Osakesijoittaminen on minulle erittäin mieluisa harrastus ja nimenomaan harrastepohjalta olen lähtenyt myös blogia kirjoittamaan. Olen tässä ajan mittaan lukenut jonkin verran erinäköistä alaan liittyvää kirjallisuutta. Kun lukee paljon, niin monet asiat tuppaavat helposti unohtumaan. Blogin perustamisen taustalla päällimmäisenä olikin ajatus, että kirjoittamalla ylös asiat pystyn muistamaan ne paremmin.  Lisäksi sijoitusprosessista ja -päätöksistä tulee paljon parempia, jos argumentoin asiat kirjallisesti. Tämä auttaa myös kehittymään sijoittajana.

Blogin nimi stoalainensijoittaja syntyi kiinnostuksestani historiaan. Stoalaisuus on alun perin lähtöisin Kreikasta ennen ajanlaskun alkua. Filosofinen suuntaus tai pikemmin elämätapa korosti ajattelun merkitystä tunteilun sijaan. Mielestäni stoalainen ajattelutapa istuu erittäin hyvin osakesijoittamiseen. Stoalaisuuden perustajan Zenon Kitionilaisen (333-261 eKr.) kerrotaan pitäneen rahoistaan liiankin hyvää huolta ja harjoittaneen sijoitustoimintaa. Sijoituspäätökset pitäisi tehdä analyyttisen pohdiskelun perusteella, eikä ahneuden tai pelon tunteelle tulisi antaa mitään valtaa. Tämä pyrkimys lienee myös tämän blogin ja oman sijoitustoimintani tavoitteena.

VASTUUNRAJOITUS

Sivusto on tehty puhtaasti viihdekäyttöön. Mitään sivustolla olevaa tietoa ei pidä ymmärtää sijoitusneuvoksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä osakkeita. En ota vastuuta sivuston tietojen tai lukujen oikeellisuudesta. Kannustan jokaista oman analyysin laatimiseen ennen sijoituksen tekemistä. Se on kivaa!