Osinkosalkun rakentaminen megatrendit huomioiden

12/11/2020

Olen jo tovin miettinyt salkun rakentamisessa globaaleja megatrendejä, joiden uskon jatkuvan pidempään ja tukevan yhtiön elinvoimasuutta pitkälle tulevaisuuteen. Tämä on tärkeää, sillä pyrin tekemään sijoituksen aina ”buy and hold forever” -tyyppisesti. Ajatus on aina, että sijoituksen pitäisi pystyä generoimaan osinkovirtaa hamaan loppuun saakka. Lisäksi näiden trendien pitäisi olla defensiivisiä tai niiden pitäisi olla voimassa riippumatta taloudellisesta suhdanteesta. Koronapandemia tuli vähän laatikon ulkopuolelta. Tärkeintä olisi nyt miettiä, mitkä ovat koronan lyhytaikaisia ja mitkä pitkäaikaisia vaikutuksia.

Olen tunnistanut kuusi keskeistä megatrendiä, joiden ympärillä haluan rakentaa salkkuni jatkossa. Nämä olen valinnut ilman mitään syvällisempää akateemista tarkastelua ”maalaisjärjellä”. Megatrendejä on varmasti muitakin. Esimerkiksi Nordnetissä näytti löytyvän useita aiheeseen keskittyneitä ETFiä. Jatkossa pyrin löytämään uusia laadukkaita osinko-osakkeita, joiden toimintaan megatrendi vaikuttaa oleellisesti. Tarkastelen myös salkun koostumusta uusin silmin.

 • Ihmisten perustarpeet pysyvät. Tarvitsemme ruokaa elääksemme ja haluamme huolehtia omasta hygieniastamme. Ihmiset asioivat jatkossakin ruokakaupoissa suhdanteesta riippumatta. Korona on opettanut ihmiset tilaamaan peruselintarvikkeet verkosta. Vahvan markkina-aseman omaavat ketjut menestyvät. Hyvät tuotteet menestyvät. Hyvyys on lopulta kuluttajan mielikuvissa, minkä vuoksi vahvalla brändillä on väliä.
 • Ihmiset haluavat hoitoa sairastuttuaan. Maapallon väestö jatkaa kasvamista ja ikääntymistä, mikä lisää terveyshuollon tarvetta tulevaisuudessa. Hoitoa ja lääkkeitä tarjoaville yhtiölle on luontaista kysynnän kasvua suhdanteista riippumatta. Ne yhtiöt menestyvät, joilla on vahvat tuotteet ja kyky kehittää hoito- ja lääkeratkaisuja.    
 • Infrastruktuurin pitää toimia (ainakin sähkön ja datan osalta). Vaikea kuvitella tulevaisuutta, missä sähköä ei tarvita enää ollenkaan. Sen siirto tuotantolaitoksesta käyttökohteeseen (kuten kotitalouteen, tehtaaseen tai sähköautoon) tulee jatkossakin vaatimaan infrastruktuuria. Vastaavasti datan määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Sen liikuttaminen, analysointi tai säilöntä vaatii tietoverkkoinfrastruktuuria (kuten valokuitua, datakeskuksia, telemastoja).    
 • Energiatuotanto siirtyy kohti uusiutuvia tapoja. Tuulivoiman sekä aurinkoenergian tuotantokustannukset ovat laskeneet viime vuosina selvästi ja tämä trendi todennäköisesti jatkuu. Tämä johtaa uusiutuvien energialähteiden tuotannon lisääntymiseen, sillä se on yksinkertaisesti kaupallisesti järkevämpää kuin perinteisten uusiutumattomien energialähteiden. Kasvua tukee lisäksi valtioiden yleinen poliittinen tahtotila hillitä ilmastonmuutosta.
 • Maailma digitalisoituu. Viihde ja kommunikaatio ovat siirtymässä kovaa vauhtia täysin digitaaliseen muotoon. Laskentatehon kehittyminen mahdollistaa jatkuvasti uusia tapoja automatisoida työtehtäviä. Ihmisten kulutuskäyttäytyminen siirtyy verkkoon. Yhteiskunnan digitalisoituminen kiihtyy entisestään.   
 • Rahoitusinfrastruktuurin pitää toimia. 2008 – 2009 finanssikriisi osoitti, miten vakavat häiriöt rahoitustoimialalla heijastuvat tuhoisalla tavalla reaalitalouteen. Jotta sama ei toistuisi, pankkien säätely on lisääntynyt parantaen niiden iskunkestävyyttä vaikeina aikoina. Koronakevät osoitti keskuspankkien halukkuuden tukea yhteiskunnan kannalta kriittisiä ja johtavia pankkeja.

Salkun parempi asemointi megatrendeihin

Koronarokotteen löytämisen innoittamana markkinat ovat rallatelleet vahvasti kohti uutta huippua. Lisää uutisia myös muista rokotteista lienee tulossa. Kun kaikki osakkeet tuntuvat taas nousevan, tarjoaa tilanne mahdollisuuden miettiä omaa salkun koostumusta tarkemmin. Toisin sanoen nyt on mahdollista myydä osakkeet, jotka eivät istu hyvin megatrendi ajatteluuni tai niiden kehitys ei ole vastannut omia odotuksia. Ajatus on jo ennalta miettiä, mitä nykyisen salkkuni osakkeita ostan lisää tai myynnin riippuen hinnasta. Toki pyrin aktiivisesti etsimään myös uusia sijoituksia, joiden toiminnan uskon liittyvän tunnistamiini megatrendeihin.  

Ihmisten perustarpeet pysyvät

 • Johtavat ruokakaupat: Salkussani on kaksi alueellista johtavaa ruokakauppaa Ahold ja ICA Gruppen, jotka ovat menestyneet korona-aikana hyvin. Lisää.     
 • Johtavat elintarvikebrändit: Unileverin ja Pepsin globaalit brändit ovat mielestäni vahvoja ja toiminta on ollut vakaata koronasta huolimatta. Lisää. Vastaavasti Danonen kehitys on ollut pettymys, kun odotin ostavani syvimmän koronakriisin keskellä vakaampaa toimijaa. Vesi-liiketoiminta on kärsinyt koronan takia. Pidän tai myyn jos hinta on oikea.  Lasken Amcorin tähän segmenttiin, sillä yhtiö toimittaa kriittisen pakkausmateriaalin peruselintarvikkeisiin. Yhtiön performanssi on vastannut hyvin odotuksia. Lisää.
 • Hygienia- ja kodinhoitotuotteet: Reckitt Benckiserin liiketoiminta on kehittynyt vahvasti 2020 aikana, kun korona on lisännyt kodinhoidon ja flunssalääkkeiden kysyntää. Case on vastannut hyvin odotuksia. Lisää. Essityn WC-paperit ovat käyneet hyvin kaupaksi mutta etätyön ja matkailun vähentyminen näkyvät Yritys-segmentissä. Lisää, vaikka yhtiön kannattavuuskehitys on ollut odotuksia ailahtelevampaa.

Ihmiset haluavat hoitoa sairastuttuaan

 • Lääkeyhtiöt: Salkussani on tällä hetkellä Johnson & Johnsonin sekä Merckin osakkeita, joiden kehitykseen olen ollut tyytyväinen. Tase on molemmilla vahva ja osinko kasvava. Lisää.
 • Vanhustenhoito: Ventasin ja Extendicaren liiketoiminta keskittyy vanhusten asumiseen, jolla ajattelin olevan enemmän tarvetta. Ventaksella piti olla turvallinen osinko mutta niin vai sekin leikkaantui. Korona on osunut tähän sektoriin pahoin mutta jo ennen koronaa vanhustenhoidosta ei tunnuta niin välitettävän tai ainakin liiketoiminta sen ympärillä on vaikeaa. Vähennä tai myy.
 • Muut: lääketukkuri Cardinal Health vaikutti sijoitushetkellä aliarvosteltu mutta yhtiö on pysynyt alelaarissa jo pidempään osasyynä erinäiset oikeustapaukset. Toiminta vaikuttaisi olevan vihdoin kääntymässä mutta yhtiö ei kasvavista osingoista huolimatta oikein enää tunnu hyvältä. Myy.

Tuotanto siirtyy kohti uusiutuvia energialähteitä

 • Uusituvan energian tuottajat: Salkussani on tällä hetkellä muutama uusiutuvan energian tuottaja Nextera, Innergex sekä Brookfield Renewable Partners, joiden etuoikeutettuja osakkeita olen ostanut. Niiden toiminta on kehittynyt odotetusti. Sijoituksille maksetaan mielestäni korkeaa tuottoa suhteessa riskiin. Lisää, vaikka erityisesti BEP jo nyt salkkuni yksi isoimmista sijoituksista.

Maailma digitalisoituu

 • Tässä sektorissa salkussani ei ole yhtään sijoitusta, mitä pidän suurena puutteena. Monissa laadukkaissa yhtiöissä osinkotuotto on hyvin matala tai sitä ei ole ollenkaan. Microsoft on tässä suosikkini kovasta hinnasta huolimatta.

Infrastruktuurin pitää toimia

 • Teleoperaattorit: Osinkosalkkuni kivijalan muodostavat johtavat teleoperaattorit AT&T, BCE ja Telia, jolla kullakin on vankka asema maansa tietoverkkopalveluiden tuottajana. Näillä kaikilla on Media-liiketoimintaa, joka on kärsinyt koronasta pitäen arvostuksen matalana. Operaattoritoiminta on mielestäni vastannut odotuksia ja osingot ovat juosseet kaikesta huolimatta. Pidä tai lisää. Ostin aikoina pientä australialaista virtuaalioperaattoria Amaysimia, jonka toiminta on ollut suuri pettymys, kun kilpailukenttä muuttui dramaattisesti. Myy, vaikka yhtiön toiminta vaikuttaisi hieman kääntyneen.
 • Televerkon infrastruktuuri: Salkussani on Digital Realty, joka on keskittynyt data centereiden omistukseen. Toiminta on vastannut hyvin odotuksia. Yhtiön etuoikeutettu osake on yksi suurimmista sijoituksista. Lisää.
 • Sähkönsiirto: Sähkön siirto on säädeltyä, sillä verkon omistajalla on tyypillisesti monopoliasema toiminta-alueensa siirtoverkossa. Tämä takaa vakaan kassavirran, kunhan regulaatiota ei muuteta. Salkussani on ainakin Fortis, Canadian Utilities sekä National Grid, joiden toiminnoista siirtoverkot muodostavat merkittävän osuuden.  Lisää.

Rahoitusinfrastruktuurin pitää toimia

 • Pankit: Salkussani on useita johtavassa asemassa olevia pankkeja, joiden etuoikeusosaketta olen ostanut (JP Morgan, Bank of America, Royal Bank of Canada ja Bank of Australia). Pankeilla on investointitason luottoluokitus, minkä vuoksi pidän tuottoa hyvänä suhteessa riskiin. Lisää. Haluan ottaa riskiä pankkisektorista etuoikeusosakkeella, minkä vuoksi Nordea ei enää sovi tähän ryhmään. Nordean kehitys on ollut ihan positiivista mutta osingon leikkaus harmittaa. Myy olettaen hyvä hinta.

Muu

 • Brookfield Property Partnersin osake ei oikein kuulu mihinkään ryhmään. Toimistot ja ostoskeskukset eivät ole oikein megatrendillä ratsastamista, olkoonkin että yhtiön omistamat kiinteistöt ovat ykkösluokkaa, Myy olettaen hyvä hinta.

VASTAA