Sijoittaminen etuoikeutettuihin osakkeisiin

06/11/2018

Etuoikeutettu osake tuntui itselle aluksi vähän eksoottiselta. Warren Buffett on tehnyt pari sijoitusta näihin, mikä sai minut alun perin kiinnostumaan aiheesta. Kun kirjoittaa googleen ”etuoikeutettu osake” saattaa joutua nopeasti vähän väärille jäljille. Itsellä ei ainakaan ole mielessä sijoittaminen Korkeatuottoinen.fi kautta (linkki ei enää toimi) Lainosto Oy:hyn etuoikeutettuihin osakkeisiin. Muodollisesti nämäkin ovat etuoikeutettuja osakkeita.

Etuoikeutettua osaketta voidaan pitää välirahoitusinstrumenttina yrityslainan sekä tavallisen osakkeen välissä. Etuoikeusosakkeelle maksetaan tyypillisesti kiinteää (tai vaihtuva korkoista) osinkoa kuten tavalliselle yritysluotolle. Tämä erona normaalin osakkeen osinkoon, jonka suuruus saattaa vaihdella huomattavasti vuosien välillä. Tämä kiinteä osinko on maksettava ennen yleistä osinkoa, kuten etuoikeus osoittaa. Koska etuoikeutetulla osakkeella ei ole upsidea osingon noususta, sen pääoman arvon muutos on hyvin maltillista. Etuoikeusosakkeen arvo riippuu enemmän korkojen kehityksestä ja yhtiön luottokelpoisuudesta kuten tavallisella luotolla. Mielestäni tässä markkinatilanteessa juuri turvatumpi pääoman säilyminen tekee etuoikeutetuista osakkeista houkuttelevan sijoituskohteen.  

Etuoikeutetun osakkeen haltijoilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa. Konkurssitilanteessa etuoikeutetun osakkeen haltijat saavat pesän varoja ennen osakkeen omistajia mutta yrityslainan jälkeen. Tavallisella luotolla on päättymispäivä, kun taas etuoikeutetut osakkeet ovat tyypillisesti (kuten tavalliset osakkeet) päättymättömiä tehden niistä riskisempiä.

Suomessa etuoikeutetut osakkeet ovat tyypillisesti hybridilainoja, joita yleensä lasketaan liikkeelle, kun yhtiölle menee vähän huonosti. Taustalla on usein se, että omistaja ei halua annilla dilutoida omistusta ja seniorrahoittajat eivät halua myöntää uutta luottoa. Oma ajatus ei ole kuitenkaan sijoittaa mihinkään epämääräiseen turnaround-tilanteeseen. Kiinnostuin etuoikeutetuista osakkeista, siksi että saisin salkkuni riskitasoa madallettua ja samalla parannettua osinkovirtaa. Riskiä pyrin minimoimaan siten, että sijoitan ainoastaan investointitason luottoluokan omaaviin yhtiöihin. En halua tässä markkinatilanteessa ottaa riskiä osakkeen hintakehityksestä mutta haluan kuitenkin päästä eteenpäin osinkokertymässä. Lisäksi korkojen nousu Yhdysvalloissa on laskenut etuoikeutettujen osakkeiden hintaa, mikä tekee niistä juuri nyt kiinnostavan sijoitusinsturmentin.

Institutionaaliset sijoittajat saavat ilmeisesti jotain veroetuja näistä, mikä ei ole mahdollista piensijoittajalle. Tämän vuoksi etuoikeutettuja osakkeita ei ole juuri rummutettu suurelle yleisölle. Ainakin IB:n kautta näitä pystyi ostamaan samaan tapaan kuin normaaleja osakkeita. Yksityissijoittajan on vaikea hankkia pörssistä yrityslainoja. Etuoikeutetut osakkeet ovatkin hyvä lisä salkkuun, jos haluaa hajauttaa omaa salkkuaan lainatyyppisiin sijoituksiin.

Tässä vaiheessa tuntuu, että tekisin nyt alkuun 1-3 sijoitusta etuoikeutettuihin osakkeisiin. Opiskelen ja kerään kokemuksia niiden käyttäytymisestä. Jos kokemukset ovat hyviä, kasvatan niiden osuutta salkussani.

Etuoikeutettujen osakkeiden ehdot

Yhtiö pystyvät rakentamaan etuoikeutetun osakkeen ehtomaailman mieleisekseen (raamien puitteissa), minkä vuoksi sopimusdokumentaatioon on syytä vähän tutusta ennen sijoituspäätöstä. Esimerkiksi suuret yhdysvaltalaiset pankit ovat laskeneet liikkeelle useita etuoikeutettuja osakkeita hieman eri ehdoin, minkä vuoksi valinnan runsaus vähän yllätti. Alla olen yrittänyt koota vähän muistilistaa keskeisistä seikoista virheiden minimoimiseksi

 • Voiko etuoikeutetun osakkeen vaihtaa osakkeeksi (convertible)? Ainakin WB:n Bank of American sijoituksessa tällainen ominaisuus löytyy. Itse en tällaisesta ominaisuudesta halua maksaa, kun sen arvon määrittäminen vaatii korkeampaa finanssimatematiikkaa.
 • Kertyykö osinko myöhemmin maksettavaksi, jos yhtiö missaa osingon maksun (cumulative or non-cumulative)? Tässäkin mielestäni on syytä huomioida yhtiön maksukyky. Heikolta yhtiöltä tätä on syytä vaatia.
 • Millaista korkoa maksetaan (kiinteä vai vaihtuva korko)?  Itse haluan lukita osingon tietylle tasolle, minkä vuoksi tavoittelen kiinteä korkoista vaihtoehtoa. Ilmeisesti korkoriskiä saa pienennettyä valitsemalla vaihtuvakorkoisen vaihtoehdon.
 • Millä ehdoilla yhtiö voi lunastaa osakkeet takaisin (call date)? Useimmissa etuoikeutetuissa osakkeissa liikkeelle laskijalla on mahdollisuus lunastaa (mutta ei velvollisuutta) tietyllä hinnalla (call price) osake takaisin. Pyrin valitsemaan mahdollisimman tuoreen sarjan, jossa lunastuspäivä on mahdollisimman pitkällä.                          

Riskien ymmärtäminen

Etuoikeutettujen osakkeiden riskimaailma on ehkä lähempänä yrityslainaa kuin tavallista osaketta. Ainakin alla mainitut seikat pyrin ottamaan huomioon sijoituspäätöksessäni:

 • Pystyykö yhtiö maksamaan osingon (maksukykyriski)? Tavallisen osakkeen arvon määrityksessä voi joutua ottamaan enemmän kantaa tulevaisuuden kehityksestä. Menestyminen nostaa arvoa. Etuoikeutetun osakkeen omistaja saa saman tuoton, vaikka yhtiön kehittyisi yli odotusten. Tärkeämpää on analysoida kassavirtaa ja tasetta, jotta saadaan laskettua turvamarginaali etuoikeutetun osingon maksulla. Analyysi muistuttaa enemmän yrityslainan luottokelpoisuuden määrittämistä. Monella yhtiöllä on Moody’sin ja S&Peen rating, mistä voi melko suoraan päätellä osingonmaksukyvyn tason.

Moody’s ja S&P tuntuvat reittaavan etuoikeutetut osakkeet tyypillisesti pari pykälää yhtiön omaa luottoluokkaa heikommaksi. Tämä johtuu osin siitä, että konkurssitilanteessa etuoikeutettu osake on tavallista lainaa heikommassa asemassa.

 • Miten korot kehittyvät (korkoriski)? Sijoittaja joutuu ottamaan riskiä korkokehityksestä. Etuoikeutetun osakkeen arvo määräytyy käänteisesti korkokehityksen mukaan. Korkojen noustessa niiden arvo heikkenee ja laskiessa nousee. Etuoikeutetun osakkeen arvo määritetään diskonttaamalla osinkovirta nykyhetkeen ja tässä kaavassa korkotaso on nimittäjänä.    
 • Käydäänkö etuoikeutetulla osakkeella paljon kauppaa (likviditeettiriski)? Jos vaihto on alhaista, etuoikeutetun osakkeen myynti tai osto voi olla haasteellista asianmukaisella hinnalla.   
 • Voiko liikkeellelaskija lunastaa etuoikeusosakkeen halutessaan milloin vain (lunastusriski)? Joidenkin etuoikeutettujen osakkeiden ehdoissa voi olla pykälä, joka mahdollistaa lunastuksen milloin tahansa. Lunastus tapahtuu yleensä omistajan kannalta epäedullisella hetkellä, mikä saattaa johtaa tappiolliseen kauppaan.

Etuoikeutettujen osakkeiden etsintä ja ensimmäinen valinta

Tässä markkinatilanteessa pyrin minimoimaan riskejä mahdollisimman paljon. Maksukykyriskin pyrin alentamaan sijoittamalla ainoastaan investointitason luottoluokituksen omaaviin yhtiöihin. Likviditeettiriskiä pyrin alentamaan sijoittamalla ainoastaan riittävän suurin yhtiöihin. Lunastusriskiä pyrin minimoimaan valitsemalla etuoikeutetun osakkeen, jonka lunastuspäivä on mahdollisimman pitkällä tulevaisuudessa.  Korkoriski joudun ottamaan. Sitä pienentää se, että Yhdysvalloissa korot ovat nousseet jo melko pitkään.  Uskon, että oletettu nousu on jo diskontattu etuoikeusosakkeen arvoon. Nopeampi nousutahti kuin oletettu ei vaikuta kovin todennäköiseltä, minkä vuoksi korkoriski on maltillinen.

Näillä spekseillä lähdin etsimään etuoikeutettuja osakkeita. Alkuun pääsi hyvin tutkimalla preferredstockchannelia, jonne loin myös tunnukset. Lisäksi hyvä lista yhtiöistä, jotka täyttävät kriteeristöäni on tutkia The Innovatorin S&P Investment Grade Preferred ETFän sisältöä. Kyseinen ETF sisältää ainoastaan S&P:n (oletettavasti alhainen likviditeettiriski) IG-yhtiöitä (oletettavasti alhainen maksukykyriski).

Tästä listasta tein ensimmäisen sijoituksen JPMorgan DD-sarjaa (6.11. 40 kappaletta hintaan 24,8 USD). Tavoitteeni on, että opiskelumielessä kirjoitan sijoituksesta lyhyen analyysin, jossa vähän perustelen sijoituspäätöstäni tarkemmin.

4 kommenttia “Sijoittaminen etuoikeutettuihin osakkeisiin

 1. JE

  Terve,

  Mitä kautta ostit osakkeita? Paljon tuossa JPMorgan DD-sarjassa on osingon määrä dollareissa ja prosenteissa?

 2. Stoalainen sijoittaja 1

  Moi, Hyvä kysymys sillä asia ei ainakaan googlen perusteella ollut ihan yksinkertainen, jos olet USA:n kansalainen. Jos keksit jostain, miksei näitä muun maan kansalaisilta verotettaisi kuin normaaleja osinkoja? Katsoin IB:n tililtä, niin ennakkoveron pidätys tämän vuoden etuoikeussijoituksilta oli mennyt 15 %:lla USA:ssa ja Kanadassa. Tähän vielä Suomen verot päälle.

VASTAA