Uusiutuva energiatuotanto investointiteemana

24/08/2021

Olen jo pidemmän aikaa halunnut sijoittaa laadukkaisiin sekä ESG-kriteeristön täyttäviin yhtiöihin. Sijoittamisella tarkoitan, että oman pääoman ehtoisen riskin ottamisesta maksetaan korvaus. Tämän vaatimuksen täyttäviä ESG-sijoituksia on nykypäivänä erittäin vaikea löytää. ESG-sektoriin tuntuu virtaavan rahaa joka suunnasta, mikä pitää arvostuskertoimet koholla.   

Toisekseen haluan kasvattaa ”vastuullisten” sijoitusten osuutta salkussa. Ongelmana on, että vastuullisuus tai samaa tarkoittava ESG on kokenut suurta inflaatiota. Esimerkiksi ESG-ETFien sisältöjä tutkailemalla saa helposti kuvan, että lähes mitä tahansa yhtiötä voi halutessaan perustella ESG-sijoitukseksi. ESG-argumentoinnin laatu on sitten eri asia. Itse lähestyn ESG-sijoittamista juuri tämän kautta. Miten vahvasti vastuullista näkökulmaa voi perustella (ainakin itselleen)?

Uusiutuvan energiatuotannon osalta on hankala väittää, että kyseessä ei olisi vastuullista sijoittamista. Ilmaston lämpeneminen on koko maapalloa koskeva ongelma. Yksi keskeinen osa ratkaisua on uusiutuvan energiatuotannon kasvattaminen. Tähän pääosa sivistyneistä valtioista pyrkiikin. Yhteiskunnallinen halu rakentaa puhdasta energiaa on kova, mikä tukee siihen sijoittamista myös business casena.            

Nämä kaksi tavoitetta mielessä lähdin skannaamaan globaalisti hyviä uusituvan energian sektorin osakkeita. Yhtiötä toki löytyy, mutta niissä oli mielestäni valuaatiot karanneet käsistä. Yliarvostusongelman olen aiemmin ratkaissut sijoittamalla usean alan toimijan (kuten Nextera tai Innergex) etuoikeusosakkeeseen, joiden hinnassa ei juuri ole ESG-preemiota huomioitu.

Nyt tavoittelin kuitenkin “pysyvää” osakesijoitusta, Löysin lopulta muutaman mielenkiintoisen yhtiön, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa. Hyväksyin mukaan myös reguloituun liiketoimintaan  nojaavat sähköyhtiöt, jotka ovat viime vuosina laajentuneet voimakkaasti uusiutuvan energian tuotantoon. Näissä osakkeissa ESG-lisää ei tuntunut olevan, minkä takia riskiin suhteutettuna tuotto oli hyväksyttävällä tasolla.                

Tuulivoiman tuotanto

Greencoat Renewables

23.4.2021 ostin 1200 kappaletta hintaan 1,19 euroa. Kokonaiskustannus oli noin 1422 euroa. Osakkeen hinta on pysynyt melko stabiilina (MarketWatchin mukaan beta-kerroin vain 0,18). Riskiä pienentää, että tuulivoimaportfolio näytti hyvin hajaantuneelta ja sähkön myyntisopimukset ovat pitkiä (98 % liikevaihdosta kiinteitä 2027 saakka). Yhtiön toiminta on keskittynyt tällä hetkellä Irlantiin mutta se tähtää portfolion kasvattamiseen myös muualla Euroopassa. Tuulivoimateknologian edistymisen myötä tuulipuistoista on tullut kaupallisesti järkevää toimintaa ja kysyntää vihreälle energialle on varmasti jatkossa lisää.    

Greencoat on ilmoittanut tähtäävänsä 6,06 sentin osinkoon, mikä vastaa ostohinnalla noin 5,1% osinkotuotto-%. Yhtiö generoi lyhennysten jälkeen noin 52 miljoonan euron kassavirran, josta osingonmaksuun meni 38 miljoonaa euroa.    

Riskejäkin toki on. Yhtiön itse laskema NAV on ollut laskussa, sillä inflaatio-odotukset ovat voimistuneet. Tämä nostaa korko-odotuksia. Lisäksi inflaation myötä tuulipuistojen rakentaminen voi muodostua odotettua kalliimmaksi.    

Uusiutuvan energian tuotantoon investoivia sähköyhtiöitä

Spark Infrastructure

18.05.2021 ostin 900 kappaletta hintaan 2,14 AUD, jolloin kokonaiskustannus oli noin 1421 euroa. Spark Infrastructurella on merkittävä omistus Etelä-Australian alueella toimivista sähkösiirtoa ja -jakelua harjoittavista yhtiöistä. Näiden toiminta on stabiilia perustuen reguloituun liiketoimintamalliin monopoliasemasta johtuen, joskin pari vuotta sitten paikallinen valvontaviranomainen leikkasi sallittua tuottoa. Tämä näkyi yhtiöiden kannattavuudessa sekä osakekurssin laskuna. Kyseinen regulaatioriski on siten jo osin tapahtunut,  mikä hivenen pienentää riskiä sen toistumisesta.  

Reguloitujen osakkuusyhtiöiden lisäksi yhtiö omistaa 100 % uusiutuvaan energian tuotantoon keskittyvästä Spark Renewablesista.  Se operoi ja omistaa aurinkoenergiaan perustuvia puistoja. Lisäksi yhtiö suunnittelee uusiutuvan energian portfolionsa tuntuvaa kasvattamista. Tämä teki yhtiön  ESG:n näkökulmasta huokuttelevan. 

Liiketoiminnan luonteen vuoksi yhtiön osakekurssin kehitys on ollut melko stabiilia (Marketwatch beta 0,46). Yhtiö maksaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa. Viimeksi heinäkuussa osinko oli 0,0625 AUD, joka 2,14 AUD ostohinnallani inidkoi noin 5,8% osinkotuotto-%. Yhtiön omissa kalvoissa osingon ennustetaan pysyvän karkeasti nykyisellä tasolla.

Yhtiöstä tehtiin heinäkuussa ostotarjous KKR:n toimesta, mikä on nyt nostanut osakkeen hintaan tuntuvasti. Vaivalla etsitty sijoitus on tämän vuoksi häviämässä salkusta… 

Algonquin Power & Utilities

17.06.2021 ostin 100 kappaletta hintaan 19,1  CAD, jolloin kokonaiskustannus oli noin 1300 euroa. Yhtiö käsittää kaksi liiketoimintasegmenttiä. Reguloidut liiketoiminnat sekä uusiutuvan energiatuotannon. Pääosa kassavirrasta noin 70% syntyy reguloiduista toiminnoista, jotka ovat hajaantuneet maantieteellisesti. Kannattavuuden pitäisi olla stabiilia. Viime vuosina toimintaa on kasvatettu vauhdilla ja AQN:llä pipelinessä useita hankkeita. Kasvua on edelleen luvassa mutta riskinä on näiden hankkeiden onnistuminen. Kova kasvu hankaloittaa myös lukujen ymmärtämistä.  

ESG-näkökulmasta AQN:n tekee mielenkiintoiseksi se, että yhtiön strategiana on olla ESG:ssä johtava alan toimija. Viime vuosina yhtiö on investoinut ja tulee myös jatkossa investoimaan voimakkaasti uusiutuvan energian tuotantoon.  Q2/21 AQN ilmoitti saavuttavansa 4 GW:n rajan näissä hankkeissa. (koko Suomessa tuulivoimalla tuotettiin 6 GW vuonna 2019).  

AQN:n on kasvattanut osinkoa tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Ostohinnallini osinkotuotto-% oli karkeasti 4,4%. Investor Day – materiaalissa yhtiö ohjeistaa 10% osinkokasvua vuoteen 2025. Tämä perustuu nykyisen investointiohjelman toteutumiseen ilman suurempia epäonnistumisia.   

 

VASTAA