National Grid – turvallinen perusinfra

26/07/2017

21.07.2017 ostin 100 kappaletta hintaan 9,539 puntaa. Kokonaiskustannus oli noin 1075 euroa. Olen salkkua hajauttaakseni etsinyt ”turvallista” ja kohtuulista osinkotuottoa tarjoavaa perusinfrasijoitusta. National Grid tuntui mielekkäimmältä vaihtoehdolta pienen kurssilaskun ja punnan heikentymisen jälkeen. National Grid on maailman suurin listattu yleishyödyllinen yhtiö (utility company), joka on keskittynyt sähkön ja kaasun siirtoon UKssa ja USAssa, jossa myös jakelutoimintaa. Yhtiö on pitkälti monopoliasemassa, minkä vuoksi sen toiminta on säänneltyä (vrt. Suomessa Fingrid). Toiminta ei siten ole niin riippuvaista sähkön tai kaasun hintatasosta. Pidin myös siitä, että yhtiö on siirtänyt toimintansa painopistettä enemmän sähköön, jossa lienee tulevaisuus sähköautojen yleistymisen myötä.    

Investment thesis

 • Hyvä osinkotuotto. Osinkotuotto 0,44 puntaa per osakkeelta vastaa noin 4,6 % dividend yieldiä. FT:n konsensusestimaatilla dividend yield olisi noin 5% luokkaa.
 • Turvallinen osinkosijoitus. Siirtoverkoissa National Grid on monopoliasema ja korkeiden investointivaateiden vuoksi vaihtoehtoista verkkoa ei tule. Sen liiketoiminta perustuu säädäntöön, jota ollaan UKssa seuraavan kerran muuttamassa 2021. USAssa yhtiö olettaa noin 7 % orgaanista kasvua, minne yhtiön investoinnit ovat kohdistuneetkin.    

Osinkoaan National Grid on pystynyt nostamaan viimeiset 25 vuotta, minkä vuoksi yhtiö on päässyt UK Dividend Champions -listalle. Osingonjakosuhde (pro forma jatkuvat toiminnot) on noin 75 % tasolla, mikä tukee osingon maltillista 2 %:n vuotuista kasvua. Yleishyödylliseksi yhtiöksi velkataso on mielestäni maltillinen.

 • Kohtuullinen valuaatio. Laskin, että valuaatio turvallisesta osinkosijoituksesta on vähintään kohtuullinen. P/E oli noin 15x ja EV / EBITDA 10x.
 • Catalyst. Yhtiön arvo nousee tasaisesti sitä mukaan kuin RAV kasvaa. USAn sekä osakkuusyhtiöihin tehdyt  panostukset näkyvät kasvuna tulevaisuudessa.

Keskeiset riskitekijät

Liiketoiminta

 • Brexit – hyydyttää Ison-Britannian taloutta, mikä vähentää sähkön ja kaasun kysyntää. Sähkön siirtoverkkoon tällä ei pitäisi olla ihan niin suurta vaikutusta. Vaikuttanee enemmän kaasun tuotantoon sekä tuontiin. Yhtiö divestoi 2017 kaasun jakeluverkon UK:ssa, mikä edelleen pienentää brexitin merkitystä.      
 • Punnan devalvaatio brexitin myötä – nostaa maan inflaatiota ja korkotasoa. Yhtiöllä on paljon velkaa, mikä nostaa korkokuluja. Inflaatiolla on myös ilmeisesti joku merkitys regulaatiomallissa.  Punnan halpuuden voi nähdä myös positiivisesti, sillä euroissa yhtiön hinta oli halpa. Lisäksi USAn toiminnoilla on positiivinen valuuttavaikutus.
 • Poliittinen riski – osakekurssin laskua on osin selitetty poliittisella riskillä, kun yhtiön voitot nähdään liian suureksi UKssa. Toisaalta regulaatiomalli voimassa 2021 saakka. Tuntuu aika isolta päätökseltä muuttaa jo sovittua tai pilkkoa yhtiö.   

Rahoitus

 • Ottaen huomioon yhtiön toiminnan luonteen yhtiön velkaisuus on maltillinen. Moody’silla on hyvä Baa1 rating.

Checklist

Kvalitatiiviset tekijät

Liiketoiminnan ymmärrettävyys: Yhtiö toimii UK:ssa ja USA:ssa sähkön ja kaasun arvoketjussa hieman eri painotuksilla. Kannattavuus jakautuu melko tasaisesti näiden kahden maan välillä erityisesti kaasun jakeluverkon myynnin jälkeen. Regulaatiomallia en lähtenyt opettelemaan, vaikka asia olisi ollut tärkeä liikevaihdon muodostumisen kannalta.

 • UK – yhtiö on pääasiassa keskittynyt säänneltyyn sähkön- ja kaasunsiirtoon, kun se myi kaasun jakeluliiketoiminnan maaliskuussa 2017. Sähkönsiirto tuo kannattavuudesta noin kolme kertaa enemmän kuin kaasu.
 • USA (koilliset osavaltiot) – yhtiön painotus on enemmän jakelussa, jossa asiakassuhteella on isompi merkitys.  Yhtiö palvelee 3,4 miljoonaa sähköasiakasta ja 3,6 miljoonaa kaasu.   
 • Konsernin kuuluu lisäksi joitain yhteisyrityksiä mutta kokonaisuuden kannalta niillä ei ole suurta merkitystä.

Markkinoiden ennustettu kehitys: Yhtiön julkaisemassa skenaarioanalyysissä kaasun kysynnän odotetaan laskevan seuraavan 30 vuoden aikana. Toisaalta sähkön kysyntä kasvaa entisestään. Ainakin ensi vuodelle konsensus olettaa liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua.

Markkina-asema ja kilpailutilanne: Yhtiöllä on monopoliasema, joten kilpailu ei ole relevantti uhka.

Johdon toiminta: Tähän on vaikea sanoa mitään.

Kvantitatiiviset tekijät

Liikevaihdon kasvu ja stabiliteetti: Liikevaihto näytti olevan tasaista ja hienoisessa kasvussa, joka viime tilikaudella syntyi yhtiön USAn toiminnoista. Yhtiö on hyötynyt brexitin aiheuttamasta punnan heikkoudesta. Suurin osa liikevaihdosta perustuu regulaatiomalliin, joten suurta muutosta liikevaihdossa ei pitäisi tapahtua suuntaa tai toiseen.  Analyytikoiden konsensus ennustaa hienoisen kasvun jatkumisen myös kuluvana vuonna.

Yhtiön kannattavuus:  Yhtiön jatkuvien toimintojen kannattavuus on kasvanut viime vuonna. Vanhan kokonaisuuden  EPS on kasvanut ainakin viimeiset viisi vuotta.

Yhtiön velkaisuus ja sen kehitys:  Yhtiön nettovelat per jatkuvien toimintojen oikaistu käyttökate oli 3,7x, mikä mielestäni ihan kohtuullinen taso. Yhtiö ottaa tosin lisää velkaa jatkuvasti, sillä se investoi jatkuvasti uusiin toimintoihin. Halutessaan yhtiö voisi painaa velkaa alas.

Kassavirran generointikyky: Yhtiön laajennusinvestoinnit ovat olleet viime vuosina huomattavat. Yhtiön vapaa kassavirta korkojen jälkeen on erittäin heikkoa. Osingot on maksettu uutta velkaa nostamalla tai pikemmin laajentumista on osin rahoitettu uudella velalla. Toisaalta vapaa kassavirta (ml. korot) olisi riittänyt osinkoihin ja poistojen määrää vastaavaan investointitasoon.    

Osinkopolitiikka: Ostokurssilla osinkotuotto on noin 4,6% mutta yhtiö on nostanut tasaisesti osinkoaan. Konsensusestimaatilla osinkotuotto olisi nykykurssilla ensi vuonna 5% luokkaa. Osingonjakosuhde on ollut tyydyttävä noin 75% luokkaan. Yhtiö on nostanut tasaisesti osinkoaan usean vuoden ajan.

Yhtiön valuaatio: Vakaaksi osinkosijoitukseksi valuaatio oli ihan kohtuullinen jos ei halpa. 2017 PE-luku noin 15x ostokurssilla ja EV/EBITDA noin 10x.

Avainluvut

3 kommenttia “National Grid – turvallinen perusinfra

 1. Stoalainen sijoittaja 1

  Jostain syystä Britit haluaa ilmoittaa osakekurssit penceinä (1 punta = 100 pence). Itselle oli jotenkin helpompi hahmottaa hinta kokonaisina puntina. Ei siis mitään vikaa päässäsi 🙂

VASTAA