VIX30-strategiani volatiilissä markkinaympäristössä

20/02/2016

compass-429772_1280Markkinatunnelma on tällä hetkellä erittäin hapan. Vanhan viisauden mukaan laskumarkkinassa osakkeiden välinen korrelaatio lähenee yhtä. Tämä tarkoittaa, että pääsääntöisesti kaikkien osakkeiden hinta laskee riippumatta osakkeen alla olevasta tuloskunnosta (yhtiön fundamenteista). Vallitseva tilanne tarjoaa kärsivälliselle osakesäästäjälle mahdollisuuden ostaa ”laadukkaita” osakkeita halpuutettuun hintaan, kuten kulunut neuvo kuuluu. Itse olen tätä ”neuvoa” miettinyt käytännössä Ahlstromin ja Omega Healthcaren ostopäätöksen yhteydessä.

Helpointa olisi vaan olla sijoittamatta ja pitää rahat turvassa pankin säästötilillä. Kaikesta synkistelystä huolimatta en kuitenkaan usko, että markkinoiden nousu olisi poissuljettu vaihtoehto loppuvuoden osalta. Markkinoiden lasku ei tarkoita, että kaikkien osakkeiden hinta tippuu. On vaan löydettävä ne nousevat osakkeet. Lisäksi laskumarkkinaan tasaisesti sijoittamalla saa todennäköisesti ostettua myös pohjilta.

Laatuosakkeen oikea aikaiseen ostoon olen kehittänyt säännöstön, jota aloin soveltaa vuoden vaihteen markkinoiden syöksyn jälkeen. En kuitenkaan näe, että omaa strategiaani pitäisi dramaattisesti muuttaa. Pyrin sijoittamaan small cap value / dividend yhtiöihin, joiden liiketoiminta kasvaa ja yhtiö maksaa edes kohtuullista osinkoa. Laskumarkkinassa osakekurssin nousutrendivaatimuksen voi varmaan unohtaa eli riittää toiminnan ja kannattavuuden kasvu, minkä todentamiseen riittää yhtiön antama ohjeistus vuodelle 2016.

Ajallisen hajauttaminen pyrin toteuttamaan VIX30-strategialla (paremman nimen puutteessa), jossa osakkeen ostohetki ajoitetaan päivään, jolloin VIX (S&P volatility index) saa arvon noin 30 (+-2). 30 on valittu ihan satunnaisesti ja luku elää markkinakehityksen mukaan. Ajatuksena on kuitenkin ostaa silloin, kun VIX-indeksi on teknisen analyysin perusteella yliostettu.

Otsikkoa mukaillen sijoitusstrategiani nykyisessä (2/2016 – 5/2016) volatiilissä markkinaympäristössä johtaa ostoon, kun seuraavat ehdot täyttyvät yhtäaikaisesti:

  1. VIXin arvo on lähellä tai yli 30 (teknisen analyysin perusteella yliostettu). Ostettavan yhtiön kurssi on liikkunut alaspäin muun markkinan mukana, minkä ansiosta saan ostettua osakkeen halpuutettuun hintaan.
  2. Yhtiö ohjeistaa 2016 liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua. Tämä on erityisesti ajankohtainen tällä hetkellä yhtiöiden tullessa ulos tulostensa kanssa.
  3. muut strategiani ehdot täyttyvät.  

Kohdan 1) tavoitteena on minimoida markkinariski. Kohtien 2) sekä 3) ajatuksena on ostaa ”laadukas” yhtiö eli hinnan lasku ei perustu yhtiön fundamenteissa tapahtuneisiin muutoksiin. Kolme sinänsä yksinkertaista ehtoa mutta ”laadukkaan” yhtiön löytäminen on mielestäni juuri nyt erittäin vaikeaa. Toisaalta osakemarkkina vaikuttaa olevan juuri nyt hyvin hermostunut, minkä vuoksi otollisia ostohetkiä pitäisi syntyä tiuhaan.

Case studina Omega Healthcaressa koin, että kaikki yllä mainitut kolme ehtoa täyttyivät. Yhtiön kurssi laski voimakkaasti mutta mielestäni yhtiön toiminnassa ei ollut tapahtunut muutoksia, jotka selittäisivät hinnan romahdusta. Lisäksi Q4/2015 tuloksen yhteydessä yhtiö ohjeisti kannattavuuden nousua.