Sijoitusvuosi 2018

05/01/2019

Kalenterivuoden loppu on luonteva aika tarkastella omaa sijoitustoiminnan kehittymistä viimeisen kahdentoista kuukauden aikana. Viime vuosi tuntuu menestykseltä, vaikka IB:n tili näyttää salkun tuotuoksi -1,9 % koko vuoden osalta.  Tuottoprosenttien laskeminen ei ole minulle ”se juttu”, vaan tärkeämmäksi koen kehittymisen sijoittajana. Tästä esimerkkinä on sijoitusnäkökulman laajentamisen osakesijoituksista ”rahamarkkina” ETF:n ja etuoikeutettuihin osakkeisiin.

2018 tehdyt uudet osakevalintani tuntuvat oikeilta ja oman näköisiltä. Tyytyväisyyttä lisää edistyminen osinkosalkun rakennusprojektissani. Tähän liittyen viime vuoden aikana pitkän tähtäimen sijoitustavoitteeni kirkastuivat entisestään.

Vuositason tavoitteiden määrittämisen olen kokenut hyödylliseksi, koska se ohjaa ja motivoi tiedostamatta omaa tekemistä. Osakkeiden ajallinen hajauttaminen vaatii kurinalaisuutta, mihin auttaa se, että vuositasolle määrittelee uusien osakkeiden tavoitemäärän.  Olisinko myöskään saanut päivitettyä omaa salkku-exceliäni, jos se ei olisi ollut tavoitteissani?  Jatkan perinnettä ja teen myös kuluvalle vuodelle sijoitustavoitteet.

2017 asetettujen tavoitteiden tarkastelu

Asettaessani tavoitteita viime vuonna kirjoitin, että

Globaali defensiivisistä yhtiöistä rakentuva osinkosalkku tuntuu oikealta strategialta. Tämän implementointia pyrin jatkamaan myös 2018 aikana.

Jälkikäteen tarkasteltuna viime vuonna valittu strategia tuntui oikealta, vaikka alkuvuonna näytti oman salkun kehitys vähän huonolta. Varovaisuus kuitenkin lopulta palkittiin loppuvuodessa. Olen muutenkin tyytyväinen tavoitteiden saavuttamiseen 2018 sijoitusvuoden osalta.

Sijoittamisessa 2017 tavoitteeni oli

 • kasvattaa salkkua 7-8 uudella osakkeella (OK): Ostin viime vuonna yhteensä 7 uutta osaketta (ml. etuoikeutettu osake). Rehellisyyden nimissä myin kaksi osaketta, joten nettona salkku kasvoi vain viidellä osakkeella. Olen kuitenkin tyytyväinen, että salkun koko jatkaa tasaista joskin hidasta kasvua.
 • ostaa 1-3 pientä arvo-osaketta (FAIL): En saanut ostettua yhtään small cap value -sektorille kuuluvaa osaketta. Hyviä pieniä arvo-osakkeita tuntuu olevan niin vaikea löytää. Epäonnistumistani tämän tavoitteen osalta kruunaa se, että myin ainoan pienen arvo-osakkeeni. Kohta pitää muuttaa blogin otsikkotekstiä.
 • kasvattaa salkkuyhtiöiden kokoa tekemällä pieniä lisäostoja (OK): 2018 aikana tein useita pieniä lisätankkauksia salkkuyhtiöihini.

Sijoitustoiminnassa kehittymisessä 2017 tavoitteena oli

 • salkkutyökaluohjelman toimintakuntoon saattaminen (OK): tämä tavoite onnistui hyvin, kun löysin netistä koodipätkän osaketietojen kaivamiseen yahoo.financesta. Jaksoin korjata teknisen analyysin sekä portfolion seuranta työkaluni.
 • lukea vähintään yksi sijoittamiseen liittyvä kirja (OK): Vuoden aikana pyrin lukemaan monipuolisesti kirjallisuutta. Näistä varsinaisesti sijoittamiseen liittyy Howard Marksin kirja sykleistä, josta tein myös kirja-arvostelun.
 • tutustua enemmän Youtuben videoiden kautta sijoittamiseen (-): Kokeilin viime vuonna silloin tällöin katsoa sijoitusvideoita Youtubesta mutta se ei oikein tuntunut omalta jutulta. Jälkikäteen mietittynä tämä tuntui vähän turhalta tavoitteelta. Pidän enemmän lukemisesta kuin katsomisesta, minkä takia Twitter tuntuu sopivan paremmin minulle.

Ajatuksia ja tavoitteita vuodelle 2018

Vuodesta 2019 tulee sijoittajan näkökulmasta joko erinomainen tai erinomaisen huono – Nordean päästrategi Antti Saari

Usein alati nousevat kurssit nähdään positiivisena asiana. Osinkosalkun rakentamista helpottaisi, jos osakekurssit olisivat lasku-uralla (tämä ollut toiveeni jo 10 vuotta mutta ei). Nyt vuoden 2019 alkupäivät ovat näyttäneet, että kukaan ei oikein tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Yllä Nordean Antti Saari kuvaa yhdellä lauseella tilanteen parhaiten. Miten tässä oikein kannattaa itse asemoitua? Pitkään olen mennyt defensiivisellä strategialla, mutta pitäisikö jossain vaiheessa muuttaa strategiaa enemmän hyökkääväksi? Vastauksen löytäminen tähän tulee olemaan 2019 aikana oman tekimisen keskeinen teema.

Sijoittaminen

 • kasvattaa salkkua 7-9 uudella osakkeella: osinkosalkun rakennusprojektini jatkuu myös ensi vuonna, kävi osakemarkkinoilla miten tahansa. Pyrin hajauttamaan ostoja kuukausittain markkinaheilahteluja hyödyntäen.
  • näistä 1-3 pientä on arvo-osaketta: tämä oli tavoitteenani myös viime vuonna ja nyt toivottavasti onnistun siinä paremmin.
  • näistä 1-3 on etuoikeutettua osaketta: pidän etuoikeutettuja osakkeita tällä hetkellä oivallisena sijoituskohteena osinkosijoittajan näkökulmasta (pääoman turvallisuus yhdistettynä hyvään mutta kiinteän osinkotuottoon). Näitä haluan salkkuuni lisää.
 • kasvatan salkkuyhtiöiden kokoa sijoittamalla osinkovirtaa uudelleen: tätä työtä jatkan entiseen malliin.

Kehittyminen

 • päivitä sijoitusstrategia: tämä on mielestäni ensi vuoden tärkein tehtävä. En ole tyytyväinen nykyiseen strategiaani. Ensinnäkin haluan huomioida paremmin strategiassa talouden syklit (opit Howard Marksin kirjasta Masterin Market Cycle), Parempi miettiä valmiiksi sotasuunnitelma mahdollisen taantuman varalle. Toiseksi haluan laajentaa salkkua pelkistä osakkeista (ja käteisestä) myös muihin sijoitusinstrumentteihin (kuten etuoikeusosakkeet ja ETF:t). Miten tämä tulisi huomioida strategiassa?
 • lue vähintään yksi sijoittamiseen liittyvä kirja: tämä on minimitavoite.

VASTAA