Osinkotaulu – osinkosalkun kehitys ja hajautus

30/03/2019

Sijoitustavoitteenani on yksinkertaisesti saada kohtalaista osinkovirtaa kaikissa mahdollisissa markkinaolosuhteissa. Yksi keino tämän tavoitteen pääsemiseksi on hajauttaa salkkua globaalisti. Sen toteutumista olen pyrkinyt seuraamaan laatimalla osinkotaulun. Siitä selviää, miten hyvin portfolioni tuottaa osinkoa per kuukausi. Olen nyt myös pyrkinyt laajentamaan ymmärrystäni osinkovirran turvallisuudesta.

Päivitin osinkotaulua viimeksi joulukuussa 2017. Tällöin pro formattuna osinko oli noin 477 euroa vuodessa.  Ajallisen hajautuksen nimissä olen lisännyt tasaisesti salkkuuni uusia osingon maksajia sekä kasvattanut olemassa olevien sijoitusten kokoa. Nyt osinkovirta (lähdeverojen jälkeen) on noussut ensimmäistä kertaa yli tuhannen euron. Kehitys on ollut hidasta mutta suunta on ollut koko ajan ylöspäin. Vielä reilu vuosi sitten osinkosalkkuni oli varsin pieni (noin 11 osaketta) ja salkun kivijalka oli vasta rakenteilla. Nyt salkkuni on kasvanut 21 kassavirtaa tuottavaan sijoitukseen, minkä vuoksi hajautustakin voi alkaa jo tarkastella.     

Osinkovirran hajautus

  • Valuutoittain tarkasteltuna salkun kassavirta muodostuu pääasiassa USD, CAD ja SEK. USD:n  osuuden suurta osuutta olen pitänyt hyväksyttävänä siitä syystä, että Yhdysvalloista tuntuu löytyvän eniten järkevää sijoitettavaa. Vastaavasti euron alhaista osuutta olen pitänyt hyväksyttävänä, koska se on oma palkkavaluuttani. Tulevaisuudessa valuuttahajautusta olisi syytä tehostaa.
  • Osinkovirran toimialahajautus on hyvällä tasolle. Rahoituspalveluiden suurta osuutta pidän hyväksyttävänä, sillä olen viime aikoina ostanut ko. toimialan etuoikeutettuja osakkeita, joiden riski osinkovirran menetyksen suhteen on selvästi alhaisempi kuin normaalin osingon. Tulevaisuudessa pyrin säilyttämään nykyisen hajautuksen.

Osingon tuleva kehitys

  • Olin laskevinani, että salkun keskimääräinen osinkotuotto – % lähdeveron jälkeen olisi noin 4,8% (osakkeiden nykyhinnoin). Tämä on mielestäni varsin korkea taso, jos sen suhteuttaa mihin tahansa yleisindeksiin. Merkittävin osuus sijoituksistani tuottaa 5-6%, mikä selittyy osin etuoikeusosakkeilla. Niillä saa kivasti nostettua osinkosalkun tuottoa. Tavoitteenani ei kuitenkaan ole tehdä mitään high yield -osinkosalkkua, vaan jatkossa pyrin pikemmin laskemaan salkkuni keskimääräistä osinkotuottoa.
  • Vaikka salkkuni osinkotuotto on varsin korkea, osinkokasvattavien osuus on noin 64%. Tämä on osin harhaan johtavaa, sillä osalla kasvuyhtiöillä (kuten Nordea) osinkokasvu ei todennäköisesti ole pysyvää. Todellinen lukema on paljon alhaisempi. Tavoitteenani on lisätä suuremman turvamarginaalin osinkokasvattajia mutta toisaalta lisätä kiinteää osinkomaksavien yhtiöiden osuutta.

Kasvu = osinko kasvanut, Vakaa = osinko pysynyt samalla tasolla, Kiinteä = etuoikeusosakkeen osinko, Muuttava = rahamarkkina ETF:n korko

Osinkotaulu

Laskenta on toteutettu sillä oletuksella, että nykyinen salkkuni olisi ollut hankittuna 1.1. käännettynä 27.3. valuuttakurssein.

VASTAA