Kirja-arvostelu: Trade your way to financial freedom

14/06/2016

Etsiskelin taannoin osaketreidausta käsitteleviä kirjoja. Van K. Tharpin teos Trade Your Way to Financial Freedom tuntui saaneen nopean googlauksen jälkeen eniten ylistystä. Kirjoittaja nykyään konsultoi ja luennoi treidauksesta halukkaille.

Kirjan nimestä huolimatta teoksesta ei löydy Graalin maljaa siitä, kuinka päästään rikkauksiin. Sen sijaan tavoitteena on rakentaa kunkin sijoittajan henkiseen mielentilaan sopiva treidausjärjestelmä (engl. trading system).  Järjestelmä ei suoraan sovellu itselleni, sillä tavoitteenani ei ole ryhtyä käymään aktiivisesti kauppaa osakkeilla, mikä ehkä kirjassa jonkinnäköisenä oletuksena.

Kirjan idea avataan poikkeuksellisesti jo esipuuheessa, jonka on tehnyt eräs tyytyväinen Tharpin asiakas. Treidauksen viisi keskeistä periaatetta ovat

Treidausjärjestemään keskeiset vaikuttavat seikat

1. Psykologia. Jos sijoittajan henkiset ominaisuudet eivät ole kunnossa, sijoitustoimina tulee todennäköisesti epäonnistumaan. Tharp näkee psykologian niin tärkeänä, että se muodostaa yli 60% onnistuneesta järjestelmästä. Kirjan punainen lanka on se, että treidausjärjestelmä tulisi mukauttaa kullekin sijoittajalle omanlaisekseen. Sijoittamisessa ei ole yhtä oikeaa tapaa onnistua, vaan useat hyvinkin erilaiset sijoitusstrategiat voivat tuottaa menestyksekkään lopputuloksen. Taustalla on se, että Ihmisten suhtautuminen on erilaista riskiin tai tappion kantokykyyn. Kirjoittajan mukaan menestyminen vaatii itsensä tuntemista.  Pitää hyväksyä, että sijoittamisessa tulee voittoja sekä tappiota. Salaisuus on siinä miten käyttäytyä, kun näin tapahtua. Tappion keskellä on syytä hyväksyä tilanne ja myydä. Ei jäädä olettamaan, että tilanne korjautuu jotenkin automaattisesti. Lisäksi kirjassa esitellään behavioral financeen liittyviä konsepteja.

2. Markkinan valinta. Menestyvä treidausärjestelmä vaatii kokonaiskuvun ymmärtämistä. Sijoittamisen pitäisi lähteä sijoittajan omista uskomuksista markkinoiden suhteen. Than kannustaa sijoittajia ainakin kerran kuussa arvioimaan keskeisiä markkinoita heilauttavia tekijöitä. Kirjassa treidausjärjestelmä voidaan rakentaa valuutoille, hyödykkeillä (esimerkiksi öljy tai maissi) tai osakkeille.   

Varsinainen treidausjärjestemän rakentaminen

3. Ostohetken (engl. entry) valinta.  Tharp lähestyy ostohetkeä kokonaisvaltaisesti. Ostohetken määrittäminen alkaa tarkastelemalla markkinoiden kehitystä yleisellä tasolla. Kirjoittaja käyttää termiä asetelma (engl. setup) viitaten olosuhteisiin, joiden täytyy olla voimassa ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Olosuhteiden määrittämissä käytetään useita datapisteitä (fundamentti, volyymi, osakekurssit jne). Kirjan tärkein oppi on kuitenkin se, että oikein asetelma ei ole sama asia kuin varsinainen treidausjärjestelmä. Ostohetken määrittäminen alkaa siitä, että valittu asetelma täytyy olla voimassa. Tämän jälkeen täytyy odottaa, että markkinat lähtevät kulkemaan asetelman mukaisesti (engl. market timing). Kolmanneksi toteutetaan kohteen osto käyttäen valitun treidausjärjestelmän tekniikoita, jotka kirjassa perustuvat tekniseen analyysiin (tai vastaavaan).

Tämän otsikon alla voisi lisätä myös treidauskonseptin valinnan. Itsellä oli vähän suuremmat odotukset kirjasta tämän suhteen. Käytännössä siinä esitellään lyhyesti muutamia konsepteja (engl. trend following, fundamental trading, value trading, band trading tai spreading).    

4. Myyntihetken valinta. Kirjan yksi keskeisimmistä viesteistä on se, että treidausjärjestelmässä myynti on yhtä tärkeää kuin oikean sijoituksen valinta. Kirjassa toistuu vanha viisaus, että anna voittojen juosta ja minimoi tappiot.  Tämä tapahtuu siten, että jo ostohetkellä tiedetään milloin pitää myydä. Käytännössä puhutaan stopin asettamisesta eli osakkeen maksaessa 30 euroa 25 prosentin stop asettaminen tarkoittaa osakkeen myymistä, kun hinta osakkeen hinta laskee 22,5 euroon.  Tharp on kehittänyt R-konseptin (engl. initial risk). Tämä viittaa riski / tuotto -tunnuslukuun. Esimerkiksi yllä olevissa luvuissa 1R vastaisi 7,5 euroa.  Tunnusluku kertoo kuinka paljon olet valmiina uhraamaan voittojen saavuttamiseksi. Jos yllä kuvutta positio lähtee kehittymään suotuisasti 37,5 euroon, teet myymällä 2R voiton. Myyntiä tulisi aina tarkastella R-konseptin tai toisin sanoen sen mukaan kuin paljon olet valmis häviämään kullakin positiolla.   Stopin asettamiseen Tharp tarjoaa useita vaihtoehtoja (kuten euromääräinen, prosenttia ostohinnasta, volatiliteetin mukaan, keskihajonnan mukaan laskettuna). Liian tiukka stoppi saattaa johtaa position myyntiin liian hätäisesti mutta toisaalta liian löysä saattaa kasvattaa tappioita liikaa. Keskitien valinta on aina vaikeaa.   

Toinen myyntihetken valinnassa on voittojen maksimointi (let profits run). Tharp mainitsee muutamia menetelmiä myynnin ajoittamiseen.   Ensinnäkin liukuvat stopit (engl. trailing stops) mahdollistavat suuret voitot mutta niitä joutuu aina antamaan takaisin. Tunnetuin lienee osakekurssin 50 tai 200 päivän liukuvan keskiarvon menetelmän, jossa myynti tapahtuu osakekurssin laskiessa liukuvan keskiarvon tasolle. Toinen vaihtoehto on seuranta-stopit (engl. retracement stop). Esimerkiksi 25 % seuranta-stop tarkoittaa sitä, että aluksi stop-taso on 25 % alle ostohinnan. Aina kun osake nousee uudelle ennätystasolle, asetetaan uusi stop-taso 25 % tämän hinnan alapuolelle.           

5. Position koon hallinta. Tharpin mukaan toiseksi tärkein asia järjestelmässä psykologian jälkeen on position koon hallinta. Kolmanneksi tulee varsinaisen järjestelmän logiikka eli osto- ja myyntihetkien ajoitus.  Positio viittaa nimensä mukaisesti siihen, kuinka suuri yhden sijoituksen koko voi olla. Position koon hallinta on tärkeää, koska se pahimmassa tapauksessa tuhota sijoitusominaisuuden. Tyypillisin esimerkki huonosta position hallinnasta lienee se, että tappiokierteessä olevaa osaketta tankataan koko ajan lisää. Aluksi kirjoittaja tarjoaa vaihtoehtoja, joita hän ei suosittele. Esimerkiksi on kasinoista tuttu martingaalistrategia (panoksen tuplaus häviön jälkeen), joka yleisesti ei toimi.

Sen sijaan kirjassa on esitelty neljä toimivaa: 1) yksi yksikkö per kiinteä summa (engl. one unit per fixed amount of money). Position koko on yksi yksikkö jokaista x dollaria, joka sinulla on tilillä.  2) Yhtä suuri summa (engl. equal value units) viittaa nimensä mukaisesti sijoitusomaisuuden jakamiseen tasaosuuksiin. Esimerkiksi 50 000 euron sijoitusomaisuus jaetaan viiteen yksikköön, minkä seurauksena yhden position koko on 10 000 euroa.  Tekniikan etuina on salkun positioiden jakautuminen  yhtä suuriin osuuksiin (ainakin alkuhetkessä). Kirjassa mainitaan riskiin ja volatiliteettiin perustuvat position hallinta menetelmät.       

Menestyvä treidausjärjestelmä

Menestyvällä treidausjärjestelmällä on Tharpin mukaan kuusi ominaisuutta. 1) Luotettavuus eli kuin monta prosenttia kaupoista tuottaa rahaa suhteessa tappioihin. 2) Voittojen koko verrattuna tappioiden kokoon oltava suuremmat. Voittojen pitäisi antaa juosta mutta tappiot kuitata nopeasti. 3) Transaktiokustannukset eivät saa nousta liian korkeaksi 4) Kuinka usein valitun järjestelmän puitteissa löytyy kaupankäynti mahdollisuuksia. 5) Malli toimii position koon suhteen eli yksi vai 1000 osaketta. Ei ihan auennut määrän merkitys. 6) Sijoitussalkun koko eli kaikkia treidausstrategioita ei voida toteuttaa pienellä sijoituspääomalla.

Kirjan oppien soveltaminen omassa sijoitus-toiminnassa

En ole ajatellut aloittaa päiväkaupankäynti vaan sijoitustoiminnan aikahorisontti on pikemmin kuukausi tai kvartaali. Kirjan oppeja on kuitenkin hyvä benchmarkata omaan tekemiseen, vaikka kirjan näkökulma (treidausjärjestelmän rakentaminen) ei täysin vastaa omaa järjestelmääni.

Psykologia on varmasti tärkeää erityisesti päiväkaupassa. Tässä olen pyrkinyt kehittymään. Laadin esimerkiksi behavioral finance termistöä. Kirjoittamalla aiheesta oppii itse parhaiten.  Toinen rationaalista sijoittamista kehittyvä toiminta on tämä blogi, kun pyrin kirjallisesti perustelemaan itselleni sijoitusvalintoja. Ehkä tässäkin harjoitus tekee mestarin ja sijoittamista oppii vain sijoittamalla.

Markkinan valinta. Itse keskityn sijoittamaan globaalisti osakemarkkinoihin.

Ostohetken valinta.  Tämä osion kirjasta soveltaminen istuu parhaiten omaan ajatteluuni. Markkinakatsauksen laatiminen osa prosessia, jossa pyrin muodostamaan kokonaiskuvan markkinoiden tulevasta kehityksestä. Tharpin kuvaamaa asetelma vastaa omassa ajattelussani VIX-strategiaani, jossa pyrin ostamaan osakkeita ainoastaan VIXin ollessa korkealla tasolla. Tämä täyttää asetelman voimassa olon kriteerin. Lisäksi asetelmaan liittyy, että osake täyttää checklistini vaatimat ominaisuudet.  Lopullinen ostohetki määräytyy teknisen analyysin perusteella.        

Myyntihetken valinta. Tämä on ehkä opettavaisin osio kirjassa. Tharpin R-konsepti kuulostaa hyvin järkevältä. Aikaisemmin vastustelin stop-lossin asettamista mutta ehkä se on viisasta. Pitäisi pystyä myymään, jos osakkeen arvo laskee 20 %. Tämä erityisesti silloin, kun yrityksen fundamenteissa tapahtuu muutos. Oma kokemus on osoittanut, että osakekurssi jatkaa todennäköisesti laskevalla trendillä. Omassa salkussani tulee mieleen, että olisi pitänyt myydä ERM Power, kun yhtiö ilmoitti heikentyneistä markkinanäkymistä.  Jos vähimmäismyyntitason tietää jo etukäteen pahimmat laskut todennäköisesti välttää. Se menetelmä kuulosti myös järkevältä, missä vähimmäismyyntitaso nousee aina osakekurssin uuden maksimiarvon myötä.  Voittojen maksimoinnissa liukuvan keskiarvon käyttö kuulosti jotenkin järkevältä.

Position valinta.  Equal value unit soveltuu kirjan menetelmistä ehkä parhaiten omaan ajatteluuni. Yhden position koon on oltava riittävän iso, jotta kaupankäyntikulut eivät nouse kovin isoiksi. Itse ajattelin, että positio on noin 1000 – 1500 euroa. Näin haarukoituna tulevassa salkussani olisi noin 30 osaketta, mikä viittaisi noin 30 000 – 45 000 euron salkkukokoon tulevaisuudessa. Tähän on vielä matkaa kuljettavana ja säästää pitää…

VASTAA