioon valuuttakurssien vaikutusta, osingonjakoa ja kaupankäyntikuluja  

Nykyinen salkku on selkeästi tappiolla mutta aikaisemmat osakkeiden myynnit (Leifheit, Omega Healthcare kahdesti, Servizi Italia, Fortum ja Ahlström) pitävät salkun tuoton tukevasti positiivisena. 22.9.2017 salkun tuotto oli yhteensä 1794 euroa, joten tappiota on tullut yhteensä noin 340 euroa. Salkkuohjelman laskenta ei ota huomioon osinkoja ja valuuttakurssimuutoksia, jotka kääntävät tuoton hienokseltaan positiiviseksi. Viime vuonna Amaysim oli salkun parhaimmistoa, nyt se tuotti isoimman tappion. Pienissä yhtiöissä riski on suurin. Isoista AT&T ja Cardinal Health ovat tuoneet suurimmat tappiot. Osinkoaristokraatit eivät ole olleet parhaita sijoituksia tuottomielessä. Mielestäni niissä osinko on kuitenkin turvassa.

Hajauttaminen

Tässä vaiheessa sykliä on pyrkinyt sijoittamaan defensiivisen luonteisiin sektoreihin. Toistaiseksi pieni salkku on melko hyvin jakautunut näihin, erityisesti Servizi Italian myynnin jälkeen.

Blogin idean mukaisesti pyrin tekemään arvosijoituksia. Morningstarin tyylikartan perusteella noin 62 % salkusta osuu tähän segmenttiin. Blogin otsikossa lukee ”small cap value” mutta sektorissa minulla ei ole yhtään sijoitusta. Viime aikoina niitä on ollut vaan vaikea löytää. Muutama idea on mielessä. Vaatisi vaan uskallusta tehdä sijoitukset.   

Maantieteellisesti salkkuni on keskittynyt liiaksi Kanadaan ja USAan sekä nyt myös Ruotsiin. Tämä on johtunut siitä, että euro on ollut sijoitushetkellä niin vahva. Nyt euro on heikentynyt ja näistä valuuttakursseista on tullut kiva bonustuotto. Jatkossa eurosijoitukset tuntuvat houkuttelevilta eurooppalaisten yhtiöiden arvostustasokorjauksen sekä euron heikentymisen takia.

Tilastollinen analyysi

Salkun heikoimmin perfornoineet osakkeet Amaysim ja Cardinal Health erottuvat selvästi riski/tuotto –kartalta. Muut osakkeet ovat paremmin nipussa. Tämä indikoisi näiden myyntiä.  Jos salkkuni olisi isompi, niin todennäköisesti myisin.

Korrelaatiomatriisista käy ilmi globaalin hajautuksen hyödyt. Pohjois-Amerikkalaiset osakkeet korreloivat selvästi eniten keskenään. Hajautuksen tehostaminen tukisi myös eurooppalaisten osakkeiden hankintaa.

VASTAA