Servizi Italia

20/07/2015


STI_aloitusOstin 300 kappaletta hintaan 4,53 €. Kokonaiskustannus oli noin 1 360 €.

Servizi Italia on sairaalavaatteiden sekä liinojen pesuun ja sairaalavälineiden sterilointiin erikoistunut yhtiö. Sen toiminta on keskittynyt pääasiassa Italiaan mutta viime vuosina yhtiö on laajentunut voimakkaasti Brasiliaan, joka muodosti noin 10% koko konsernin liikevaihdosta vuonna 2014.

Lisätietoja: http://www.si-servizitalia.com/en-us/home.aspx

Investment thesis

 • Vahva markkinajohtaja ”tylsällä” toimialalla mutta liikevaihto on ollut kasvu-uralla vuodesta 2009 osittain johtuen yritysjärjestelyistä. Todennäköisesti orgaaninen kasvu on vaatimatonta mutta stabiilia. Sairaalapaitojen peseminen ja leikkausvälineiden sterilointi ei pitäisi kovin paljon vaihdella suhdanteista riippumatta. Lisäksi yhtiöllä on pitkäaikaisia sopimuksia
 • Yhtiöllä on vahva kassavirta ilman laajennusinvestointeja. Oma arvioni operatiivisesta vapaasta kassavirrasta (investoinnit käsittävät ainoastaan ylläpidon lähinnä uusia paitoja ja liinavaatteita) olisi noin 20 M€ 2014, kun yhtiön markkina-arvo 129 M€. Hyvä osingonmaksukyky.
 • Erittäin halpa (EV / LTM15 EBITDA 2,8x ja PE 9,6).
 • Catalyst: Laajentumisessa onnistuminen (Brasilia, Turkki tai Intia) sekä cross-sellingistä kasvua. Q1/2015 Brasilia kasvoi 14 %:lla ja vastasi 10% koko konsernin liikevaihdosta. Toiminnan tehostamisesta on todennäköisesti vielä parannusvaraa näkyen parempana marginaalina. Osakkeen hinta on laskenut (kreikkakriisin tai vaisun Q1:n takia ehkä?) noin 20 %:lla 5,51 €:sta 4,50 €:oon. Kurssi palautuu vielä lähtötasolle.

Keskeiset riskitekijät

Liiketoiminta

 • Italian julkisen talouden nopea heikkeneminen esimerkiksi Kreikan velkakriisin vuoksi, minkä vuoksi terveydenhuollosta joudutaan leikkaamaan rajusti pienentäen pesutoiminnan tarvetta. Muutenkin Italia vähän maana arveluttaa ja liiketoimintaympäristö on itselle täysin tuntematon.
 • Laajentumisessa Turkkiin ja Brasiliaan epäonnistutaan.

Rahoitus

 • Maltillinen, sillä Net debt / LTM15 EBITDA alle 1,0x. Lisäksi nettovelka on lasku-uralla.

Checklist

Kvalitatiiviset tekijät

 • Liiketoiminnan ymmärrettävyys: Pitäisi olla yksinkertaista (sairaalavaatteiden peseminen sekä välineiden sterilisointi). Kilpailukyky syntyy pitkillä asiakassuhteilla sekä prosessin tehokkaalla hallinnalla.
 • Markkinoiden ennustettu kehitys: Sairaalapaitojen pesumarkkina tuskin kasvaa voimakkaasti. Kasvun pitäisi tulla ulkomailta ja muista tuotteista.
 • Markkina-asema ja kilpailutilanne: Italiassa markkinajohtaja ja kilpailijat pääasiassa pieniä paikallisia toimijoita, joten vahva asema pitäisi olla puolustettavissa. Yhtiöllä on kykyä tarvittaessa napsia pieniä kilpailijoita ja laajentaa tuoteportfoliota.
 • Ennuste yhtiön toiminnan kehittymisestä: Yhtiö laajentunut maantieteellisestä sekä uusiin tuotteisiin, mikä tukee liikevaihdon kasvua olettamaa. Yhtiön strategiassa mainitaan myös yritysostojen jatkuminen, mikä tukee kasvutarinaa.
 • Johdon toiminta: Tätä on vaikea arvioida. Johto on ainakin ollut pitkään yhtiössä. He ovat onnistuneet kasvattamaan liikevaihtoa 2009 lähtien.

Kvantitatiiviset tekijät

 • Liikevaihdon kasvu ja stabiliteetti: Liikevaihto kasvanut joka vuosi 2009 lähtien osittain johtuen yritysjärjestelyistä. Toimialan luonteen vuoksi ei pitäisi olla niin altis suhdanteille. Lisäksi pitkät sopimukset kaupunkien kanssa vähentävät riskiä. Q1/2015 kuitenkin kasvu oli vaisua.
 • Yhtiön kannattavuus: EBITDA-% keskimäärin noin 28% ja se pysynyt melko stabiilina.
 • Yhtiön velkaisuus ja sen kehitys: Velkakertoimet erittäin maltillisia net debt / EBITDA alle 1,0x. Yhtiön nettovelka oli pitkään kasvu-uralla johtuen uuden kapasiteetin sekä yritysostojen vuoksi. 2014 kuitenkin velka kääntyi laskuun.

STI_CF

 • Kassavirran generointikyky: Vuonna 2014 yhtiön operatiivinen kassavirta erittäin vahvaa. Toisaalta kassakonversio noin 20% omalla laskutavallani on heikko. Yhtiö ilmeisesti aktivoi kaikki uudet liinat ja patjat (yhteensä noin 30 M€ 2014 aikana), mikä heikentää vapaata kassavirtaa huomattavasti. Vaikea arvioida kuinka paljon tämä on kasvuhakuista versus kuluneiden liinojen korvaamista. (Yllä olevassa kuvassa sininen viiva kuvastaa ”operatiivista” vapaata kassavirtaa ja punainen viiva sisältää yritysjärjestelyt sekä tehtaiden laajennukset).
 • Osinkopolitiikka: Yhtiöllä on ollut vahva osingonmaksukyky. Osinko on ollut kasvu-uralla nyt pari vuotta ja sitä on varaa kasvattaa vahvan kassavirran ansiosta. Yhtiö on viime aikoina ostanut myös omia osakkeitaan.
 • Valuaatio: Mielestäni halpa kaikilla mittareilla (EV / LTM15 EBITDA 2,8x ja PE 9,6) suhteessa tämän hetken markkinatilanteeseen. Toisaalta valuaatiokertoimet jostain syystä laskeneet pidemmän aikaa.

Backup

Servizi Italia Key Financials

VASTAA