Royal Bank of Canada etuoikeusosake – yksi turvallisimmista pankeista

23/02/2019

13.2.2019 ostin 70 kappaletta Royal Bank Of Canadan etuoikeutetun osakkeen W-sarjaa hintaan 24,19 CAD. Kokonaiskustannus oli noin 1693,3 CAD (1128 euroa 1,5 kurssilla). Ostin yhtiötä pitkään salkkuun. W-sarjan call date oli jo vuonna 2014, joten pankki voi lunastaa osakkeen takaisin. W-sarjan kvartaaliosinko on kiinteä 0,30625 CAD per osake, joten tiedossa on noin 21,4 CAD osinkoa neljä kertaa vuodessa.

Warren Buffettin inspiroimana olen lähtenyt kasvattamaan rahoitussektorin painoa salkussani.  Pankkien kovemman regulaation takia mikään ei viittaa siihen, että seuraava taantuma aiheuttaisi samanlaisen pankkien välisen paniikin kuin vuonna 2008. Lisäksi pankkien taseet ovat paljon vahvemmassa kunnossa kuin ennen viime finanssikriisiä. Vaikka en romahdusskenaarion uskokaan, haluan pitää pankkisijoitusteni riskit rajattuina. Ensinnäkin pyrin ostamaan erittäin vahvoja pankkeja, (kuten Royal Bank of Canada), joilla on vähintään IG-tason luottoluokitus. Toiseksi sijoitan etuoikeusosakkeisiin (mielellään kiinteää korkoa maksamiin), jolloin pääoman menetyksen todennäköisyys on hyvin rajallinen.

Royal Bank of Canada on markkina-arvolla mitattuna Kanadan suurin pankki.  Etuoikeusosakkeen näkökulmasta RBC:n vahvuuksia ovat hajautunut liiketoimintamalli, koon mahdollistamat mittakaavaedut (digitalisaation kehityskustannukset voidaan jakaa isommalle asiakasjoukolle sekä tase mahdollistaa isojen asiakkaiden palvelemisen jne), tunnettu ja vahva franchise erityisesti Kanadassa sekä vahva rooli riskienhallinnalla. Lisäksi RBC on luottoluokaltaan maailman parhaiten reitattujen pankkien joukossa. Osingonmaksun pitäisi olla siten melko varmaa. Päädyin valitsemaan W-sarjan etuoikeusosakkeen, koska osinko siinä on kiinteä (näkemykseni mukaan korko-odotukset ovat nyt huipussaan ja koroilla on enemmän painetta alaspäin). 0,306 CAD kvartaaliosinkoa etuoikeusosakkeesta on saanut vuodesta 2006 lähtien. Edes finanssikriisi ei estänyt osingonmaksua. Yhteenvetona RBC:n etuoikeusosake tarjoaa mielestäni riskiin nähden erinomaista tuottoa.

Investment Thesis

Kiinteä osinko: W-sarjan etuoikeutetulle osakkeelle maksetaan kiinteää 1,22 CAD osinkoa vuodessa, mikä tarkoittaa noin 5,06 % osinkotuottoprosenttia.

RBC’s ratings reflect its profile as a strong and diversified universal bank with sustainable leading market shares across many retail products and services in its home market. The stable earnings from RBC’s domestic Personal and Commercial franchise are a key credit strength. RBC has had very low earnings volatility, supported by the stabilizing effect of the recurring profitability of RBC’s solid domestic retail banking franchise.  Moody’s

Turvallinen osinkosijoitus: (1) RBC:llä on vahva asema kotimarkkinassaan Kanadassa. Siellä vähittäispankki- sekä yrityspankkiliiketoiminnan pitäisi generoida melko vakaa tulosta, joka syntyy useasta lähteestä; (2) pankin riskiasema on vahva, sillä lainasalkku on melko hyvin hajaantunut asuntoluottojen muodostaessa suurimman osan ja odotettujen luottotappioiden osuus on pysynyt hyvin matalana.  Vakavaraisuuta kuvaavat tunnusluvut ovat pysyneet pitkään hyvällä tasolla (CET1 yli 11%). S&P:n ja Moody’sin ovat luokitelleet RBC:n isoista pankeista kärkipäähän; (3) etuoikeusosakkeen osuus taseesta ei ole merkittävä, joten payout ratio on pysytellyt alle 3%:ssa. W-sarjan osakkeelle on maksettu osinkoa vuodesta 2006 saakka (myös finanssikriisin aikana). Miksei myös jatkossa?        

Pääoma turvattu: etuoikeutetun osakkeen pääoman pitäisi olla turvassa. Toisaalta sillä ei ole myöskään juuri arvon nousupotentiaalia. RBC:llä on oikeus nyt lunastaa W-sarjan osakkeensa milloin tahansa 25 CAD hintaan. Tämä kuitenkin ylittää noin 3,3 %:lla etuoikeusosakkeen markkinahinnan. Royal Bank Of Canadan etuoikeusosake on saanut investointitason luottoluokituksen, minkä perusteella maksukyvyttömyyden riski pitäisi olla pieni. Etuoikeusosakkeen beta oli 0,08 (Marketwatch).

Portfolionäkökulma

Hajautuksen kannalta yhtiö sopii korkeintaan kohtuullisesti salkkuuni.  Olen viime aikoina kasvattanut salkussani pankkiosakkeiden painoa ja tämä on jatkumoa sille. Kanadalaisten osakkeiden paino alkaa olla salkussani merkittävä.  Toisaalta salkun riskiprofiilin pitäisi parantua etuoikeusosakkeiden osuuden noustessa.    

Keskeiset riskitekijät

Moody’s considers that weakening credit conditions in Canada — including an increase in private-sector debt to GDP to 185.0% as of the end of 2016, up from 179.3% for 2015 — present increasing risk to Canadian banks’ asset quality and profitability. This increase has been led by household debt, which is now at a record high of 167.3% of disposable income (as at Q4 2016) and accompanying house price appreciation. – Moody’s

Kanadassa kotitalouksien velkaantuminen on kasvussa ja kiinteistöjen hinnat korkealla. Moody’s laski kanadalaisten pankkien ratingia heikentyneen luototusnäkymien takia. Ilmeisesti myös Kanadassa kämppien hinnat ovat karanneet käsistä ja kotitaloudet ovat velkaantuneet voimakkaasti. Riskiä mielestäni pienentää se, että RBC:n asuntolainasalkun LTV-tasot ovat suhteellisen matalat ja keskimääräinen lyhennysohjelma noin 18 vuotta. Kanadassa on ilmeisesti yleistä ottaa vakuutus asuntolainaan, jolloin asunnon oston yhteydessä käsirahaa saa laskettua.

Riippuvuus pääomamarkkinatoiminnasta sekä varainhoidosta lisääntyy. RBC on hakenut viime vuosina kasvua pääomamarkkinoilta sekä varainhoidosta, jotka yhdessä muodostivat jo 40 % tuloksesta 2018. Investointipankkitoiminta on huomattavasti ailahtelevampaa kuin RBC:n perinteinen liikepankkitoiminta Kanadassa.        

Kvalitatiivinen analyysi

Liiketoiminnan ymmärrettävyys: Royal Bank of Canadan liiketoiminta muodostuu pääosin Kanadan vähittäis- sekä yrityspankkitoiminnosta, varainhoidosta sekä Yhdysvaltojen investointipankkitoiminnoista

  • 48 % tuloksesta: Personal & Commercial Bankingin Kanadan vähittäispankkitoiminnot muodostavat 72% ja yrityspankkitoiminta 22 %.
  • 18 % tuloksesta: Wealth Management varainhoitoliiketoiminta, jossa yhtiö selkeä markkinajohtaja Kanadassa.
  • 22 % tuloksesta: Capital Markets on investointipankkitoiminta, josta USA muodostaa 51 %, Kanada 27 % ja muut loput.
  • 12% tuloksesta:  Insurance (vakuusliiketoiminnot) sekä Investor & Treasury kassan ja likviditeetin hallintaa yrityksille

Niin kuin nykyään kaikkien isojen pankkien kalvoissa pankkitoiminnan digitalisaatio otetaan tosissaan, sille sen uskotaan parantavan asiakastyytyväisyyttä ja tehostavan toimintaa.

Markkina-asema ja kilpailutilanne:

  • Royal Bank of Canadanalla on vahva markkina-asema Kanadassa useassa keskeisessä pankkitoiminnossa. Vahva asema perustuu tunnettuun franchiseen (luottamusta on rakennettu pitkään). Tämän pitäisi luoda suojaa kilpailulta. Lisäksi pankkitoiminnassa suuruudesta saa joitain mittakaavaetuja esimerkiksi digitalisaatiossa.

Johdon toiminta: Tästä ei ole erityisiä huomioita.

Kvantitatiivinen analyysi

Liiketoiminta

Kannattavuuskehitys: Pankin kannattavuus on ollut ainakin vuodesta 2012 selkeällä kasvu-uralla. Viime vuosina voimakkain kasvu on syntynyt varainhoidosta sekä investointipankkitoiminnasta, jota osittain selittää RBC:n tekemät yrityskaupat Yhdysvalloista. Tämä toiminta on enemmän riippuvaista taloudellisista sykleistä. Kanadan vähittäis- ja yrityspankki – liiketoiminnoissa kasvu on ollut maltillisempaa mutta toisaalta sen ei pitäisi olla niin suhdanneherkkää.

Osingon turvallisuus: Etuoikeutetut osakkeet muodostavat taseesta vain noin 0,5 %. Omassa kalkyylissäni etuoikeusosakkeen payout ratio olisi ollut noin 2-3 % luokkaa viime vuosina eli puskuria osingonmaksulle on runsaasti.     

Tase

Taseen saatavat: yhtiön lainakanta vaikuttaa terveeltä. Vaikka lainakanta on kasvanut viime vuonna voimakkaasti, on RBC pystynyt pitämään ongelmasaamisten määrän matalana. Suhteutettuna lainakantaan ongelmasaamisten osuus on erittäin alhainen. Q1/2019 ilmeisesti PGE aiheutti ison yksittäisen alaskirjauksen, minkä seurauksena luottotappiovaraus per luottokanta suhdeluku hieman heikkeni.

Pääomarakenne: CET1 on ollut noin 11 % ja Tier 1 capital ratio noin 12,3 – 12,7 % 2017-LTM19 aikana.  Mielestäni nämä luvut ovat ihan riittävän vahvalla tasolla. Lisäksi asiakkaiden talletukset muodostavat merkittävän osan (yli 60%) varainhankinnasta, joten RBC ei ole niin riippuvainen pääomamarkkinoilta saatavasta rahoituksesta.

Avainluvut

VASTAA