LAATIJA: Stoalainen sijoittaja

Korona sai osinkovirran voimistumaan

02/11/2020

Itselleni keskeistä sijoittamisessa on pidempään ollut osinkovirran tasainen kasvattaminen. Tavoitteenani on lisäksi saada kohtalaista osinkotuottoa kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Nyt jos koskaan koen, että tämä tavoite on enemmän omissa käsissä. Omalla analyysityöllä ja oikealla hajauttamiselle pystyn itse vaikuttamaan lopputulokseen. Salkun arvokehitys on ollut viime aikoina enenevässä määrin markkinoiden (tai muiden toimijoiden) armoilla, mihin en itse pysty vaikuttamaan.

Keväällä koettu korona ja sen aiheuttama sulkeutuminen oli hyvä happotesti sen suhteen, miten salkun osinkovirta reagoi vaikeassa taloudellisessa ympäristössä. Pääosin salkkuyhtiöitteni osinko kesti hyvin koronan aiheuttaman shokin. Toisaalta pandemia oli osinkosijoittajalle myös mahdollisuus. Osakkeiden laaja-alainen ja voimakas halpeneminen keväällä sai osinkotuotto-% näyttämään ainakin hetkellisesti houkuttelevalta usean yhtiön kohdalla. Itse tulikin oltua keväällä voimakkaasti ostolaidalla. Kiitos keskuspankkien osinkosijoittajan onni kesti vain hetken ja osakkeiden arvostukset palautuivat kesään mennessä jo ennätyskorkeiksi.

Päivitin osinkotaulua ensimmäisen kerran joulukuussa 2017. Tällöin pro formattuna osinko oli noin 477 euroa vuodessa. Seuraavana vuonna osinkokertymä oli kasvanut 1035 euroon.  Nyt osinkotauluni näyttää 1645 euroa. Tässä vaiheessa osinkovirran kasvua selittää pääosin salkun koon kasvattaminen, joskin noin puolessa yhtiöissä osinkoa on nostettu.  Eteenpäin pääseminen rohkaisee jatkamaan, vaikka välillä vähän ketutti koko touhu.

Osakkeiden lukumäärästä

Lähde: Investopedia

Tällä hetkellä salkussani on 30 osaketta. Osakkeiden optimaalinen lukumäärä on mietityttänyt, kun hallinnointityö sekä usean osakkeen seuraaminen alkaa käydä työlääksi. 30 osakkeen jälkeen hajautuksesta ei ainakaan teorian mukaan pitäisi olla niin paljon hyötyä. Järkevintä olisi, että tulevaisuudessa panostan enemmän olemassa olevan position kasvattamiseen. Jatkossa toteutan vähemmän teen uusia ostoja (ja valikoituja myyntejä). Salkun rakentamisessa olen taiteillut korkeaa osinkoa maksavien ja laadukkaasti osinkoa kasvattavien yhtiöiden välillä. Salkku on nyt jakautunut karkeasti noin puolet ja puolet jaolla. Paremman ymmärryksen puutteessa tämä tuntuu järkevältä.

Osinkovirran hajautus

Osinkovirran toimialahajautus on kohtuullisella tasolle, sillä kaipaisin salkkuuni myös teknologiaa. Rahoituspalveluiden suurta osuutta pidän hyväksyttävänä. Olen viime aikoina ostanut toimialan etuoikeutettuja osakkeita, joiden riski osinkovirran menetyksen suhteen on selvästi alhaisempi kuin normaalin osingon.

Valuutoittain tarkasteltuna salkun kassavirta muodostuu pääasiassa CAD ja USD. Näiden valuuttojen suurta osuutta olen pitänyt hyväksyttävänä siitä syystä, että maista nyt vaan löytyy eniten järkevää ostettavaa. Euron melko alhaista osuutta olen pitänyt hyväksyttävänä, koska se on oma palkkavaluutta. Alkuperäinen suunnitelma oli toimia useammassa valuutassa. Euron lisäksi viisi valuuttaa tuntuu nyt kuitenkin järkevältä määrältä, ettei osinkovirta yksittäisessä valuutassa jää liian pieneksi. Valitut valuutat toimivat myös verotuksen näkökulmasta, sillä niissä ei osinkotuloista rankaista samalla tavalla kuin esimerkiksi Norjassa tai Tankassa

Osingon tuleva kehitys

Kasvu = osinko kasvanut, Laskeva = osinko laskee, Vakaa = osinko pysynyt samalla tasolla, Kiinteä = etuoikeusosakkeen osinko

Olin laskevinani, että salkun keskimääräinen osinkotuotto-% lähdevero huomioituna olisi noin 4,1% (keskimääräisellä ostohinnalla laskettuna). Tämä on mielestäni korkea taso, jos sen suhteuttaa mihin tahansa yleisindeksiin. Osinkosalkun rakentamisessa olen tasapainoillut korkean tuoton ja kasvun kanssa. Laadukkaasti osinkoaan kasvattavassa osakkeessa joutuu väistämättä tinkimään osinkotuotossa. Toisaalta mielekkään osinkovirran saavuttaminen pelkästään näillä vaatisi suuria pääomia. Haluan kuitenkin saada osinkovirtaa, minkä vuoksi salkku vaatii myös korkeaa osinko-% maksavia yhtiöitä. Tuottoa olen pyrkinyt haalimaan etuoikeutetuilla osakkeilla, joiden riski-tuotto suhde on tuntunut huokuttelevalta.

Osinkotaulu

Laskenta on toteutettu sillä oletuksella, että nykyinen salkkuni olisi ollut hankittuna 1.1. ja osinkovirta on laskettu yhtiön viimeisimmän saadun osingon perusteella. Osingoista on vähennetty lähdeverot mutta ei Suomen maksettavaa veroa, jonka olen halunnut pitää erillään. Valuutat on käännettynä 30.10. valuuttakurssein.

 

Taukoa sijoittamisesta

12/10/2020

Itse olen pitänyt sijoittamista ja kirjoittamisesta pientä taukoa.  Varauduin keväällä vähän pidempään laskumarkkinaan. Syksyyn mennessä osakekurssit palautuivat kuitenkin todella nopeasti uusiin huipputasoihin.  Tämä kehitys jotenkin lamaannutti kahdesta syystä. Ensinnäkin sijoittaminen ei enää tunnu perustuvan yhtiön performanssiin vaan keskuspankkien rahapainoon ja valtioiden elvytykseen (jotka keskuspankki kai rahoittaa). Toiseksi oma osinkosalkkuni ei sisällä yhtään teknologiayhtiötä, joiden osakekurssikehitys on ollut erittäin vahvaa koronamaailmassa. Pikemmin päinvastoin salkussani oli yhtiöitä (vanhusten hoivaa), jotka ovat kärsineet koronasta keskimääräistä enemmän.

En oikein tiedä, mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä? Vaivoin haalittua osinkosalkkua ei huvita myydä mutta salkun merkittävä kasvattaminen juuri nyt tuntuu epämiellyttävältä. Koronan toinen vaihe on kiihtymässä ja yleiset talouden näkymät ovat utuiset, jollei voimakkaan negatiiviset. Samaan aikaan markkinoiden nousu jatkuu entistä kovempana, kun elvytyspuheilla ei tunnu olevan mitään kattoa. Isona riskinä tässä asetelmassa on hintakupla, kun osakkeiden arvot karkaavat liikaa reaalimaailmasta. Ralli tuntuu keskittyneen teknologiasektorille. Kiistatta tietyt yhtiöt (kuten Microsoft tai Facebook hyötyvät) ”work / stay at home” -maailmassa. Pitäisikö lähteä mukaan tähän ”teknologiamomentumiin”, joka tuntuu kiihtyvän päivä päivältä?

Olen kuitenkin päättänyt pitäytyä osinkosijoittajan tiessä. Momentum-strategian ongelma on mielestäni siinä, että se toimii niin kauan kuin ihmiset uskovat siihen. Menestyminen ei perustu niinkään fundamentteihin, vaan enemmän psykologiaan. Momentumissa onnistuminen vaatisi mielestäni sitä, että jaksaa päivittäin seurata markkinaa ja yhtiön kehitystä. Tilanteen vaatiessa pitäisi pystyä reagoida nopeasti, kun osake menee pois muodista. Sen sijaan osinkosijoittajana on helpompi elää, kun laadukkaan osakevalinnan jälkeen sijoituksen voi ”unohtaa”. Hajautetussa salkussani osingot ovat juosseet koronasta huolimatta. Sijoittamisesta häviää stressi ja siitä tulee mukava harrastus.  Välillä voi tehdä myös muita juttuja.  Osinkosijoittajana voin nukkua yöni rauhassa.

   Vaikka salkkuni kehitys on jäänyt vertailuindeksistä YTD:n osalta, kevään rytinästä on melkein toivuttu.

Lamaantumisen takia kiinnostus sijoittamiseen ja blogiin on ainakin hetkeksi aikaa lopahtanut. Olen lukenut paljon viime aikoina ja panostanut oleskeluun luonnossa. Lukemistani kirjoista pari nostoa. Ensinnäkin David Goggins (Can’t Hurt Me) omaelämänkerta oli säväyttävä. Hän kokemukset mielen vahvuudesta sekä periksiantamattomuudesta antavat motivaatiota syksyn lenkkeihin. Toisena nostona Cal Newportin (muiden muassa Deep Focus ja Digital Minimalism) ajatukset keskittymisen vahvistamisesta koin hyödyllisiksi. “Deep Work” -filosofia soveltuu etätyöhön, kun on enemmän vapautta järjestää työn tekeminen mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

Kun sijoittaminen ei oikein maistunut kevään osto-ohjelman jälkeen, niin käytin likviditeetin asuntolainamme ylimääräiseen lyhennykseen. Korkokulujen lasku tuntuu parhaalta sijoitukselta tässä hetkessä. Toki olen tehnyt jotain hyvin pieniä sijoituksia kesän ja syksyn aikana. Kantava ajatus on kasvattaa osinkovirtaa tasaisesti. Tästä pitkän tähtäimen tavoitteesta en ole halunnut luopua.  Olen pyrkinyt panostamaan niihin yhtiöihin, joihin koronaepidemialla ei ollut juuri vaikutusta. IB mahdollista osinkojen automaattisen uudelleensijoittamisen, minkä vuoksi salkku kasvaa itsessään pienin askelin.

Pieniä lisäyksiä

Canadian Utilities – etuoikeusosake

Royal Bank Of Canada – etuoikeusosake

Fortis

Essity

Amcor

Uutena

Innergex (etuoikeusosake) on kanadalainen tuulivoiman ja aurinkoenergian tuottaja. Maksaa noin 6%:n osinkoa ja yhtiöllä on investointitason luottoluokitus. Sopii myös vastuullisuusteemaani, jota olen viimeaikoina suosinut.   

   

    

Stoalaisuus ja sijoittaminen

12/06/2020

Blogin nimi on stoalainen sijoittaja. Valitsin sen aikoinaan kiinnostuksestani filosofiaan sekä sijoittamiseen. Stoalaisuus myös viittasi blogin perustamisen aikoihin siihen, että sijoittamisessani tulisi korostumaan rationaalinen ajattelu tunteilun sijaan. Tämä on kuitenkin liika yksinkertaistus aiheeseen. Stoalaisen mindsetin omaksumista sekä heidän käyttämiään tekniikoita voi hyödyntää sijoittamisissa laajemmin.

Sen haluan heti aluksi sanoa, että en väitä tietävänä mitä stoalaisella filosofialla tarkalleen ottaen tarkoitetaan. En ole koulutukseltani filosofi tai käynyt mitään kursseja aiheen tiimoilta. Kiinnostukseni on rajoittunut ainoastaan stoalaiseen etiikkaan. Muiden teemojen (kuten metafysiikka, logiikka tai yhteiskunta) stoalaiset pohdiskelut koen vieraaksi. Olen perehtynyt aiheeseen lukemalla kirjoja ja katsomalla videoita youtubesta, koska filosofia aiheena kiinnostaa näin varttuneella iällä.

Onnekseni blogin perustamisen jälkeen yleinen kiinnostus stoalaisen elämänfilosofiaan on kasvattanut tasaisesti suosiotaan. Tästä esimerkkinä on Ryan Holidayn kirjojen menestyminen (Amazonin myydyimpiä  filosofiakirjoja). Kotimaassa yleisestä kiinnostuksesta kertoo myös Senecan kolmen esseen suomennukset.  Ehkä kyseessä on yleinen kyllästäminen materialismiin ja jatkuvaan teknologian mahdollistamaan ärsyketulvaan tai kiinnostuksen lisääntyminen tavasta elää merkityksellistä elämää. Joka tapauksessa stoalaisuudesta tuntuu löytyvän huomattavasti enemmän tietoa kuin viisi vuotta sitten.

Greatest investors that I know are unemotional – Howard Marks 

Vaikka antiikin stoalaisilla ei ole suoraan mitään tekemistä nykypäivän rahoitusmarkkinoiden kanssa, stoalainen mindset sekä ajattelun työstämisen tekniikkansa soveltuvat mielestäni sijoittamiseen. Stoalaisten oppien kohtaaminen sijoittamisessa ei ole uusi juttu. Charlie Munger väitetään olevan Senacan ihailija ja lainaavan häntä usein omissa kirjoituksiin.

Stoalaisille täydellinen luonteen omaa ihmisen elämä on sekä kunniakasta ja hyödyttää häntä itseään ja muita. Tällainen viisas ihminen (sage) on saavuttanut täydellisen käytännöllisen viisauden. Ihmisen elämän tarkoitus löytyy siitä, että hän pyrkii vapaaehtoisesti kohti tällaista täydellistä viisautta. Palkintona on eudaimonian tila, jossa pystyt olemaan paras versio itsestäsi joka hetkessä (elämä on kuin tasaista seilausta). Mikä hienointa jokainen ihminen on tasa-arvoinen siinä mielessä, että kaikkiin meihin on syntyessämme kylvetty hyveellisen elämän siemen. Meidän kaikkien pitää vain löytää tämä potentiaali itsestämme.   

Käytännöllinen viisauden saavuttamiseen vaikuttaisi olevan kaksi keskeistä kykyä tai pyrkimystä. Ensinnäkin kykyä erottaa hyvyys huonoudesta eli pyrkimys hyveelliseen elämään. Toiseksi kyky ymmärtää, mihin voi itse vaikuttaa ja mihin ei. Onnellisemman elämän lisäksi näiden kahden stoalaisuuden keskeisen tavoitteen omaksuminen edistää onnistumista sijoittamisessa oleellisella tavalla. Sinänsä rahallisen vaurauden saavuttaminen ei ole mikään tavoite elämässä, vaan asia tulee ikään kuin bonuksena tästä kaikesta.

Alla olen pyrkinyt kirjoittamaan ajatuksia siitä, mitä hyötyä olen löytänyt stoalaisesta ajattelusta sijoitustoiminnasta. Kirjoituksesta tuli ylipitkä mutta toisaalta tuntuu, että stoalaisen ajattelun moniulotteisuuden takia liikaa yksinkertaistamalla monta keskeistä asiaa olisi jäänyt (ja jäikin) sanomatta. Kirjoitusmatka oli tällä kertaa pitkä mutta mielenkiintoinen.

Pyrkimys hyveelliseen elämään

Perimmäiset hyveet edustavat sekä käytännön taitoja että ymmärrystä siitä, mikä on hyvää ja huonoa toimintaa eri tilanteissa. Stoalaisessa filosofiassa keskeinen idea on tavoitella ainoastaan näitä perimmäisiä hyveitä, vältellä vastakohtia (epäoikeudenmukaisuutta, pelkuruutta jne.) ja pitää muita asioita yhdentekevinä. Tavoittelemisen arvoinen hyvyys voidaan tarkemmin jaotella neljään perimmäiseen hyveeseen (cardinal virtue). Koen näiden hyveiden tavoittelun mielekkäänä ihan muutenkin ja uskon sen johtavan väistämättä myös parempaan sijoitustoimintaan.

Viisaus (wisdom) – muiden muassa erinomaisuutta harkinnassa, taitoa laskennassa, sanavalmiutta, kykyä selviytyä vaikeissa tilanteissa (resourcefulness).

Koen viisauden tavoittelun kaikilla elämän osa-alueilla tärkeäksi. Vaikka monipuoliset kokemukset kartuttavat viisautta, pidän myös monipuolista lukemista (kirjoja, sanomalehtiä jne) tärkeänä työkaluna. Verrattuna entisaikaan nykyteknologian suurena etuna on se, että tärkeimmät teokset sekä ideat ovat huomattavasti helpommin löydettävissä ja kaikkien saatavilla pienellä kustannuksella. 

The Buffett Formula: Going to Bed Smarter Than When You Woke Up

Sanomattakin on selvää, että nopein tapa kehittyä sijoittajana on lukea paljon sijoituskirjallisuutta (sijoituskokemuksen lisäksi). Warren Buffettin kerrotaan lukevan tai miettivän 80 % työajastaan. Vaikka osakkeita voi ostaa tietämättä sijoittamisesta mitään, pitkäjänteinen menestyminen ja osakkeiden/salkun käyttäytymisen ymmärtäminen vaatii mielestäni paljon perehtymistä. Tämä on ainakin oma kokemukseni.  Sijoittajalta vaaditaan useiden aihealueiden ymmärtämistä, joiden haltuunotto vaatii perehtymistä. Lisäksi sijoittaminen vaatii jatkuvaa maailman ja markkinan seuraamista, sillä tilanteet voivat muuttua dramaattisesti lyhyessäkin ajassa. Toisaalta tämä kaikki tekee sijoittamisesta niin mielenkiintoista – et ole koskaan valmis.       

Oikeudenmukaisuus (justice) – muiden muassa hyväntahtoisuus ja reiluus.

… siten myös ihminen, joka luonnostaan on halukas hyvän tekemiseen, on jotakin hyvää tehtyään tai muutoin yhteistä etua edistettyään suorittanut sen, mitä varten hänet on luotu, ja saanut omansa. 

– Marcus Aurelis Itselleni 9.42.

Tavoittelemisen arvoista on olla reilu ja muita kanssa eläjiä huomioiva ihminen. Miten vaikeaa monella onkaan nykypäivänä edes hetkeksi miettiä, miltä asiat mahtavat toisesta tuntua.

Rahoitusmarkkinoilla toimimisessa ei mielestäni ole mitään moraalisesti arveluttavaa tai väärää. Yritykset tarvitset pääomia, että voivat laajentaa toimintaansa ja tarjota lisää työtä ihmisille.  Keskeinen kysymys on, mihin hankkeisiin pääomia tulisi kohdentaa? Tähän liittyy kuitenkin selkeä moraalisen valinnan ulottuvuus. Haluatko mahdollistaa uuden kivihiililaitoksen vai tuulivoimalan rakentamisen? Itse olen ainakin pyrkinyt toimimaan tässä suhteessa oikeudenmukaisesti huomioimalla sijoittamisessa vastuullisuustekijät.   

Rohkeus tai luonteenlujuus (courage) – muiden muassa korkea sietokyky, itseluottamus, rohkeus ja rakkaus työhön.

Jos tahdot edistyä, niin mukaudu siihen, että sinua saatetaan pitää ulkonaisissa asioiden suhteen typeränä ja yksinkertaisena. Yritä näyttää siltä, ettet tiedä mitään. Ja jos jonkun mielestä näytät tietävältä, epäile itseäsi. Sillä ei ole helppoa pitää samanaikaisesti yllä luontaisia pyrkimyksiäsi ja vaalia ulkonaisia asioita, sillä tavoitellessasi toista välttämättä laiminlyöt toista.

– Epiktetos Käsikirja 

Vaatii rohkeutta ja itseluottamusta elää itsensä näköistä elämää. Tunnen yllä olevan Epitetoksen elämänohjeen osuvan kohdallani monella tapaa (esimerkiksi vaatetuksen, kulkuvälineen tai vapaa-ajan käytön suhteen).

Vastaavasti yksi menestystekijä sijoittamisessa on löytää oma tyyli ja pitää siitä systemaattisesti kiinni. Jatkuvasti lehdistöstä nousee tarinoita, siitä kuinka ihmiset rikastuivat jollain tietyllä osakkeella. Näissä jutuissa harvoin kerrotaan riskeistä, joita sijoituksessa on otettu tai aiemmista tappioista.

Sijoittaminen vaatii toisinaan myös rohkeutta toimintaan. Rohkeus korostuu erityisesti laskumarkkinassa, jolloin mediassa suurimman huomion saavat kaikkein karmeinta skenaariota povaavat tahot ja vertailukohta on joko finanssikriisi 2008 tai suuri lama 1929. Samaan aikaan osakekurssit laskevat päivä päivältä voimakkaammin ja oman salkun arvo katoaa silmissä. Näissä tunnelmissa vaatii rohkeutta kulkea vastavirtaan.

Itsehillintä / kohtuullisuus (temperence) – muiden muassa vaatimattomuus ja itsekuri

Hanki ruumiisi tarpeiksi ainoastaan sellaista, mikä on sille hyödyksi, kuten ruokaa, juotavaa, vaatteita, asunto, palvelusväkeä, mutta vältä kaikkea ulkonaista loistoa ja ylellisyyttä.

– Epiktetos Käsikirja

Hyvä itsekuri auttaa usealla elämänalueilla oli kyseessä sitten työstä tai terveellisistä elämäntavoissa. Sijoittamisessa itsekuria tarvitaan mielestäni ensinnäkin siihen, että pystyy kulkemaan oma polkuaan ja säilyttämään rationaalisen päätöksenteon, eikä lähde mukaan muiden paniikkiin tai euforiaan. Toisekseen oman sijoitussuunnitelman systemaattinen noudattaminen vaatii itsekuria erityisesti silloin, kun muilla näyttää näennäisesti menevän sijoitusrintamalla paremmin.

Minimalism a way to escape the excesses of the world around us — the excesses of consumerism, material possessions, clutter, having too much to do, too much debt, too many distractions, too much noise. But too little meaning. Minimalism is a way of eschewing the non-essential in order to focus on what’s truly important, what gives our lives meaning, what gives us joy and value. 

Leo Babauta

Stoalaisten asenteet kuluttamisesta ja ajankäytöstä ovat hyvin lähellä nykypäivän minimalistista ajattelua.  Vaatimattomuus merkitsee ainakin itselleni keskittymistä aidosti merkityksellisiin asioihin, joiden toteuttaminen ei yleensä vaadi merkittäviä rahallisia panostuksia.  Monelle sijoittajalle vaatimattomuus on keskeinen edellytys. Aika harva palkkatyöläinen pystyy viettämään kulutusjuhlaa ja samaan aikaan sijoittamaan merkityksellisiä summia. Ainakin itselleni suuren vaikutuksen on tehnyt Robert Kiyosakin kirja Rich Dad Poor Dad, jonka keskeinen sanoma on pitkäjänteisesti kuluttaa vähemmän kuin tienaa ja sijoittaa ylimäärä lisää tuloja tuottaviin instrumentteihin. Vaatimaton elämäntyylin edesauttaa siihen, että kulut asettuvat melko itsestään tulojen alapuolelle. 

Pyrkimys omien tunteiden hallintaan

Ärsykkeen ja reaktion välissä on pieni tila, jossa voimme vaikuttaa siihen, miten toimimme.

-Viktor Frankl

Stoalaisille ainoa asia, jota voi täydellisesti kontrolloida on oma mielemme. Muut mielemme ulkopuoliset asiat (kuten maine, tavara tai hedonistiset nautinnot) ovat merkityksettömiä, eivätkä siten ole tarpeellisia hyveellisen elämän tavoittelulle. Vallassamme on ainoastaan pyrkimys hyveelliseen elämään. Paino on sanalla pyrkiä, sillä mitä siitä seuraa ei lopulta voi itse vaikuttaa. Yleensä siitä seuraa positiivisia seikkoja mutta päämäärä itsessään on merkityksetöntä. Itseni stoalaisen filosofian tärkein oivallus on tässä. En kaipaa muiden validointia elämässäni, pyrkiminen hyveellisen toimintaan riittää.

Esimerkiksi käyttäytymällä muita kunnioittavasti sekä tekemällä ahkerasti töitä saa yleensä hyvän tyypin maineen ja ehkä rahallista palkintoa. Kuitenkin ainoastaan ahkera työnteko ja muiden huomioiminen on meidän itsemme käsissä. Maineeseen ja palkitsemiseen emme voi itse vaikuttaa. Voi nimittäin olla, että ahkeruutta ei palkitakkaan. Mutta tällä ei ole väliä, sillä stoalaisille raha on lopulta merkityksetöntä. Hyveellinen toiminta on aina palkinto itsessään. Vastaavan ajattelun voi laventaa helposti myös muihin elämän alueisiin. Tämä stoalainen jousiampujavertauskuva vastaa nykytermein prosessiin keskittymisenä.

Jos kerran raha on merkityksetöntä (indifferent), miksi sitten harrastaa sijoittamista? Stoalaisessa ajattelussa jotkut merkityksettömät asiat ovat toisia arvokkaampia (preferred indifferents). Terveenä pysyminen on parempaa kuin sairaana oleminen. Näin ollen ihmiselle on luonnollinen taipumus tavoitella terveyttä mutta ei hyveiden kustannuksella. Jos kerran sinulla on tilillä rahaa, on luonnollista ja järkevää käytöstä sijoittaa ne tuottamaan tiliä parempaa tuottoa riskit huomioiden.      

Jumalalla on hyviä ihmisiä kohtaan isän mieli. Hän rakastaa heitä lujalla rakkaudella. Hän sanoo: ”Koetelkaamme heitä töillä ja vahingoilla, niin he tulevat vahvoiksi kuin tammi.” Ihmiset ovat lihoneet, siksi etteivät liiku, he ovat tulleet heikoiksi, he väsyvät jo oman painonsa liikuttamisesta, saati että jaksaisivat tehdä töitä! Kolhimaton menestys ei kestä edes yhtä iskua. Sille, joka joutuu koko ajan taistelemaan, elämän koettelemukset ja vääryydet kasvattavat paksun nahan eikä häntä kaada enää mikään paha.

– Seneca Johdatuksesta 

Elämä ei kuitenkaan ole aina hyveisiin keskittymisestä, vaan meidän jokaisen elämässä on tapahtunut tai tapahtuu enemmän tai vähemmän ulkopuolelta tulevia ikäviä asioita, joihin emme itse pysty vaikuttamaan. Koska emme voi näihin ikäviin asioihin vaikuttaa, voimme ainoastaan hyväksyä niiden tapahtuneen. Seneca näki koettelemusten olevan edellytys mielemme vahvistumiselle sekä kehittymiselle.

Ikävät ulkopuoliset ovat oman kontrollimme ulottumattomissa, siten niillä ei ole merkitystä. Ääriesimerkki on Viktor Frankl, jolta vietiin kaikki materiaalinen omaisuus pallinkarvoja myöten ja hän altistui keskitysleirillä käsittämättömille kauheuksille toisen maailman sodan aikana. Ainoa asia mihin hän pystyi vaikuttamaan, oli oma mieli ja hyveellinen käytös. Ajatus ei kuitenkaan ole muuttua kivikylmän tunteettomaksi, vaan tuhkahduttaa käytöstämme ohjaavat epärationaaliset tuntemukset (kuten pelko, kateus tai viha) mutta sallia positiiviset asiat (kuten ilo, rakkaus tai ystävyys).  Nykypäivän termein idea vastaa positiivisen psykologian oppeja monelta osin.

Halveksuuko joku minua? Hän vastaa siitä itse. Minä vastaan siitä, ettei kukaan voi yllättää minua tekemästä tai sanomasta mitään halveksunnan arvoista. Vihaako hän minua? Hän vastaa siitä itse. Minä olen hyväntahtoinen ja lempeä kaikille… – Marcus Aurelius Itselleni 13.11.

Koska voimme vaikuttaa vain omiin tuntemuksiimme, muiden ihmisten käytös on merkityksetöntä kuten Marcus Aurelius osuvasti toteaa. Tämän mindsetin sisäistämisellä on erittäin tärkeää merkitys sijoittamisessa, sillä osakkeiden hinta määräytyy ihmisten käyttäytymisen seurauksena. Muiden myydessä pelon sokaisemana tai ostaessa ahneuksissaan, he vastaavat tuntemuksestaan itse. Miksi muiden tuntemukset pitäisi vaikuttaa omaan sijoituskäyttäytymiseen? Ei vaikutakkaan, vaan myynti- tai ostopäätös syntyy aina rationaalisen ajattelun pohjalta.

Itse löydän sijoitusprosessiin keskittymisestä selkeän analogian jousiampujavertaiskuvasta. Sijoittamisessa menestyminen vaatii laadukasta sijoitusprosessia. Itse olen ainakin yrittänyt omaa sijoitusprosessiani todella tarkasti miettiä. Isoin ja tärkein kysymys on se, että mitä sijoittamiselta oikein haluan. Toiseksi millaisella salkulla pääsen tähän tavoitteeseen? Kolmanneksi miten toteutan tämän salkun ja teen tarvittaessa muutoksia?

Sijoittamiseen kuuluu myös vaikeita aikoja ja heikkoja sijoituksia. Näitä ei tarvitse kuitenkaan jäädä murehtimaan. Pieleen menneet sijoitukset yleensä muistaa parhaiten ja tarjoavat hyviä oppimispaikkoja seuraaville sijoituksille. Kurssirytinässä osakkeiden arvon menettämistäkään ei myöskään kannata uhrata ajatusta, sillä tietyin rajauksin rahalla ei lopulta ole merkitystä hyvään elämään pyrkimisessä. Tämä siis sillä oletuksella, että sijoitusvarallisuuden menettäminen ei johda asunnon menettämiseen ja ruoan viemistä pöydästä. 

Stoalaisia käytännön työkaluja sovellettavaksi sijoittamisessa

Epictetus warns his students not be satisfied with learning about the nature of the good as a set of abstract ideas but that we must vigorously apply them to specific situations and train ourselves systematically in doing so.    Stoicism and the Art of Happiness Donald Robertson

Stoalainen filosofia poikkeaa eniten muista siinä, että yllä kuvattuja asioita on todella tarkoitus lähteä toteuttamaan oman arjen käyttäytymisessä.  Tähän stoalaisilla oli tarjota erilaisia työkaluja, joilla omaa mindsettiä pystyy viemään kohti hyveellistä elämää ja parempaa omien tunteiden hallintaa. Jotkut näistä työkaluista soveltuvat myös sijoittamiseen.       

Visualisoi mielessäsi negatiiviset tapahtumat etukäteen 

It is in times of security that the spirit should be preparing itself to deal with difficult times; while fortune is bestowing favors on it then is the time for it to be strengthened against her rebuffs… If you want a man the keep his head when the crises comes, you must give some training before it come. – Seneca

Stoalaisen mielen vahvistamisessa yksi tärkeimmistä työkaluista on negatiivinen visualisointi. Idea on kuvitella mielessä niitä tuntemuksia, joita tietty negatiivinen tapahtuma aiheuttaa. Jos tämä negatiivinen tapahtuma joskus koittaa, olet valmistanut mielesi kohtaamaan tilanteen tyynenä.

Tätä työkalua olen soveltunut sijoittamisessa erityisesti laskumarkkinaa odotellessa ja koronaepidemian ollessa pahimmillaan asia tulikin testattua. Kun mietin seuraavaa isoa kurssiromahdusta ja aikaa sen keskellä, pyrin samalla vastaamaan itselleni kahteen kysymykseen.

 • Miten menettelen? Laskumarkkinassa tyypillisesti eri sijoitusinstrumenttien korrelaatio lähenee yhtä eli kaikki assetit halpenevat yhtä aikaa ja aikaisemmin kalliilta tuntuvat yhtiöt muuttuvat halvoiksi.  Tämä on tärkeä havaintoa. Ensinnäkin mietin etukäteen uusia hyviä yhtiötä, joita olisin valmiina ottamaan salkkuuni hinnan ollessa oikea. Laskumarkkinassa tämä kriteeri niitä usein löytyy useita. Toiseksi mietin jo etukäteen miten paljon ja missä vaiheessa tankkaan vanhoja ja ostan uusia osakkeita.
 • Mitä silloin ajattelen? Etukäteen visualisoin itseni paniikkiotsikoiden yläpuolelle. Ongelmana on se, että pahimmalla hetkellä tarjolla on vain negatiivisia uutisia ja paljon epävarmuutta, minkä vuoksi on niin vaikea toimia rationaalisesti.

Pidä sijoituspäiväkirjaa

Stoalaisille omien tuntemusten kirjoittaminen paperille oli yksi tärkeimmistä työkaluista. Marcus Aurelius piti päiväkirjaa, jonne kirjoitti henkilökohtaisia tuntemuksiin useiden vuosien ajan.  Näistä alun perin tuhottavaksi määrätyistä muistelmista syntyi yksi tärkeimmistä aikaamme säilyneistä stoalaisista kirjoituksista. Vaikka stoalaiset hyödynsivät päiväkirjan pitämistä ajattelunsa työstämiseksi, muistelmien kirjoittaminen ei ole mikään yksinomaan stoalainen tapa.

Omien ajatusten kirjoittamisessa on useita hyötyjä, joiden tietyin osin pitäisi näkyä myös sijoitustoiminnassa. Sijoituspäiväkirjan kirjoittaminen

 • auttaa jäsentämään omia ajatuksien tehokkaasti, mikä johtaa väistämättä parempiin sijoituspäätöksiin. Ainakin itselläni yksittäisen sijoituspäätöksen tekeminen on monimuotoinen prosessi, johon tulee ottaa huomioon useita ulottuvuuksia. Näiden asioiden auki kirjoittaminen auttaa näkemään kokonaiskuvan yksittäisessä sijoituspäätöksessä.
 • tehostaa oppimista. Joskus paras tapa oppia on kuvitella olevansa itse opettaja. Olen pyrkinyt kirjoittamaan ikään kuin olisin opettaja tietyistä itseäni kiinnostavista sijoittamiseen liittyvistä aiheista. Tämä mindset on pakottanut perehtymään aiheeseen huolella ja kirjoittamalla mahdollisimman selkeästi pakotan itseni myös ymmärtämään sen paremmin.        
 • vahvistaa kurinalaisuutta. Kirjoittamalla ylös ajatuksensa vahvistaa sen käytöstä. Kirjoitin olevani osinkosijoittaja ja huomioimaan vastuullisuustekijät, mikä rajaa sijoitusuniversumin melko tarkasti. Tämän asian julkinen toteaminen auttaa pitäytymään tässä päätöksessä, vaikka houkutuksia on ollut ostaa myös muun tyyppisiä osakkeita.    

Itse olen pohtinut perusteluita sille, miksi kirjoitan julkista sijoitusblogia. Eikö saman hyödyn saisi kirjoittamalla vain itselleni? Suurin hyöty blogissa on panosten koveneminen. Kun altistaa omat ajatuksensa julkisen tarkastelun kohteeksi, haluaa tehdä mahdollisimman perustellun kirjoituksen. Tämä potentiaalisen kommentoijan mahdollisuus kirittää parempaan suoritukseen. Lisäksi sijoittamisesta kirjoittaminen ei ole samalla tavalla henkilökohtaista kuin Marcus Aureliuksen omat henkilökohtaiset ajatukset. Sijoittamisesta objektiivisesti kirjoittaminen ei mene kenenkään tunteiseen. En myöskään tee blogiani kaupallisissa tarkoituksessa, saati yritä mainostaa palvelua tai hehkuttaa jotain pienen yhtiön osaketta.

Valitse roolimallisi viisaasti

Stoalaisessa ajattelussa on olemassa täydellisen viisas ihminen, joka pystyy toimimaan hyveellisesti kaikissa tilanteissa. Tällainen täydellisen viisauden löytänyt ihminen on äärimmäisen harvinainen, jos häntä on edes olemassa. Yksi stoalaisten psykologisista työkaluista on miettiä, miten tämä viisas mies käyttäytyisi elämän eri tilanteissa toimien ohjenuorana omalle käyttäytymiselle. Lisäksi tällainen pohdiskelu auttaa etäännyttämään emotionaalisesti tilanteesta.

Tällainen roolimalliajattelu on mielestäni oiva työkalu sijoittamiseen liittyvässä pohdiskelussa. Soveltaminen vaatii kuitenkin mestarisijoittajien ajatuksiin tutustumista. Onneksi monet heistä ovat kirjoittaneet kirjoja, julkaisseet sijoittajakirjeitä ja ovat muuten vain esillä mediassa, jonka kautta heidän ajatteluun pystyy tutustumaan. Lisäksi usein heidän salkkujen muutokset raportoidaan nopeasti esimerkiksi Twitterissä. Osakesijoitusta analysoidessa voi kysyä itseltään, mitä Warren Buffett ajattelisi tästä yhtiöstä? Jotta osaat vastata itsellesi, täytyy sinun tuntea WB:n analysointitavat. Tämä on kuitenkin yksi työkalu muiden joukossa, joka voi auttaa väistämään emotionaalisia karikoita sijoittamisessa ja parantaa omaa analysointia.  Omat roolimallit elämässä kannattaa kuitenkin valita viisaasti.

Laajenna sijoitushorisonttia

“How beautifully Plato put it. Whenever you want to talk about people, it’s best to take a bird’s-eye view and see everything all at once—of gatherings, armies, farms, weddings and divorces, births and deaths, noisy courtrooms or silent places, every foreign people, holidays, memorials, markets—all blended together and arranged in a pairing of opposites.” – Marcus Aurelius

Tämän stoalaisen harjoituksen tarkoituksena on kuvitella, että erkaannut ruumistasi ja alat lentää ilmassa linnun laille. Alat nähdä luonnon ja elävän elämän paljon suuremmassa mittakaavasta. Yksittäiset huolenaiheet alkavat tuntua paljon mitättömiltä tämän kokonaisuuden rinnalla.

Mielestäni lintuvertaiskuva toimii myös sijoittamisessa. Suurimman paniikin keskellä markkinat keskittyvät ainoastaan yhteen suureen teemaan ja sen vaikutuksiin. Tällöin markkinoiden perspektiivi on hyvin kapea ja lyhytaikainen. Tästä on hyvänä esimerkkinä kurssiromahdus koronaepidemian ollessa pahimmillaan. Tällöin on syytä muistaa isompi kuva yhtiöstä ja ajasta. Syvimmän kriisin keskellä voi miettiä, mitä ovat yhtiön asiakkaat, tuotteet, tuotantolaitokset ja työntekijät. Ovatko nämä kaikki vielä olemassa ensi vuonna, sitä seuraavana vuonna tai kaukana tulevaisuudessa? Tämä auttaa ainakin itseäni ymmärtämään koronakriisin rajallisuuden.

Käynnistin Korona-tunnelmissa osakkeiden osto-ohjelman

07/03/2020

Korona on varmasti kaikilla mielessä, sillä virus on tunkeutunut uutisoinnin myötä elämäämme halusimme tai emme. Monelle työpaikalle on ilmestynyt käsidesipulloja ja päivitettyjä etätyöohjeita. Suomessa Koronaan sairastuneiden määrän huipun saavuttamiseen mennee vähän aikaan mutta onneksi tautia kantavien määrä on vielä pysynyt alhaisena.  

Korona on myös saanut aikaiseksi mittavan myyntipaniikin osakemarkkinoilla, kun epävarmuus tulevasta on lisääntynyt. Yksi asia on jo nyt kuitenkin varmaa. Yhtiöiden tammi-helmikuun alussa antamat ohjeistukset 2020 kehityksestä ovat olleet liian positiivisia. Vastaavaa pandemiaa eivät nykyaikaiset osakemarkkinat ole aiemmin kohdanneet, minkä vuoksi kukaan ei tiedä, miten tässä tulee lopulta tapahtumaan.

Pitkäaikaiselle sijoittajalle Korona on mahdollisuus, jos uskoo viruksen loppuvan kesään mennessä ja ei pidä pitkää taantumaa todennäköisenä (joskin riski siihen on kasvanut huomattavasti).  Vuosi 2020 tullaan muistamaan Koronasta mutta nyt pitäisi katsoa jo vuotta 2021 ja siitä eteenpäin. Tästä tulevaisuudesta maksettava hinta on tullut selvästi alaspäin, mikä houkuttelee nyt ostamaan. Yhtiötasolla tarkasteltuna Koronan vaikutusanalyysi on erittäin haasteellista ja kaikkia riskejä ei pysty mitenkään havaitsemaan muutamia selkeitä tapauksia lukuun ottamatta. Tämä toisaalta avaa myös hyviä ostomahdollisuuksia, sillä yksittäisen yhtiön osakekurssi voi ylireagoida huomattavasti.

“The best thing that happens to us is when a great company gets into temporary trouble…We want to buy them when they’re on the operating table.” – Warren Buffett

Olen seuraillut monia ”laatu” yhtiöitä jo pitkään ja vihdoinkin näyttäisi siltä, että laskutrendi kestäisi vähän pidempään. Kurssit ovat toki laskeneet hetkellisesti myös aiemminkin mutta rekyyli on tullut melko nopeasti, minkä vuoksi en ole ehtinyt reagoimaan tilanteeseen. Nyt suunnitelma on ajallisesti hajauttaa osake-ostoksien tekemisen laskupäiviksi. Ensimmäisessä vaiheessa keskityn defensiivisten osakkeiden hankintaan. Mikäli laskuputki jatkuu pidempään, siirryn vähän riskisempiin sijoituskohteisiin olettaen niiden halventuneen selvästi. Kaikki ostokset riippuvat toki siitä, miten yhtiöiden osakekurssit kehittyvät.

Ensimmäiseen vaiheen defensiivisiä sijoituksiani        

Telia: Ensimmäinen ostokseni oli Telia. Sen kurssi on pysynyt pitkään 40 SEKin hujakoilla, tapahtui maailmalla tai yhtiössä mitä tahansa. Osake tuntui turvalliselta aloittaa.  Telia on mielestäni melko ideaton sijoituscase. Yhtiö maksaa 6 % osinkotuottoa. Datan kasvun oletetaan jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen ja mobiilimarkkinat vaikuttavat olevan jaettu jo kauan aikaa sitten Pohjoismaissa.  Strategia keskittyä Pohjoismaihin ja Baltiaan kuulostaa ihan järkevältä (vahva asema näissä maissa). En kaipaa Euraasia-riskiä salkkuuni. Johto lupaili pientä kasvua kuluvalle vuodelle. Vaikka koko vuosi 2019 oli heikohko, q4 näytti lupaavammalta. Bonnier-hankinta tuntuu enemmän uhalta kuin mahdollisuudelta.

Unilever: 3,4% osinkotuotto-% ja osinko on tasaisesti kasvussa. Unileverin useat kuluttajatuotteet ovat defensiivisillä toimialoilla. Jatkossa pesen hampaani Pepsodentillä ja käytän lasagnen tekoon Knorrin valmispakettia osingot mielessä. Pidän Unileverin tuotteita laadukkaina ja brändi antaa kilpailusuojaa. Yhtiön toiminta on globaalia, mikä pienentää riskiä. Toiminta on kasvanut tasaisesti karkeasti globaalin BKT:n verran myös pitkällä tähtäimellä. Ajattelin jatkaa lisäystä, mikäli kurssi tippuu taas 48 euron tuntumaan ja alle.

J&J: Lääkejätti on kaikkien osinkosijoitusten äiti, jonka osingon kasvatusputki ei katkennut edes finanssikriisin aikana. Liikevaihto syntyy kolmesta defensiivisestä segmentistä: kuluttajille myytävät apteekkituotteet, lääkkeet sekä lääketieteelliset laiteet. Vahvat brändit ja toiminta on globaalia. 2020 eps ennusteella 15x PE (ennen Koronaa), mikä ihan kohtuullinen.  Osinkotuotto oli hieman alle 3 % mutta kasvanee jatkossa. Tase on vahvassa kunnossa ja nettovelka suhteessa kassavirtaan hyvin pieni.  Tätä on myös kiva lisäillä salkkuun, jos osakekurssi pyörii 130 dollarissa.

Korona-pelikirjani keväälle

Omassa pelikirjassani markkinoiden Korona-tarina etenee neljässä vaiheessa, joista olemme nähneet kaksi ensimmäistä lukua. Vaiheet 2. ja 3. voivat vaihdella, minkä vuoksi markkinoiden volatiliteetti säilynee voimakkaana seuraavan kolmen kuukauden aikana.

 • Vaiheessa 1. – ensipaniikki. Korona aiheuttaa paniikin ja uutiset täyttyvät negatiivisista otsikoista. Markkinoilla on paniikin omaista tunnelmaa. Tämä 1. vaihe kesti helmikuun viimeisen viikon verran.
 • Vaiheessa 2. – keskuspankit/valtiot puuttuvat peliin. Keskuspankit ja valtiot rientävät auttamaan. Paniikki alkaa helpottaa ja kurssit alkavat toipua. Tämä vaihe kestää jonkin aikaa ja kulkee rinnan vaiheen 3. kanssa.
 • Vaiheessa 3. – korona ei katoakaan ihan vielä ja tulosvaroitussuma. Yhtiöiden on pakko alkaa antaa negatiivisia tulosvaroituksia, sillä Korona pilaa monen H1 tuloksen, eikä H2 riitä paikkamaan koko vuoden tulosta. Tämä voi käynnistää uudelleen helmikuun lopussa nähdyn markkinamyllerryksen erityisesti, mikäli taudin leviämistä ei saada pysäytettyä.
 • Vaiheessa 4. – unohdus.  Kesällä viimeistään kukaan ei muista Koronaa ja taloudet alkavat taas käynnistyä. Syksyä kohti mentäessä H1/21 näyttää erityisen hyvältä, mikä tukee osakkeiden arvoa.     

Vaiheessa 1. ehdin olla hetken mukana ja jälkikäteen ajateltuna olisi pitänyt aggressiivisemmin vaan ostaa. Pääasia kuitenkin on, että sain edes jotain haalittua salkkuun. Kurssien noustessa tuntuu järkevältä vain odotella mitä tapahtuu. Keskuspankit ja valtiot syytävät Koronan torjumiseen niin paljon rahaa, että sen voimaa ei pidä väheksyä. Toisaalta Koronan tautihuippua ei olla vielä saavutettu  ja mielestäni emme ole vielä nähneet Koronan aiheuttamaa tulosvaroitussumaa, jonka uskon olevan vielä tulossa.

Omassa pelikirjassani osakkeiden potentiaalista ostoaikaa on todennäköisesti ainakin seuraavat kaksi kuukautta. Ensimmäisessä vaiheessa teen pieniä valikoituja ostoksia defensiivisiltä toimialoilta ja pieniä lisäyksiä nykyisiin positioihin aina laskupäivinä. Jos laskumarkkina syvenee entisestään ja jatkuu pidempään, siirryn toiseen vaiheeseen ja laajennan salkkuani myös enemmän syklisillä yhtiöillä.

Oma hajautettu osinkosalkkuni on rakennettu niin, että sen pitäisi kestää maltillista velkavipua osinkojen kassavirran hoitaessa lyhennykset. Olen myös varautunut siihen, että ostoja voi tehdä pidempään ja kassan loppuessa olen tarvittaessa valmis vivuttamaan salkkua.

100 kirjoitus ja blogin teeman päivittäminen

18/02/2020

Aika tuntuu kuluvan entistä nopeammin, mitä vanhemmaksi sitä tulee. Oman blogini perustamisesta on vierähtänyt kohta viisi vuotta ja tämä on 100 kirjoitus. Mikä on saanut jatkaman blogin pitämistä? En tavoittele kaupallista (rahallista) hyötyä. Palkkatyöstä saatava raha riittää varsin hyvin. Nimimerkin takaa kirjoittelu sopii minulle, kun en kaipaa ulkopuolista validointia (pikemmin välttelen julkisuutta). Aidosti motivoivia tekijöitä bloggaamiselle on useita, joita voin lämpimästi suositella myös muille.

 • Kirjoittaminen on oiva työkalu oman ajattelun jalostamiseksi. Sijoitusta varten kerään tietoa yrityksestä, toimialasta ja markkinoista jne.  Tietoa on nykyään paljon saatavilla. Kirjoittaminen on erinomainen työkalu kaiken tämän tiedon prosessoimiseksi.  Listaamalla keskeiset argumentit oston puolesta sekä riskitekijät sijoituspäätöksen tekemisestä tulee paljon organisoidumpaa ja sijoitusvirheiden määrä laskee.
 • Blogin pitäminen ajaa uusien ideoiden ja “oman juttun” löytämiseen.  Ilman blogin pitämistä tuskin olisin löytänyt omaa tyyliäni sijoittajana. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sijoittamisesta monipuolisesti. Vähitellen näistä teksteistä alkoi löytyä itseninäköinen tapa sijoittaa. Kaikki alkoi osinkosijoittamisesta, jonka kautta löysin kokonaan uuden maailman. Aloin kerätä aiheesta paljon tietoa blogiteksteihini. Samalla oma ymmärrykseni parani ja jalostui asian ympärillä. 

Usein saan idean otsikkotasolla (esimerkiksi kassa tuottamaan rahamarkkinankaltaisilla ETF:llä), että tästähän voisi syntyä mielenkiintoinen kirjoitus. Kirjoitusidean ympärillä lähden tutustumaan aiheesta lisää ja samalla oma ymmärrykseni kasvaa. Blogin ansiosta olenkin oppinut sijoittamisesta paljon uutta.   

“I didn’t have time to write a short letter, so I wrote a long one instead.”

― Mark Twain

 • Nykypäivänä oman ajatuksen kommunikointi muille on keskeinen taito. Usein tämä kommunikointi tapahtuu kirjallisesti kuten sähköpostitse tai ppt-raportin muodossa. Itse ainakin arvostan työelämässä asian selkeää ja ytimekästä esittämistä (asian tiivistäminen on lukijan ajan kunnioittamista). Tätä taitoa pyrin itsekin jatkuvasti kehittämään.  

Koulussa olin heikko kirjoittaja. Siispä koska olin mielestäni huono, tekstin tuottaminen tuntui vaikealta pakkopullalta, minkä vuoksi välttelin kirjoittamista (negatiivinen kehä).Vanhempana olen alkanut uskoa, että kirjoittamista voi oppia ainoastaan kirjoittamalla. Kirjoittajana minulla on kuitenkin vielä paljon kehityttävää. Oma blogi on erinomainen alusta kirjoittamisessa harjaantumiseen. Kun pyrkii tekemään blogikirjoituksia säännöllisesti, kirjoittamisesta tulee enemmän tapa. Vähitellen kirjoittamisesta on tullut ainakin itselleni mieluisa harrastus ja töissäkin tekstin tuottaminen on jouhevoitunut.

Uusiutuminen 

Blogin nimen alla lukee, että ”small cap, arvosijoittaminen, osinkosijoittaminen”. Tämä muotoilu ei enää oikein vastaa blogin nykyistä sisältöä. Ensinnäkin alkuperäinen suunnitelmani oli luoda hyvin hajautettu salkku small cap value -segmentin yhtiöistä. Tämä strategia ei oikein ikinä ottanut tulta alleen, koska hyvien kohteiden löytäminen oli vaan niin hankalaa. Ajan kuluessa sijoittaminen osinkoa maksaviin laatuyhtiöihin alkoi tuntua enemmän omalta jutulta.

Toiseksi markkinoiden noustessa mielestäni epärationaalisista syistä olen alkanut miettimään riskienhallintaa entistä enemmän. Oma sijoitustoimintani onkin mennyt vähäriskisempään suuntaan. Käytännössä uusia sijoituksia olen pääasiassa tehnyt hyvää osinkotuottoa maksaviin etuoikeusosakkeisiin. Kolmanneksi lapsen syntymän jälkeen kaikki ympäristötasiat ovat alkaneet kiinnostamaan entistä enemmän. Tämä pätee myös sijoittamisessa, minkä vuoksi olen halunnut huomioida vastuullisuuden omassa tekemisessäni.

Jatkossa kirjoitukset tulevat keskittymään sijoittamiseen. Olettaen markkinoiden ikuisen nousun jatkuminen keskeisiä teemoja ovat osinkosijoittaminen, etuoikeusosakkeet sekä vastuullisuus. Haluan kuitenkin hieman myös uusiutua. Viime aikoina olen pyrkinyt lukemaan monipuolisesti erilaisia kirjoja ja iltaisin tuleekin luettua nykyään melko paljon. Lukemisesta ja kirjoista haluaisinkin jatkossa kirjoittaa enemmän. Näkökulma kirjoituksissa on tuoda ajatuksia filosofiasta/historiasta, liikunnasta/ravitsemuksesta sekä psykologiasta sovellettavaksi hyvään elämään.

Pelikirja vuodelle 2020

07/02/2020

Mitä pidempään on sijoittamista harrastanut, sitä enemmän on alkanut tuntua siltä, että osakemarkkinoiden tulevasta kehittymisestä on mahdotonta sanoa mitään. Ei edes Björn Wahlroos tiennyt viime vuoden alussa, kun varoitteli kuolleen kissan pompusta. Toki 2019 tammikuussa tunnelma oli paljon synkempi. Kirjoitin tällöin, että

”Viimeisen kahden kuukauden kehityksen perusteella voi sanoa, että onpa jännittävä sijoitusvuosi 2019 tulossa. Viime vuonna globaalikasvutarina näytti vielä melko selkeältä. Nyt laskumarkkina-skenaarion todennäköisyys näyttäisi kasvaneen selvästi. Moni asia tukee sitä, että joulukuun pohjia testataan vielä uudestaan tämän vuoden aikana. ”

Kuinka kävikään vuonna 2019? Melkein heti alkuvuodesta Yhdysvaltojen keskuspankki teki omassa rahapolitiikassaan U-käännöksen ja tunnelma muuttui melko nopeasti. Globaali talouskasvu jäi melko aneemiseksi mutta taantumalta vältyttiin. Syyskuun lopussa FED käynnisti jälleen rahapainonsa (en oikein ymmärrä logiikkaa), ja sen seurauksena  osakemarkkinat kiihdyttivät vuoden loppua kohti kaikkien aikojen korkeammalla tasolle. Tämä indikoi itselleni yhtä keskeistä opetetusta. Osakemarkkinat eivät laske merkittävästi niin kauan, kun keskuspankki kasvattaa omaa tasettaan.

Vuoden 2020 pelikirjaa varten laadin kolme skenaariota sekä mietin valmiiksi, miten salkkuni asemoin niissä. Ainakin viime vuonna pelikirjan noudattaminen oli  melko kurinalaista muutamaa hyvää ostopaikkaa lukuun ottamatta.  Joka tapauksessa osinkosalkun rakennusprojektini jatkuu myös 2020 aikana.

Pelikirja

Markkinoiden tilaa kuvaa hyvin se, että tammikuussa käytiin viikon sisällä suurimman katastrofiskenaarion, Iranissa tapahtuvan maailmansodan syttymisen äärellä, ja yhtäkkiä muutama päivä myöhemmin sekä S&P että Dow Jones ovat all time high’ssa ja kaikki näyttää ihan euforiselta. Kaikki tämä tapahtui kolmen päivän sisällä. Ja kukaan ei oikeastaan kysy, mitä on tapahtunut” – Björn Wahlroos

High case (annan skenaariolle 60 % todennäköisyyden)

Mihin perustuu? Mikään ei pysäytä nousujunaa. Vaikka maailman toiseksi suurin kansantalous näyttäisi menevän kiinni corona-viruksen takia, osakemarkkinat saavuttivat silti uuden ennätystason. Euroopassa Brexit nähtiin lopulta positiivisena asiana, kun epävarmuus hälveni. Kun vielä Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasotakin saatiin välirauhan tilaan, niin riskejä on vaikea enää keksiä. Oxford Economicskin ennustaa globaalin kasvuvauhdin taas kiihtyvän pienen jarrutuksen jälkeen. Keskuspankkien taseen kasvattaminen jatkuu luonnollisesti vahvana.

Miten toimin? Noudatan sijoittamisessa varovaisuutta kuten tähänkin asti. Jatkan kuukausittaista osto-ohjelmaani mutta maltillisesti. Kurssien noustaessa pyrin ostamaan pääasiassa etuoikeutettuja osakkeita ja mahdollisti muita alhaisen betan defensiivisiä osakkeitta. Pidän kassan painon salkussani merkittävä.

Base case (annan skenaariolle 30 % todennäköisyyden)

Mihin perustuu? Talous ei kasvakkaan oletetun voimakkaasti ja corona-viruksen vaikutus on ennakoitua voimakkaampi. Nykyhetken ongelmana on se, että seuraava nousukausi on monelta osin hinnoiteltu jo osakekurssien arvoon. Riskinä on, että korkealla ollessa pienetkin tulospettymykset tai talouden odotettua heikompi kehitys voivat viedä osakkeen arvosta merkittävän osuuden.  Keskuspankit alkavat supistamaan tasettaan vieden likviditeettiä markkinasta.

Miten toimin? Pyrin siirtymään vähitellen varovaisesta sijoitusstrategiasta aggressiivisempaan. Ostan edelleen defensiivisiä osakkeita sekä etuoikeusosakkeita mutta rohkeammin mutta valikoiden myös puolisyklisiä osakkeita olettaen selkeä kurssiromahdus. Kuukausittain voin tehdä myös isompia ostoksia.

Taantuma case (annan skenaariolle 10 % todennäköisyyden)

Mihin perustuu? Itse olen vähän skeptinen sen suhteen, että corona-viruksen vaikutukset olisi jo nähty. Mahtaakohan Apple tai mikään merkittävä kauppa avata myymälänsä Kiinassa ihan huomenna? Tähän asti Kiinan valtio on pystynyt aina jotenkin hallitsemaan maan heikot taloudelliset tilanteet, onko nyt tilanne toisin? Kiinaa on vivutettu monelta suunnalta jo valmiiksi. Joku sanoi, että seuraava taantuma alkaa Kiinasta. Maan ongelmat leviävät nopeasti muualle maailmaan. Esimerkiksi Saksassa monet keskeiset indikaattorit näyttävät valmiiksi heikoilta ja Kiina antaa taantumalle viimeisin sysäyksen.

 Miten toimin? Itse olen laskumarkkinaa odottanut jo liian monta vuotta, että en kohta usko sen ikinä tapahtuvan. All in osakkeisiin.

Bank of America etuoikeusosake – amerikkalaisten rahoittaja

31/01/2020

15.1.2019 ostin 50 kappaletta Bank of American etuoikeutetun osakkeen LL-sarjaa hintaan 25,67 USD. Kokonaiskustannus oli noin 1283,5 USD (1146 euroa 1,12 kurssilla). Ostin yhtiötä keskipitkään salkkuun (call date 17.9.2024).

Tutustuin reilu vuosi sitten etuoikeutettuihin osakkeisiin, sillä halusin hajauttaa salkkuani enemmän bondi tyyppisiin pääomansa säilyttäviin sijoituksiin. Perusteluna oli se, että osakemarkkinoiden kehitys suhteessa talouden fundamentteihin ei vaikuttanut kulkevan käsi kädessä. Tänä päivänä tämä epäsuhta tuntuu olevan entistä voimakkaampi.

Viimeisen vuoden aikana olen tehnyt useita sijoituksia etuoikeutettuihin osakkeisiin. Tämä on valanut uskoa sijoitusten järkevyydestä. Tekemieni sijoitusten pääoman arvo ei ole juuri muuttunut (alhainen beta) mutta niistä saa hyvää kiinteää tuottoa (esimerkiksi Bank of Americasta noin 4,9 %). Sijoitan pääasiassa investointitason luottoluokan omaaviin yhtiöihin, joten riski koron lakkaamisesta pitäisi olla maltillinen. Toisaalta en ole vielä kokenut heikkoa taloudellista suhdannetta, enkä tiedä tarkkaan, miten etuoikeutetut osakkeet käyttäytyvät tällöin.     

Pankit ovat hyvä paikka etsiä etuoikeusosakkeita tai vastaavia oman pääoman ehtoisia instrumentteja, sillä kaikilla on lähtökohtaisesti pääomapuskureina tämän tyyppistä pääomaa. Valittavaksi tulee luottoluokitukseltaan maailman vahvimpia pankkeja. Mielestäni parhaiten reitattujen pankkien riski suhteessa tuottoon on hyvin houkutteleva.

Riskinä on laaja finanssikriisi, joka kymmenen vuotta sitten tuhosi etuoikeusosakkeiden arvon. Pankkien kovemman regulaation takia mikään ei viittaa siihen, että seuraava taantuma aiheuttaisi samanlaisen pankkien välisen paniikin kuin vuonna 2008. Pankkien taseet ovat paljon vahvemmassa kunnossa kuin ennen viime finanssikriisiä. Lisäksi korkojen nousun pitäisi olla jossain määrin neutraalia etuoikeutetun osakkeen arvoon nähden.

Kiinnostuin Bank of American osakkeesta, sillä yhtiö on nykyisin Warren Buffettin salkussa Applen jälkeen toiseksi suurin sijoitus. Oma ymmärrykseni on, että Bank of American on Yhdysvalloissa vahvin tai toiseksi vahvin peluri vähittäispankkitoiminnassa. Niin kauan kuin amerikkalaisella kuluttajalla menee hyvin, Bank of American sijoituksen riskin pitäisi olla hallinnassa. Toiminta on globaalia, minkä pitäisi tuoda hajautushyötyä. Toisaalta pankki on niin suuri ja kompleksinen, minkä vuoksi kaikki riskit eivät ole läpinäkyviä. Tätä mitigoi se, että Bofan riskipolitiikan sanotaan olevan vahvalla tasolla. Finanssikriisissä BofA:n toiminta oli käsittääkseni selvästi muita pankkeja konservatiivisempaa. Lisäksi pankki on tehnyt pitkään kasvavaa tulosta (toisaalta suhteessa muihin ei niin hyvin). Kulut / tuotto on joka tapauksessa parantunut useita vuosia peräjälkeen.

Investment thesis

Vakaa osinko: LL-sarjan etuoikeutetulle osakkeelle maksetaan kiinteää 4,9 % osinkoa (ostohinnalla laskettuna).

… bank has continued to generate consistent positive operating leverage, aided by ongoing cost discipline, rising interest rates, and a leading retail deposit base which has continued to exhibit low deposit betas …

…At the same time, the firm has continued to maintain a more conservative risk appetite than at many of its peers. Evidence of this includes continued greater resiliency of its performance under the Federal Reserve’s stress tests as well as the bank’s more cautious approach to loan growth than at many of its peers and its decision to “not chase the market” in leveraged lending. – Moody’s

Turvallinen osinkosijoitus: Bank of American vahvuutena on (1) erittäin vahva franchise ja toiminnan keskittyminen pienempi riskiseen vähittäispankkitoimintaan. Lukutarkastelun perusteella yhtiön kannattavuus on pysynyt pitkään kasvu-uralla (selittyen osin USA:n hyvällä talouskehityksellä sekä kustannuskurilla näkyen palvelujen digitalisaationa); (2) pankin tase on hyvässä kunnossa, sillä CET1 on noin 11 % luokkaa. Yhtiö pitää tätä vahvana tasona, minkä vuoksi se jakanee jatkossa kaiken tuloksen osinkoina sekä omien osakkeiden ostona; (3) saatava puolella ongelmasaamisten määrä on jatkanut pienentymistään trendinomaisesti. Moody’s kuvaa pankin riskipolitiikkaa konservatiiviseksi; (4) kalkyylissäni etuoikeusosakkeen payout ratio olisi ollut noin 5 % luokkaa 2018 ja 2019 eli puskuria osingonmaksun pidättymiselle on runsaasti.   

Pääoma turvattu: etuoikeutetun osakkeen pääoman pitäisi olla turvassa. Toisaalta sillä ei ole myöskään juuri arvon nousupotentiaalia. Bank of American etuoikeusosake on saanut investointitason luottoluokituksen, minkä perusteella maksukyvyttömyyden riski pitäisi olla pieni.

Portfolionäkökulma

Hajautuksen kannalta yhtiö sopii kohtuullisesti salkkuuni. Olen tasaisesti lisännyt vahvojen pankkien etuoikeutettuja osakkeita salkkuuni niiden hyvän osingon ja mielestäni matalan riskitason vuoksi. Finanssisektorin paino salkussani pysyy kuitenkin vielä kohtuullisena. USA/USD paino salkussani kasvaa entisestään. Ottaen huomioon maakohtaiset makrokehityksen tämä on hyväksyttävissä. Markkinanousun vuoksi olen pyrkinyt lisäämään etuoikeusosakkeiden painoa salkussani suhteessa tavallisiin osakkeisiin.

Kvalitatiivinen riskianalyysi

Liiketoiminnan ymmärrettävyys:

Bank of American liiketoiminta muodostuu kuluttajille suunnatusta vähittäispankista (Consumer Banking) eri muodoista sekä varainhoidosta. Toisen kokonaisuuden muodostuu yritysrahoitus (Global Banking) sekä investointipankki liiketoiminta (Global Markets). Bank of American on keskittynyt juuri amerikkalaisten kuluttajien rahoittamiseen, sillä Consumer Banking muodostuu lähes puolet liikevoitosta. Tämä segmentti on myös kasvanut voimakkaasti viimeisen neljän vuoden aikana.

Bank of America on selvästi keskittynyt Yhdysvaltoihin, joka muodostaa liikevaihdosta 89 % vuonna 2018. Keskeinen riski (positiivinen ja negatiivinen) liittyy mielestäni juuri amerikkalaisen kuluttajan käyttäytymiseen.

Markkina-asema ja kilpailutilanne:

Bank of American on erityisen vahva toimija kuluttaja segmentissä. Ainakin amerikkalaiset luottavat pankkiin talletuksensa. Taseella mitattuna Bank of America on USA:n toiseksi suurin pankki J.P. Morganinen jälkeen.

Vahvasta asemasta huolimatta kilpailutilanne on toimialalla erityisen kovaa. Perinteisten pankkien rinnalle on syntynyt digitaalisia pankkeja ja muita teknologiayrityksiä, joiden kustannusrakenne on huomattavasti ohuempi. Erityisesti kuluttajapuolella lisääntynyt kilpailu on painanut hintoja voimakkaasta. Bank of America on viime vuosina panostanut hurjasti palveluidensa ja prosessiensa digitalisaatioon. Tunnusluvut indikoivat digitalisaation edistyneen viime vuosina,

Johdon toiminta:

Bank of America on Berkshire Hathawayn toiseksi suurin sijoitus Applen jälkeen. Warren Buffettin yksi sijoituskriteereistä on johdon osaaminen. Tämä on mielestäni erittäin positiivinen signaali johdon toiminnan tasosta.

Kvantitatiivinen riskianalyysi

Liiketoimintariski

Kannattavuuskehitys:

Positiivista on se, että vähittäispankkitoiminnan kannattavuus on kasvanut erittäin kovaa vauhtia. Toisaalta yritysrahoituksessa Bank of America on polkenut lähes paikoillaan kannattavuuden osalta. Mielestäni keskeisenä riskinä on amerikkalaisen kuluttajan tunnelman muuttuminen negatiiviseksi. Toisaalta kuluttajaliiketoiminnan pitäisi olla vähemmän riskisempää kuin yritysrahoituksen. Lisäksi lainakannan kasvuvauhti on ollut hyvin maltillista, mikä indikoi konservatiivista luottopolitiikkaa.

Osingon turvallisuus:

Omassa kalkyylissäni etuoikeusosakkeen payout ratio (etuoikeus osakkeen osinko suhteutettuna tulokseen) olisi ollut noin 5 % luokkaa 2018 ja 2019 eli puskuria osingonmaksun pidättymiselle on runsaasti.     

Taseen saatavat:

yhtiön lainakanta vaikuttaa terveeltä. Vaikka lainakanta on kasvanut viime vuonna voimakkaasti, on yhtiö pystynyt pitämään ongelmasaamisten määrä matalana. Suhteutettuna lainakantaan ongelmasaamisten osuus on Consumer Banking-segmentissä erittäin alhainen ja laskevalla trendillä.

Taseriski

Pääomarakenne:

 CET1 on ollut noin 11 % tuntumassa. Yhtiö on ostanut paljon omia osakkeita, mikä heikentänyt osaltaan pääomitusta. Pankki tuskin haluaa heikentää tunnuslukua alle 11 %:n. Mielestäni nämä luvut ovat ihan riittävän vahvalla tasolla.

Lukeminen portfoliona

08/01/2020

Kysyin joskus Francescalta (kuoleman sairas), katuiko hän mitään elämässään. Hän vastasi: ”Kyllä. Sitä että olen haaskannut aikaa kaikenlaiseen turhaan.”

”Mihin esimerkiksi?”

”Tv-sarjojen katseluun ja dekkareiden lukemiseen”, hän vastasi.

”Mitä sitten olisit halunnut tehdä?”

”Opiskella, syventyä johonkin asiaan todella hyvin.”

– Juhana Torkki Esipuheessa kirjassa Seneca – Elämän lyhyydestä.

Ehkä pysäyttävin lukukokemukseni on ollut esipuhe Juhana Torkin suomenkielisessä käännösversiossa Senecan Elämän lyhyydestä. Siinä hänen kuolemansairas ystävänsä Francesca katuu elämässään vain sitä, että on haaskannut aikaansa elämässään kaikenlaiseen turhaan kuten tv-sarjojen katsomiseen. Jotenkin allekirjoitin Francescan oivalluksen. En ole toviin jaksanut innostua mistään tv-lähetyksestä/sarjasta, elokuvasta, penkkiurheilusta, tietokonepeleistä tai dekkarien lukemisesta.

Iltaisin on yllättävän paljon aikaa, kun unohtaa yllä kuvatut ”turhat” aktiviteetit. Mihin tämä vapautunut aika kannattaisi käyttää, jotta se ei tuntuisi ajanhaaskaukselta? Tähänkin Francescalla on yksi vastauksista valmiina, ja se on opiskelu. Tätä en kuitenkaan ymmärrä perinteiseksi koulumaiseksi opiskeluksi, jota Suomessa saa halutessaan tehdä erinäisissä kouluissa kymmeniä vuosia. Kärjistäen virallisen koulutuksen ongelma on siinä, että siellä opetetaan pääasiassa tietyn aihepiirin aineita (kuten fysiikkaa tai kemia), joilla ei ole juuri arvoa käytännön elämälle. Toki näilläkin aineilla on paikkansa, eikä niiden opiskelu ole missään nimissä turhaa.

“Develop into a lifelong self-learner through voracious reading; cultivate curiosity and strive to become a little wiser every day.” – Charlie Munger

Sijoitusosaamisen kartuttamisen lisäksi lähestyn opiskelua juuri käytännön elämän kannalta. Miten elää hyvin? Tätä kysymystä voi tarkastella laajasti useista näkökulmista. Oman mielenkiintoni mukaan olen valinnut näitä itselleni viisi, joita ovat sijoittaminen (materiaalisen elämäntyylin välttämisestä johtuvan kassaylijäämän allokointi optimaalisesti), historia, filosofia, ajattelun kehittäminen (psykologia) sekä liikunta ja ravitsemus. Näiden teemojen ympärillä pyrin kehittymään ja opiskelemaan uutta edes vähän joka päivä. Oman ajankäytön kannalta lukeminen on tehokkain tapa oppia ja kuulla uusia ajatuksia kunkin alan ammattilaisilta. Kaikkihan ne aina kirjan tekee.

Ongelmaksi muodostuu nopeasti se, että maailma on täynnä tutustumisen arvoisia kirjoja. Tästä seuraa valinnan vaikeutta. Vaarana on,  että sitä yrittää lukea liian nopeasti liian monta kirjaa. Tällöin kirjan keskeisen sisällön unohtaa melkein yhtä nopeasti kuin sen on lukenut. Kyseessä on kuitenkin koko loppuelämän mittainen projekti, joten aikaa toivottavasti on. Luettujen kirjojen lukumäärä ei ole itsetarkoitus, vaan keskeistä on oppia (ja muistaa) kirjoja lukemalla uusia ajatuksia. Farnam Streetillä oli tähän liittyen hyvä artikkeli tekniikoista, miten lukemansa pystyy myös muistamaan. Itse olen käyttänyt Kindle&Evernote –kombinaatiota ja se on selvästi parantanut muistamista.

Lukemisen portfolio

Breadth of training predicts breadth of transfer. That is, the more contexts in which something is learned, the more the learner creates abstract models, and the less they rely on any particular example. Learners become better at applying their knowledge to a situation they’ve never seen before, which is the essence of creativity. – David J. Epstein / Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World

Ilman laaja-alaista lukemista kokonaiskuvasta ei tule täydellistä. Vaikka teknologinen kehitys on ollut valtaisaa, ihmisen biologia tai aivotoiminnan virittyminen onnelliseksi ei ole juuri muuttanut muotoaan. Jossain asioissa nykyaika tuntuu jopa menneen väärään suuntaan. Tästä syystä koen historian ja filosofian opiskelulla olevan paljonkin annettavaa. Lisäksi historiasta voi löytää mielenkiintoisia analogioita nykypäivään, mistä saattaa olla hyötyä yllättävissä paikoissa.

Toisaalta teknologiasta on myös suunnattomasti hyötyä. Nykypäivänä parhaiden ajattelijoiden ideat leviävät nopeasti sosiaalisessa mediassa kuten Twitteristä tai Youtubessa. Erityisesti oman ajattelun kehittymiseen liittyen olen verkon kautta törmännyt mielenkiintoisiin kirjoihin, joita ei olisi tullut ikinä muutoin ajatelleeksi. Lisäksi sijoittamisessa Twitter on erittäin arvokas tietolähde. Viisauden kartuttamiseen ei enää tarvitse käydä kalliita kouluja tai kuulua mihinkään eksklusiiviseen  yhteisöön. Kaikki on lopulta kiinni omasta viitselijäisyydestä.

Itse pyrin valitsemaan kirjan niin, että siitä löytyisi edes joltain kulmalta katsottuna hyviä ajatuksia sovellettavaksi käytännön elämään. Olen karkeasti jakanut kirjat viiteen pääkategoriaan (sijoittaminen, historia, filosofia, ajattelun kehittäminen (psykologia) sekä liikunta ja ravitsemus), jotka itsessään ovat hyvin laajoja kokonaisuuksia.

Sijoittaminen

Mielestäni sijoittaminen on äärimmäisen vaativaa toimintaa. Mitä enemmän sijoituskirjallisuutta lukee, sitä enemmän ymmärtää omaa ymmärtämättömyyttään. Tämän huomasin, kun jokin aika sitten pohdin sijoittajan osaamisvaatimuksia.  Tämä tekee mielestäni sijoittamisesta niin mielenkiintoisen harrastuksen. Omaa osaamista on mahdollista kehittää monelta suunnalta.

Harvoin (jos koskaan) sijoituskirjoissa ohjeistetaan ostamaan tiettyä osaketta. Mielestäni suurin hyöty sijoituskirjojen lukemisesta on se, että ne auttavat (sijoituskokemuksen lisäksi) löytämään oman sijoitustyylin. Eniten omaan ajatteluun on Howard Marksin teokset, joista tärkeimpänä The Most Important Thing. Kun oma tyyli on valittu, on helpompi systemaattisesti edetä sijoittamisessa.  Tämä antaa tiettyä mielenrauhaa omassa sijoitustoiminnassa.

Historia

Historian tuntemus auttaa mielestäni monelta osin ymmärtämään ja arvostamaan nykyhetkeä mutta joiltain osin kaipaamaan vanhaa. Aiheeseen liittyvien kirjojen kautta voi saada paremman ymmärryksen myös muista kulttuureista.  Lasken tähän kategoriaan myös elämänkerrat. Muiden ihmisten kokemuksia lukemalla voi saada uusia näkökulmia myös omaan elämään. Osin historiakirjojen lukeminen on itselle mukava harrastus.

Filosofia

Blogin nimen mukaisesti stoalainen filosofia (ja etiikka yleisesti) ovat olleet mielenkiinnon kohteina viime aikoina. Itse pidän eniten antiikin aikaisten teoksien lukemisesta, sillä nykypäivän filosofit tuntuvat enemmän hifistelyltä, josta on vaikea löytää yhtymäkohtaa todelliseen elämään. Pyrin pysyttelemään ihan perusteissa.  Stoalaisilla ajattelijoilla on mielestäni paljon enemmän annettavaa käytännön ohjeineen. Tähän liittyen mielenkiintoinen ja filosofiseksi kirjaksi varsin helppolukuinen teos on The Little Book of Stoicism: Timeless Wisdom to Gain Resilience, Confidence, and Calmness.

Ajattelun kehittäminen (psykologia)

Tähän kategoriaan menee moni teos, sillä useasta teoksesta saa hyviä ajatuksia käytännön elämälle. Lauri Järvilehdon kirjassa ”Tee itsestäsi mestari ajattelija” on monta mielenkiintoista teemaa, josta lähteä liikkeelle.  Monien kirjojen jälkeen tulee yllättäviä ahaa elämyksiä ja maailmaa alkaa näkemään uudessa valoissa. Viime aikojen mielenkiintoisin lukukokemus oli Ray Dalion Principles, joka säväytti ajatuksillaan. Ajattelua voi kehittää monesta näkökulmasta, minkä vuoksi aihealueen ympärillä on lukuisia kirjoja, joita tekisi mieli lukea.

Liikunta ja ravitsemus

Itse olen havainnut, että monet kuulemisen arvoiset henkilöt eivät korosta liikunnan/ravinnon/unen merkitystä (mm. Elon Musk tussuttelemassa Joe Roganin ohjelmassa tai Warren Buffett aloittaa päivänsä McDonaldsin kautta).  Tämä korostuu ehkä eniten Yhdysvaltaisessa kovaa työntekoa korostavassa kulttuurissa. Itse koen, että kurinalainen ja terveellinen elämäntyyli luo pohjaa työssä ja arjessa jaksamiselle. Kun olo on riittävän energinen, sitä jaksaa huomattavasti paremmin keskittyä uuden opiskeluun. Monet kiinnostavimmat teokset löytyvät suomenkielellä. Omaan elämääni Aki Hintsan Voittamisen anatomia on tehnyt suuren vaikutuksen (kirjan haluan ehdottomasti lukea vielä uudestaan). Lisäksi monien urheilukirjojen lukeminen antaa lisämotivaatiota omalle treenaamiselle.

Salkkukatsaus – paras nousu saavuttamatta

04/12/2019

From my earlier failures, I knew that no matter how confident I was in making any one bet I could still be wrong—and that proper diversification was the key to reducing risks without reducing returns. If I could build a portfolio filled with high-quality return streams that were properly diversified (they zigged and zagged in ways that balanced each other out), I could offer clients an overall portfolio return much more consistent and reliable than what they could get elsewhere.

Ray Dalio – Principles: Life and Work

Kerran vuoteen on mielenkiintoista tehdä katsaus oman salkun kehitykseen ja sen koostumukseen. Näin saa paremmin tuntumaa siitä, etenenkö sijoittamisessa suunnitelmani mukaisesti.

Vaikka globaalitalous ei ajautunut viime vuoden lopussa pelättyyn taantumaan, ainakin omiin silmiin talouskehitys on näyttänyt vaisulta kuluvan vuoden aikana. Osakekurssien kehityksen perusteella markkinat tuntuvat uskovan taantuman olevan nyt ohitettu ja kasvun jatkuvan taas ensi vuonna. Kursseja nostavissa otsikoissa ovat pyörineet maininnat kauppasodan lieventyvistä ja keskuspankkien elvyttävästä politiikasta. Lokakuun jälkeen ralli tuntuu olleen erityisen voimakas, että riski sanana tuntuu unohtuneen. Toteutunut kehitys vahvistaa vain käsitystäni siitä, että (1) markkinoiden ennustaminen on turhaa ja (2) omaa sijoitustoiminta pitää säätää kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.   

Omassa pelikirjassani vuodelle 2019 annoin Bull caselle 35 % todennäköisyyden, kun viime vuoden loppu näytti sen verran karmivalta. Bull case -pelikirjani mukaisesti olen jatkanut kuukausittaista osto-ohjelmaani. Kurssien noustaessa olen ostanut etuoikeutettuja osakkeita ja alhaisen betan defensiivisiä osakkeitta teknistä analyysiä hyödyntäen. Kassan paino on pysynyt suurena.

IB:n salkkulaskenta ottaa huomioon valuuttakurssien vaikutuksen, osingonjaon, kaupankäyntikulut ja non-euro käteisen valuuttavaikutuksen.  

Kuluvan vuoden aikana varoivaisuutta ei ole samaan tapaan palkittu kuin viime vuonna, vaan vertailuindeksit ovat porhaltaneet oman salkkuni ohi oikealta ja vasemmalta. Jos vertaisin itseäni muihin, niin salkkuni noin 15 % YTD tuotto voisi tuntua karmealta pettymykseltä. Onneksi blogin nimin on stoalainen sijoittaja, mihin perusten vertaaminen muihin on ajan hukkaa. Enemmän minua kiinnostaa kehityksen laatu. Tässä oma ajatusmaailmani kohtaa Ray Dalion kanssa. Tavoitteena on rakentaa salkku, joka sisältää laadukasta tulovirtaa riittävän hyvin hajautuneena. Mielestäni tässä tavoitteeni olen onnistunut paremmin, sillä oma salkkuni on kehittynyt melko lineaarisesti ilman suurempaa ailahtelua punaisen trendiviivan ympärillä (indeksit menneet ylös ja alas).        

Vaikka osakemarkkinat tuntuvat heittäneen riskillä vesilintuja, itselleni riskienhallinnasta on tullut sijoittamisen kovinta ydintä. Interactive Brokers tarjoaa melko hyvän riskianalyysin verrattuna vertailuindekseihin. Raportista teen kaksi huomiota. Ensinnäkin riskiin suhteutettuna (Sharpe / Sortino Ratio) salkkuni pärjää paremmin vertailuindekseihin nähden. Toisekseen salkkuni korrelaatio merkittäviin vertailuindekseihin on noin 0,6. Alhaista korrelaatio pidän positiivisena seikkana, sillä markkinaromahduksen vaikutus salkkuuni pitäisi olla huomattavasti muuta markkinaa maltillisempi.

Salkkutapahtumia 2019 aikana

Viimeisimmästä salkkukatsauksesta on kulunut reilu vuosi.  Tänä aikana salkkuni omistamieni osakkeiden määrä on kasvanut melkein yhdellä osakkeella per kuukausi ollen nykyisin yhteensä 25 (viime vuonna 14). Asetin vuoden alussa tavoitteekseni kasvattaa salkkua 7 – 9 uudella osakkeella, joten tavoitevauhtia olen hieman edellä. Sijoittaminen on itselleni enemmän ultrajuoksu kuin sprintti. Osakkeita on varmasti kaupan myös ensi vuonna, eikä näköpiirissä ole tarvetta osakkeiden realisaatiolle. Vuoden kuluessa olen innostunut ostamaan etuoikeusosakkeita enemmän kuin alun perin oli ajatus. Miellän ne enemmän bondeiksi, jota myös yksityissijoittajalla on mahdollista hankkia.     

Myynnit

 • Tänä vuonna en ole tehnyt juuri myyntejä. Pieniä leikkauksia Merckin ja Extendicaren positioon voimakkaan kurssinousun jälkeen. Lisäksi jouduin myymään australialaisen sähkömyyntiyhtiön ERM Powerin ostotarjouksen vuoksi.

Ostot

 • Kuluvan vuoden aikana on ollut mielestäni hyviä ostokohteita vaikea löytää voimakkaan kurssinousun takia. Elokuun pienessä dipissä hankin defensiivistä Reckitt Benckiseriä. ERM Powerin aukkoa pyrin paikkaamaan australialaisilla joustopakkausyhtiö Amcorilla. Viimeisimpänä ostoksenani oli terveyskiinteistörahasto Ventas. Muuten olen pyrkinyt kasvattamaan salkkuani etuoikeusosakkeilla, joiden markkinahinta on pysynyt melko stabiilina.   

Lisäykset

 • Pienten lisäysten tekeminen on jäänyt kuluvana vuonna vähän vähemmälle, koska lähes kaikkien osakkeiden arvo on ollut nousussa ja hyvät dippihetket ovat olleet lyhytkestoisia. Vuoden aikana tein kuitenkin pieniä lisäyksiä Aholdiin ja BCE:hen.

Salkun sisältö 29.11.2019

Salkkulaskenta ei ota huomioon valuuttakurssien vaikutusta, osingonjakoa ja kaupankäyntikuluja  

Nykyinen salkku on selkeästi jo voitolla tämän vuoden positiivisen kehityksen ansiosta. Lisäksi aikaisemmat osakkeiden myynnit (Leifheit, Omega Healthcare kahdesti, Servizi Italia, Fortum ja Ahlström) pitävät salkun tuoton tukevasti positiivisena. Salkkuohjelman laskenta ei ota huomioon osinkoja ja valuuttakurssimuutoksia, jotka muodostavat merkittävän osuuden salkun vuosituotossa.

Jos huomioi myös osingot salkussani, on ainoastaan yksi selvästi tappiollinen yhtiö australialainen virtuaalioperaattori Amaysim. Nykykriteereilläni en enää yhtiötä salkkuuni huolisi mutta olen antanut yhtiölle mahdollisuuden käänteelle tai yrityskaupalle.    

Hajauttaminen

Tässä vaiheessa sykliä on pyrkinyt sijoittamaan defensiivisen luonteisiin sektoreihin. Consumer Defensive –sektorilta on löytynyt monta mielenkiintoista nimeä, minkä vuoksi olen suosinut sitä sijoitustyylissäni. Toistaiseksi salkku on melko hyvin jakautunut vastasyklisiin sektoreihin. Jostain syystä Morningstar luokittelee Amcorin Consumer Cyclical -sektorille, mitä se mielestäni ei ole.

    

Blogin idean mukaisesti pyrin tekemään arvosijoituksia. Morningstarin tyylikartan perusteella noin 50 % salkusta osuu tähän segmenttiin. Toisaalta blogin toinen teema on osinkosijoittaminen, minkä vuoksi kasvavan osingon tavoitteleminen vaatii sijoituksia myös Core ja Growth -tyylisiin osakkeisiin.

Blogin otsikossa lukee ”small cap value” mutta sektorissa minulla ei ole yhtään sijoitusta. Viime aikoina hyviä yhtiöitä tässä sektorissa on ollut vaikea löytää. Toisaalta segmentti on ollut yksi osakemarkkinoiden heikoiten tuottavimmista, joten nolla paino ei ole harmittanut. Muutenkin pienten yhtiöiden riskiprofiili on korkeampi kuin isompien yhtiöiden. Pieneen arvoyhtiöihin sijoittamista en kuitenkaan haluaisi unohtaa, sillä niiden korrelaatio muihin osakkeisiin ei ole niin voimakasta.       

Maantieteellisesti salkkuni on keskittynyt Kanadaan ja USAan. Viime vuonna painotus johtui euron vahvuudesta ja tänä vuonna siitä, että Pohjois-Amerikan talous on kasvanut vahvasti suhteessa muihin alueisiin. Lisäksi alueen pääomamarkkinat ovat paljon mielenkiintoisemmat ja sieltä on löytynyt monta hyvää etuoikeusosaketta. Painoa on kasvattanut myös alueen osakemarkkinoiden selvästi parempi kehitys, mikä on myös kasvattanut monen salkkuyhtiöni arvoa.

Salkun osakkeiden ja etuoikeusosakkeiden välinen painotus   

A fundamental guiding rule that the investor should never have less than 25 % or more than 75 % of his funds in common stocks, with consrquent inverse range of between 75 % and 25 % in bonds. There is an implication here that standard division should be an equal on, or 50-50, between the two major investments mediums …

… sound reason for increasing the percentage in common stocks would be the appearance of the “bargain price” levels created in a protracted bear market. Conversely sound procedure would call for reducing the common-stock component below 50 % when in the judgement of the investor the market level has become dangerously high.

Benjamin Graham – The Intelligent Investor

Koko portfolion riskiprofiilin säätämisen kannalta perinteinen jako on ollut bondin ja osakkeiden suhteellisen osuuden välillä.  Yksityissijoittajalla ei ole oikein mahdollisuutta ostaa pientä osuutta bondista mutta olen korvannut bondin laadukkaalla etuoikeutetulla osakkeella, sillä ajatus molemmissa on sama (maksaa ennalta määrättyä tuottoa ja sijoitettu pääomaturvatumpi mutta siitä puuttuu tavallisen osakkeen nousupotentiaali).

Viimeisen vuoden aikana olenkin pyrkinyt noudattamaan Benjamin Grahamin neuvoa, jonka mukaan tavallisten osakkeiden painoa tulisi laskea markkinatason noustessa vaarallisen korkeaksi. Tätä neuvoa olenkin noudattanut, ja etuoikeutettujen osakkeiden paino salkussani on noussut 29 %:iin.          

Salkkuyhtiöiden välinen korrelaatiomatriisi

Laskenta huomioi ainoastaan tavalliset osakkeet.

Tarkkailen myös salkkuyhtiöiden välistä tilastollista korrelaatiota, jotta salkkuni hajautus toimisi optimaalisesti. En koe järkeväksi ostaa esimerkiksi saman toimialan yhtiöitä, jos niiden osakekurssit liikkuvat samaan suuntaan (korrelaatio lähellä yhtä).  Analyysini perusteella korrelaatio vaikuttaa olevan salkussani voimakkainta, kun yhtiöt ovat samassa indeksissä (esim. Merck, AT&T ja Pepsi). Tämän puutteen olen kuitenkin valmis hyväksymään. Muutoin globaali hajauttaminen vaikuttaa toimivan myös tilastollisessa näkökulmassa hyvin.     

Ventas – terveyskiinteistöjä hajautetusti salkkuun

25/11/2019

5.11.2019 ostin 20 kappaletta Ventaksen osaketta hintaan 60,13 USD. Kokonaiskustannus oli noin 1202 USD (1093 euroa 1,10 kurssilla). Rahoitin kaupan myymällä USD-määräisen rahamarkkina ETF:ni. Tulevaisuudessa pyrin kasvattamaan Ventas-positiota.

Kirjoitin jokin aika sitten vastuullisesta sijoittamisesta, jonka painoa haluan salkussani tulevaisuudessa nostaa. Ventas täyttää löyhät ESG-kriteerini. Yhtiö on osa Dow Jones Sustainability World Indexiä ja saanut ESG-käytännöistään tunnustusta. Lisäksi Ventaksen sivuilta löytyy kattava vastuullisuusraportti, jonka perusteella se pyrkii edistämään ESG-tekijöitä yhtiön sisällä (vastuullinen työnantaja ja materiaalinen käytön vähentäminen kiinteistöistä). Vaikka kiinteistösijoittaminen ei suoraan liity YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, Ventas pyrkii näitäkin edistämään.    

Ventas on ollut pitkään seurantalistallani, sillä yhtiö on mielenkiintoinen muiden muassa riittävän koon ja hajautetun kiinteistösalkun, defensiivisen toimialan, hyvän johdon, vahvan taseen sekä hyvän tuoton vuoksi. Yhtiö on mainittu olevan ”Blue-Chip” REIT (google Blue Chip REIT). Omistin aiemmin Omega Healthcarea, joka keskittynyt enemmän vanhusten palveluasumiseen. Ventasta pidän kuitenkin turvallisempana sijoituksena sen suuremman koon ja hajautuksen takia (Ventaksella myös yliopisto- ja sairaalakiinteistöt muodostavat huomattavan osuuden portfoliosta).

Teknisen analyysin perusteella osake näytti olevan vahvasti ylimyyty. Taustalla on heikkoutta yhtiön vanhusten palvelutaloja (senior housing operating), joka muodostaa noin 33% portfoliosta. En kuitenkaan usko pysyvään romahdukseen väestön ikääntymisen vuoksi, minkä vuoksi uskaltauduin ostamaan yhtiötä.

Investment thesis

Second largest U.S. health care REIT, with a diverse, high-quality mix of properties that principally include seniors housing, medical office, health systems, and life science…

Recession-resistant business model that is predominately private-pay (95% of revenue), which reduces cash flow volatility and minimizes the impact from government reimbursement rate changes. – S&P

Hyvä osinkotuotto. Ostohinnalla Ventaksen osinkotuotto-% oli noin 5,3 %, mikä on lähellä salkun keskimääräistä tasoa.

Turvallinen osinkosijoitus. Liiketoiminta pitäisi olla stabiilia useasta syystä. (1) Ventas on kooltaan yksi suurimmista toimijoista.  Sen kiinteistösalkku on hyvin hajaantunut maantieteellisesti Yhdysvaltojen sisällä sekä toiminnoittaan. Lisäksi yhtiön strategia on sijoittaa nimenomaan laadukkaisiin kiinteistöihin; (2) Ventaksen kiinteistöjen vuokrakassavirrat tulevat defensiivisiltä toimialoilta (vanhusten palveluasuminen, yliopistot ja sairaalat) pienentäen riskiprofiilia; (3) Väestön ikääntyminen sekä terveysmenojen lisääntyminen Yhdysvalloissa tukevat markkinakasvua ja tarvetta Ventaksen kiinteistöille tulevaisuudessa, joskin viime aikoina on vanhusten palveluasumisessa havaittavissa ylitarjontaa heikentäen segmentin lyhyen ajan näkymiä; (4) Ventaksen johtoa pidetään alan parhaimpana

Korkeasta osinko-% huolimatta Ventaksen osingonjakosuhde (laskettuna kassavirrasta) on vielä kohtuullinen noin 90%. Liiketoiminnan jatkuminen edes nykyisellään pitäisi kannatella pientä osingon kasvua.

Yhtiön beta oli (Marketwatch) ~0,41, joka kuvastaa osaltaan liiketoiminnan stabiilisuutta.

Siedettävä valuaatio. Karkeassa laskelmassani yhtiön valuaatio vaikuttaisi vielä kohtuulliselta. EV / 2019E EBITDA olisi noin 17,3x. 2016-2019E aikana valuaatio on pyörinyt karkeasti 17x-18x välimaastossa, joten ostohinta oli tässä mielessä alalaidassa

Portfolion näkökulma

Hajautuksen kannalta yhtiö sopii hyvin salkkuuni. Omega Healthcaren myynnin jälkeen salkussani ei ole terveyssektorin kiinteistöjä. Muutenkin salkkuni kaipaa kiinteistöallokaation kasvattamista, joten Ventas on sopiva lisäys. Lisäksi vastuullisten sijoitusten paino salkussa kasvaa. Ventas maksaa mielestäni hyvää osinkoa, mikä vahvistaa osaltaan salkkuni suhteellista osinkotuottoa.

Keskeiset riskitekijät

Liiketoiminta

Vanhusten palveluasumisen ylitarjonta. Kiivaan rakentamisen takia markkinoilla on ylitarjontaa vanhusten palveluasumiskiinteistöistä, mikä on heijastunut Ventaksen SHOP-segmentin heikkoon performanssiin. Yhtiön oman arvion mukaan ylitarjontatilanne on purkautumassa seuraavien vuosien aikana (2021 uusia kohteita 35%:n vähemmän kuin 2019).

  


Hoivaoperaattoreiden heikko taloudellinen tilanne. Yhtiön kiinteistöissä operoivien hoivayhtiöiden taloudellinen tilanne on ollut heikko. Esimerkiksi Brookdalen toiminta on ollut vasta pari viimeistä kvartaalia kannattavaa. Vaikka tilanne näyttää nyt paremmalta kuin vielä pari vuotta sitten, riskinä on edelleen operaattorin (vuokralaisen ajautuminen konkurssiin).

Regulaatio. Yhtiön kiinteistössä pääasialliset vuokralaiset ovat julkisia toimijoita, joiden rahoitus on riippuvaista yhteisestä budjetissa. Vaikka sairaalakiinteistöjen tarpeen uskotaan kasvavan väestön ikääntymisen seurauksena, riskinä on rahoituksen riittävyys. Lisäksi regulaatiomuutokset saattavat aiheuttaa ennakoimattomia kustannuksia.

Rahoitus

Toimialaan nähden Ventaksen tase näyttää vahvalta. Sen nettovelka / oikaistu käyttökate on toimialan matalin noin 6x luokkaa 2018. Moody’s ratingin Ventakselle näytti olevan vahvaa Investment Grade -tasoa (Baa1 stable).

Kvalitatiiviset tekijät

Liiketoiminnan ymmärrettävyys

Maantieteellisesti tarkasteltuna yhtiön toiminta on keskittynyt pääasiassa Yhdysvaltoihin. Ventas omistaa kiinteistöjä lisäksi Kanadassa ja Isossa-Britanniassa mutta niiden merkitys on vähäinen.  Yhtiön salkku käsittää lukuisia kiinteistöjä (yhteensä 1200 2018 lopussa), minkä vuoksi toiminta on erittäin hajautunut. Ventaksen liiketoiminnan pääpaino on vanhusten palveluasunnoissa (54% NOIsta), mutta myös sairaalat ja tutkimuslaitokset / yliopistot muodostavat merkittävän osuuden kannattavuudesta.

Ventaksen liiketoiminta käsittää kolme segmenttiä

 • triple-net leased properties: yhtiön omistamat vanhusten palveluun sekä terveydenhuoltoon liittyvät kiinteistöt, jossa vuokralaiset/operaattorit maksavat kiinteistöön liittyvät kustannukset
 • senior living operations (SHOP): yhtiö sijoittaa vanhusten palvelukiinteistöihin, joissa se maksaa operaattoreille (kuten Atria tai Sunrise) kiinteistöjen hoitamisesta. SHOP-toiminnot on riskisin osa yhtiötä, sillä vanhusten palveluasumiseen on liittynyt ylikapasiteettia Yhdysvalloissa. Pitkällä tähtäimellä väestön ikääntyminen tukee kasvua ja ylikapasiteettitilanteen pitäisi purkautua (tämä olettamus osa omaa investointiteesiäni).   
 • Office : Ventaksen omistamat tutkimuslaitokset ja vastaavat kiinteistöt

Kolmen suurinta operaattoria

 • Atria Senior Living, josta Ventas omistaa 34 %. Operoi Ventaksen omistamia vanhusten palvelukeskuksia.
 • Lillibridge on Ventaksen tytäryhtiö, joka hallinnoi ja operoi Ventaksen omistamia sairaaloita.
 • Brookdale Senior Living  muodostaa keskeisen luottoriskin Ventakselle. Yhdysvalloissa vanhusten palvelukeskusten operaattorit ovat olleet taloudellisissa vaikeuksissa, mikä näkyi myös Brookdalen luvuissa. Viimeisen kahden kvartaalin aikana yhtiön luvut näyttivät parantuneen selvästi.

Markkinoiden ennustettu kehitys. Väestön ikääntyminen sekä terveysmenojen kasvu Yhdysvalloissa tukevat Ventaksen kiinteistöjen tarvetta tulevaisuudessa. Ongelma vaikuttaisi olevan tarjonta puolella, sillä palveluasumista on rakennettu etupeltoon liikaa.

Markkina-asema ja kilpailutilanne

Senior housing is the most oversupplied commercial real estate sector as measured by deliveries as a percentage of inventory – Fitch

Yhtiön kilpailutilanne vaikuttaisi vaihtelevan kiinteistötyypeittäin. Vanhusten palveluasumisessa on paljon ylitarjontaa tällä hetkellä.  Keskeisiin verrokkiyhtiöihin Welltoweriin sekä HCP:hen nähden Ventaksen salkku on hajautunut enemmän sairaala- ja tutkimuskiinteistöjen suuntaan. Lisäksi Ventaksen velkakerroin on verrokkeja selvästi alhaisempi.

Johdon toiminta: Johdon osaamista voi pitää normaalia parempana. Fitchin mukaan ” Ventas’ management team is tenured and well-regarded within the industry”. Lisäksi johto on ollut toistuvasti HBR:n 100 Best Performing CEOs in the World

Kvantitatiiviset tekijät

Annualised adjusted käyttökate viittaa kiinteistöportfolion kannattavuuteen, mikäli kaikki sen hetkiset kiinteistöt olisivat olleet kerryttämässä tulosta heti tilikauden alusta alkaen. Tein oman kassavirtalaskeman siten, että en huomioinut uusien kiinteistöjen hankintainvestointeja ja niiden rahoitusta. Tämä siksi, että halusin tietää olemassa olevan portfolion ”orgaanisen” osingonmaksukyvyn. 

Liikevaihdon kasvu ja stabiliteetti: Ventaksen liikevaihto on ollut tasaisessa kasvussa 2016-2018 välisenä aikana. Kuluvan vuoden aikana kasvu on selvästi hidastunut, mikä selittyy vanhustenpalveluasumisen heikkoudella. Johto ohjeistaa, että segmentin ylikapasiteetti jatkunee ainakin vielä 2020 aikana. Muiden segmenttien tilanne näyttää selvästi paremmalta.

diverse portfolio including robust performance in our Medical Office, Healthcare and Research & Innovation portfolios, our high quality and accretive investments and effective capital markets execution

Given challenging senior housing market conditions, our senior housing operating portfolio did not perform…  a trend we expect to continue for the balance of the year. As a result, while national leading indicators of supply and demand in the senior housing sector continue to improve, giving us confidence in the powerful upside that lies ahead, we have reduced our 2019 property level guidance for our senior housing operating business. This changed expectation leads us to conclude that our return to enterprise growth will occur after 2020. – Ventas Q3/2019

Yhtiön kannattavuus: Kannattavuuden analysointia vaikeuttaa se, että Ventas divestoi viime vuonna kiinteistöjen alentaen 2018 kannattavuutta. Alla oleva orgaaninen kannattavuus NOI:lla mitattuna oli hienoisessa kasvussa. 2019 orgaaninen kannattavuus on pysynyt stabiilina ja raportoitu kasvu on syntynyt uusilla investoinneilla yliopistokiinteistöihin.

Ventas demonstrating the strongest one with the lowest leverage and highest fixed charge coverage –S&P

Yhtiön velkaisuus ja sen kehitys: Yhtiön nettovelat per käyttökate oli vuoteen 2018 laskussa yhtiön nettona divestoidessa portfoliotaan aina 2018 saakka. Kuluvan vuoden aikana Ventas on alkanut taas tehdä uusia investointeja, mikä on kasvattanut hienokseltaan velkakerrointa pysyen kuitenkin alle 6x tason. S&P vertailussa Ventaksen velkatunnusluvut olivat toimialan vahvimpia    

Kassavirran generointikyky: Yhtiön vapaa kassavirta (operatiivinen kassavirta – ylläpitoinvestoinnit) on ollut tasaisen vahvaa. FCFF oli 2018 noin 1,7 miljardia dollaria, mikä on riittänyt hyvin noin 1,1 miljardin dollarin osinkoihin ja 0,4 miljardin korkokuluihin. Kassavirtaprofiili näyttää samankaltaiselta 2019 aikana.

Osinkopolitiikka: Ostokurssillani osinkotuotto oli noin 5,3%. Laskelmassani Ventaksen kassavirtaperusteinen osingonjakosuhde on vielä hyväksyttävissä noin 90%. Yhtiö ei todennäköisesti halua velkaantua ainakaan kovin paljon lisää, jotta rating säilyisi nykyisellään. Jos kannattavuus kehittyisi heikosti, osinkoa todennäköisesti leikataan.

Yhtiön valuaatio: Karkeassa laskelmassani yhtiön valuaatio vaikuttaisi vielä kohtuulliselta. EV / 2019E EBITDA olisi noin 17,3x. 2016-2019E aikana valuaatio on pyörinyt karkeasti 17x-18x välimaastossa, joten ostohinta oli tässä mielessä alalaidassa.

Avain luvut

Tekninen analyysi